Search result for

เตาเผา

(44 entries)
(0.0816 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เตาเผา-, *เตาเผา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตาเผา[N] kiln, Thai definition: เตาขนาดใหญ่ที่ใช้เผาเครื่องปั้นดินเผา
เตาเผาขยะ[N] incinerator

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เตาอบเตาเผาศพ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kilnเตาเผา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluidized Bed Incineratorเตาเผาชนิดใช้ตัวกลางนำความร้อน
เป็นเตาเผาที่ใช้ตัวกลางในการนำความร้อน ตัวกลางที่ใช้อาจเป็นแร่ควอทซ์ หรือทราย ขนาด 1 มิลลิเมตร ขยะมูลฝอยจะต้องถูกย่อยให้มีขนาดเล็ก ตัวกลางและขยะมูลฝอยจะถูกกวนผสมกันในเตาเผา และเผาไหม้ในสภาวะอากาศมากเกินพอ อุณหภูมิในเตาเผาประมาณ 850 - 1,200 องศาเซลเซียส เตาเผาประเภทนี้เหมาะกับปริมาณขยะมูลฝอยขนาด 1-5 ตันต่อวัน หรือ 25-100 ตันต่อชั่วโมง [สิ่งแวดล้อม]
Charcoal Kilnsเตาเผาถ่าน [TU Subject Heading]
Incineratorsเตาเผาให้เป็นเถ้า [TU Subject Heading]
Kilnsเตาเผา [TU Subject Heading]
Incinerator เตาเผา [สิ่งแวดล้อม]
Mobile Incinerator เตาเผาเคลื่อนที่
เตาเผาขนาดเล็ก ติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายโดยใช้รถบรรทุกหรือรถลาก เพื่อนำไปกำจัดขยะโดยวิธีเผาตามแหล่งเกิดขยะได้โดยตรง ส่วนมากใช้กับการให้บริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลขนาดเล็ก [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Waste Incinerator เตาเผากำจัดกากสารอันตราย
เป็นเครื่องมือที่ใช้กำจัดกากสารอินทรีย์ หรือกากของเสียที่มีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ โดยวิธีการเผาที่อุณหภูมิสูง 1,600-2,500 องศาฟาเรนไฮท์ หรือ 850- 1,350 องศาเซลเซียส โดยต้องมีเวลา ออกซิเจน รวมทั้งการผสมกันกับออกซิเจนอย่างพอเหมาะ [สิ่งแวดล้อม]
Modular Incinerator เตาเผาขนาดย่อม
เตาเผาย่อส่วนติดตั้งในโรงงานผลิต ปกติมีขนาดไม่เกิน 50 ตันต่อวัน [สิ่งแวดล้อม]
Pyrolytic Incinerator เตาเผาชนิดควบคุมการเผาไหม้
เป็นเตาเผาที่แบ่งการเผาไหม้เป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นแรกจะควบคุม การเผาไหม้ในสภาพไร้ออกซิเจนที่อุณหภูมิประมาณ 450 องศาเซลเซียส และขั้นสุดท้าย เป็นแบบเผาไหม้ในสภาวะออกซิเจนมากเกินพอ ที่อุณหภูมิประมาณ 1,000 - 2,000 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]
Stoker-Fired Incinerator เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับ
เป็นเตาเผาชนิดที่ใช้มากในปัจจุบัน แผงตะกรับจะทำหน้าที่ในการป้อนมูลฝอยในเตาเผา วิธีการเผาจะใช้อากาศมากเกินพอ และอาจใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงเสริมด้วย อุณหภูมิในการเผาประมาณ 850-1,200 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The thing is two hours over already, and that's the third time we passed that colonial with the cross burning out front.จนกระทั่งมันเคลื่อนไปทั่ว มันใช้เวลา 2 ชั่วโมง และมันเป็นครั้งที่ 3 ที่เราขับผ่านหมู่บ้านและเตาเผาขยะ Birthmarks (2008)
