ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เต่งตึง

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เต่งตึง-, *เต่งตึง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต่งตึง[V] be elevated and firm, Syn. เต่ง, Ant. หย่อนยาน, Example: เขาเปลือยเปล่าร่างท่อนบน เผยให้เห็นมัดกล้ามที่เคยเต่งตึงในอดีต, Thai definition: มีเนื้ออูมแน่นตึง ไม่เหี่ยวหรือย่นยาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- They should be firm as well. Ripe, but firm.- ให้แน่ใจว่าสุก แต่เต่งตึง Woman on Top (2000)
The body you once begged me for.ฉันยอมรับว่า มันยังเต่งตึงไม่เปลี่ยนเลยนะ Dark Shadows (2012)
Imagine sucking on my rosebud tits.แล้วจินตนาการว่ากำลังดูดหน้าอกเต่งตึง Nor'easter (2012)
When the blood dries, my skin is supposed to be tight as a drum.ตอนที่เลือดแห้ง ผิวของฉันควรจะเต่งตึงเหมือนหนังกลอง Bitchcraft (2013)
I know I'm late, but they were growing by the river. I couldn't resist them.แต่มันเต่งตึงอยู่ริมแม่น้ำ ฉันห้ามใจไม่อยู่ The Hundred-Foot Journey (2014)
Just look at you, dear.ดูความเต่งตึงสิ Sing (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เต่งตึง[adj.] (teng teung) EN: firm and ample ; gorgeous   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top