ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เถียงกันในเรื่อง

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เถียงกันในเรื่อง-, *เถียงกันในเรื่อง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา เถียงกันในเรื่อง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *เถียงกันในเรื่อง*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bicker about[PHRV] ทะเลาะกันเรื่อง, See also: เถียงกันในเรื่อง, Syn. quarrel about
bicker over[PHRV] ทะเลาะกันเรื่อง, See also: เถียงกันในเรื่อง, Syn. quarrel about
dispute about[PHRV] ขัดแย้งกันในเรื่อง, See also: โต้เถียงกันในเรื่อง
dispute over[PHRV] ขัดแย้งกันในเรื่อง, See also: โต้เถียงกันในเรื่อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top