Boromir, get the forge ready.โบโรเมียร์ เตรียมเตาเผาให้พร้อม Outlander (2008)
It's a rubbish incinerator.มันเป็นเตาเผาขยะน่ะ Gurgle (2009)
And who was that we found in the incinerator?แล้วนั่นใครล่ะ ที่เราพบในเตาเผาขยะ Gurgle (2009)
To me, that friend was my kiln and my spinning wheel.สำหรับฉัน เพื่อนคนนั้นเป็น เหมือนกับเตาเผาและแป้นหมุนของฉันค่ะ Episode #1.17 (2009)
Yeah, pesticides, power lines, incinerators, gas stations, fresh paint, even perfume made them sick.ใช่ พวกยาฆ่าแมลง ฝุ่นแป้ง เตาเผาขยะ ปั๊มน้ำมัน สีฝุ่น แม้แต่น้ำหอม ก็ทำให้พวกเขาป่วย Harbingers in a Fountain (2009)
I left the nose in the kiln.โอ้! ผมลืมจมูกไว้ในเตาเผา Football, Feminism and You (2009)
Take the prisoner to the incineratorเอาตัวผู้ถูกคุมขังไปที่เตาเผา Monsters vs. Aliens (2009)
Take the prisoner and the defective clon to the incineratorเอาตัวผู้ถูกคุมขังไปซะ แล้วก็ตัวปลอม ไปที่เตาเผา Monsters vs. Aliens (2009)
And his eyes glowed, like two puncture holes in the walls of an incinerator.ตาของเขาปูดแดง เหมือนกับรูโหว่ทะลุ ฝาผนังเตาเผา Polly Wants a Crack at Her (2010)
They have a crematorium.พวกเขามีเตาเผาศพ Mosley Lane (2010)
Because those ovens burn very, very hot.เพราะว่าเตาเผาศพมันร้อน ร้อนมากๆ Episode #1.1 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เตาเผา[n.] (tao phao) EN: kiln   FR: four [m] ; fourneau [m]
เตาเผาอิฐ[n. exp.] (tao phao it) EN: brickkiln   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crematorium[N] เมรุ, See also: เตาเผาศพ, เชิงตะกอน, Syn. crematory
crematory[N] เมรุ, See also: เตาเผาศพ, เชิงตะกอน, Syn. crematorium
incineratior[N] เตาเผาขยะ
kiln[N] เตาเผา, See also: เตาเผาอิฐ, Syn. oven
oast[N] เตาเผาไม้ฮ็อพที่ใช้ในการทำเบียร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brickkilnn. เตาเผาอิฐ
cinerator(ซิน'นะเรเทอะ) n. เตาเผาศพ,เตาเผาขยะ
destructor(ดิสทรัค'เทอะ) n. เตาเผา,อุปกรณ์ทำลายตัวเองในจรวดขีปนาวุธ
hearth(ฮาร์ธ) n. พื้นเตา,ข้างเตา,ส่วนล่างของเตาเผา,ครอบครัว,บ้าน, See also: hearthstead n.
incinerator(อินซิน' นะเรเทอะ) n. เตาเผาให้เป็นเถ้าถ่าน, ผู้เผาของให้เป็นเถ้าถ่าน
kiln(คิล,คิลน์) n. เตา,เตาเผา. vt. เผาในเตา,อบแห้งในเตาเผา, Syn. furnace,oven
kiln-dry(คิล'ไดร) vt. ทำให้แห้งในเตาเผา
stove(สโทฟว) n. เตา,เตามีฝาปิด,ห้องอบ,ตู้อบ,เตาเผา vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ stave

English-Thai: Nontri Dictionary
brickkiln(n) เตาเผาอิฐ
kiln(n) เตาไฟ,เตาเผาอิฐ
stove(n) เตาเผา,เตาไฟ,ตู้อบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top