Search result for

เต็มหน้า

(16 entries)
(0.4321 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เต็มหน้า-, *เต็มหน้า*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After their full page ad last year in the thunderclap.หลังจากลงโฆษณาเต็มหน้า ในหนังสือรุ่นปีที่แล้ว Mattress (2009)
Glee club gets a full page photo.ชมรมร้องเพลง ต้องได้ลงรูปเต็มหน้า Mattress (2009)
There were splotches all over the page,มันมีรอยด่างๆอยู่เต็มหน้ากระดาษ Invasion (2009)
You have a really veiny forehead.เส้นเลือดขึ้นเต็มหน้าผากเลยนะเนี่ย A Little Night Music (2010)
I know,but the guy we left at the apartment Had scratches all over his face.- ฉันรู้ แต่... ชายคนนั้น มีรอยข่วนเต็มหน้า Fite Nite (2010)
Your mother's already taken out a full-page ad In the club newsletter.แม่เพิ่งลงโฆษณาเต็มหน้า ในวารสารของสโมสร Reality Bites Me (2010)
It's going to be hard enough for her to fulfill her duties as medic.มันจะยากพอสำหรับเธอ ที่จะเติมเต็มหน้าที่หมอ Aftermath (2010)
You already have a face full of noodles!- ก๋วยเตี๋ยวเต็มหน้าหมดแล้ว Love & Other Drugs (2010)
Look all you want, but you and I both know that you're gonna get sick of this hottie and you're gonna be back on the prowl next week.นั่นเป็นรากเง่าชีวิตนาย แค่เอามาแปลงเสียงใหม่ เอ็ดดี้เคยไว้ผมทรงแอฟโฟ่ และมีตุ่มสิวเต็มหน้า เขาจึงไปเจาะแล้วเสียบใหม่ เพื่อทำให้มันชุ่มชื้นขึ้นกว่าเดิม Just Go with It (2011)
Oh, please.ไม่เอาน่า ชั้นได้ไอน้ำเต็มหน้า The Lies Ill-Concealed (2011)
Full-size documents shrunk to a single period.เอกสารขนาดเต็มหน้ากระดาษ ถูกย่อให้เล็กลง Sad Professor (2011)
These three businessmen wrote a check today to fund West Side Story in completion, and are now assured full-page ads in the program for the musical.นักธุรกิจ 3 คนนี้ เขียนเช็คให้วันนี้ เพื่อเป็นทุนให้ West Side Story ได้แสดงจริง และตอนนี้เรามั่นใจได้ว่าเราจะมีโฆษณาเต็มหน้า Pot O' Gold (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
com-1. Pref. รวมกัน,ด้วยกัน,อย่างสมบูรณ์, Syn. co-, 2. (คอม) 1. ย่อมาจาก COMmunication port หมายถึงช่องที่ใช้สำหรับต่อออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมื่อจะหมุนเลขหมายโทรศัพท์บนคอมพิวเตอร์ผ่านโมเด็ม คอมพิวเตอร์ก็จะต้องรับรู้กันให้ได้ว่า ช่องที่ติดต่อกับโมเด็มนั้นคือช่องไหน (กำหนดได้หลายช่องเรียกว่า COM1, COM2) 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลในดอสและโอเอสทูว่า .COM เพื่อแสดงว่าเป็นแฟ้มข้อมูลกระทำการ (executive program) หรือโปรแกรมประเภทเดียวกับ .EXE เช่น FORMAT.COM COMMAND.COM 3. ย่อมาจาก computer output on microfilm (ไมโครฟิล์มจากคอมพิวเตอร์) หมายถึง เทคโนโลยีในการนำข้อมูลจากเอกสารหรือผลที่คอมพิวเตอร์ประมวลได้ไปเก็บไว้ในไมโคร ฟิล์ม แล้วสามารถส่งสัญญาณออกมาให้อ่านได้ทางจอภาพ ในการบันทึกเก็บลงในไมโคร ฟิล์มนั้น จะต้องทำผ่านเลนส์ ซึ่งจะย่อส่วนลงประมาณ 24 หรือ48 เท่า ฟิล์มหนึ่งกรอบจะสามารถเก็บข้อมูลได้เต็มหน้าจอภาพ แล้วก็จะเลื่อนต่อไปอีกหนึ่งกรอบ การบันทึกจะสามารถทำด้วยความเร็วอย่างน้อย 120,000 ตัวอักษรต่อวินาที
computer output on microfไมโครฟิล์มจากคอมพิวเตอร์ใช้ตัวย่อว่า COM (อ่านว่า ซีโอเอ็ม) หมายถึง เทคโนโลยีในการนำข้อมูลจากเอกสารหรือผลที่คอมพิวเตอร์ประมวลได้ไปเก็บไว้ในไมโครฟิล์ม แล้วสามารถส่งสัญญาณออกมาให้อ่านได้ทางจอภาพ ในการบันทึกเก็บลงในไมโครฟิล์มนั้น จะต้องทำผ่านเลนส์ ซึ่งจะย่อส่วนลงประมาณ 24 หรือ 48 เท่า ฟิล์มหนึ่งกรอบจะสามารถเก็บข้อมูลได้เต็มหน้าจอภาพ แล้วก็จะเลื่อนต่อไปอีกหนึ่งกรอบ การบันทึกจะสามารถทำด้วยความเร็วอย่างน้อย 120,000 ตัวอักษรต่อวินาที
page printerเครื่องพิมพ์รายหน้าหมายถึง เครื่องพิมพ์ที่จัดเรียงตัวพิมพ์ไว้จนเสร็จเต็มหน้าก่อน จึงจะพิมพ์ลงบนกระดาษ เช่น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) เป็นต้น
streamer(สทรีม'เมอะ) n. 1. สิ่งที่ไหล,สิ่งที่ปลิวเป็นทาง,ธง,ชายธง,สายที่สะบัดพริ้ว,ลำแสง,การพาดหัวข่าวเต็มหน้า, 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลจากฮารด์ดดิสก์ลงในตลับแถบบันทึก (casette tape) ซึ่งทำได้เร็วมาก และวางใจได้ว่าข้อมูลไม่ศูนย์หาย มีหลายชนิด ตั้งแต่ 20-50 เมกะไบต์ ราคาถูกกว่าฮาร์ดดิสก์, Syn. long

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top