ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เต็ง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เต็ง-, *เต็ง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็ง(n) Sharea obtusa, Example: ช่างใช้ไม้เต็งทำเป็นเสาคานตงโครงหลังคาเพราะมีความแข็งแรงมาก, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Shorea obtusa Wall. ในวงศ์ Dipterocarpaceae เนื้อไม้แข็ง ใช้ในการก่อสร้าง
เต็ง(n) favorite, Syn. ตัวเต็ง, ตัวเก็ง, Example: บราซิลได้รับการคาดหมายให้เป็น 1 ในทีมเต็งแชมป์โลก, Thai Definition: ผู้ที่หวังจะได้ชัยชนะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เต่งว. มีเนื้ออูมแน่นตึง ไม่เหี่ยวหรือย่นยาน เช่น เนื้อเต่ง นมเต่ง มะม่วงเต่ง.
เต็งน. ชื่อไม้ต้นชนิด <i> Shorea obtusa</i>Wall<i> </i>. ex Blume ในวงศ์ Dipterocarpaceae เนื้อไม้แข็ง ใช้ในการก่อสร้าง.
เต็งน. ตาเต็ง.
เต็งก. ทับลงไป.
เต็งหนึ่งน. ตัวเต็ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salเต็ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Guo'er, sending you to Mt Zhong Nan's Chong Yang Palace Does not mean we're chasing you away.ลูกก้วย, ข้าให้เจ้าขึ้นไปตำหนักเต็งเอี๊ยงแห่งเขาจงน้ำ ไม่ได้หมายความว่าข้าอยากส่งเจ้าไปไกลๆหรอกนะ. Return of the Condor Heroes (1983)
I'm not going to Chong Yang Palace!ข้าไม่ไปตำหนักเต็งเอี๊ยง! Return of the Condor Heroes (1983)
I'm not going to Chong Yang Palace!ข้าไม่ไปตำหนักเต็งเอี๊ยง! Return of the Condor Heroes (1983)
I'm not going to Chong Yang Palace!ข้าไม่ไปตำหนักเต็งเอี๊ยง! Return of the Condor Heroes (1983)
I'm not going to Chong Yang Palace!ข้าไม่ไปตำหนักเต็งเอี๊ยง! Return of the Condor Heroes (1983)
Chong Yang Palace is on Mt Zhong Nan.ตำหนักเต็งเอี๊ยงอยู่ชนเขาจงน้ำนั่น. Return of the Condor Heroes (1983)
We must walk up from here to reach Chong Yang Palace.เราจะต้องเดินจากนี่ขึ้นไปตำหนักเต็งเอี๊ยง. Return of the Condor Heroes (1983)
Is Priest Qiu now at Chong Yang Palace?ท่านคูใช่อยู่บนตำหนักเต็งเอี๊ยงหรือไม่? Return of the Condor Heroes (1983)
Uncle Guo, where is Chong Yang Palace actually?ท่านลุงก๊วย, ตำหนักเต็งเอี๊ยงอยู่ตรงไหนกันน่ะ? Return of the Condor Heroes (1983)
If we don't show you some colors, you would think that everyone in Chong Yang Palace are useless.ถ้าพวกข้าไม่แสดงฝีมือซะบ้าง, เจ้าจะนึกว่าคนในตำหนักเต็งเอี๊ยงไร้ฝีมือ. Return of the Condor Heroes (1983)
Oh no, alarm from Chong Yang Palace!ไม่นะ, สัญญาณเตือนภัยจากตำหนักเต็งเอี๊ยง! Return of the Condor Heroes (1983)
The pervert is going towards Chong Yang Palace!โจรราคะกำลังไปที่ตำหนักเต็งเอี๊ยง! Return of the Condor Heroes (1983)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เต่ง[teng] (v) EN: swell ; bulge
เต่ง[teng] (adj) EN: plump ; round ; distended ; ripe  FR: opulent ; enflé ; joufflu ; dodu
เต่ง[teng] (adj) EN: full ; firm ; tight
เต่งตึง[teng teung] (adj) EN: firm and ample ; gorgeous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล, ดุลยภาพ, สติ, ความสุขุม, ตาชั่ง, ตาเต็ง, ตาชู, คันชั่ง, งบดุล, ยอดยกไป, ปิดบัญชีคงเหลือ, จำนวนเหลือ, กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
bascule(แบส'คิว) n. เครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างที่ถ่วงกันอย่างตาเต็ง เช่น สะพานหก
nitwit(นิท'วิท) n. คนโง่, คนไม่เต็มเต็ง

English-Thai: Nontri Dictionary
balance(n) ความสมดุล, ดุลยภาพ, คันชั่ง, ตาชู, ตาเต็ง, ตาชั่ง
ninny(n) คนทึ่ม, คนเซ่อ, คนโง่, คนไม่เต็มเต็ง
oaf(n) เด็กโง่, คนไม่เต็มเต็ง, คนบ้า, คนทึ่ม
unbalanced(adj) ไม่ได้ส่วนกัน, ไม่ลงตัว, ผิดปกติ, ไม่เต็มเต็ง, ไม่สมดุลย์

German-Thai: Longdo Dictionary
Der hat nicht alle Tassen im Schrank.(phrase, slang) เขาเป็นคนไม่ค่อยเต็มเต็ง, หรือไม่ค่อยเต็มบาท

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top