ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เด็กจรจัด

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เด็กจรจัด-, *เด็กจรจัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด็กจรจัด[N] tramp child, See also: vagabond child, vagrant child, hobo child, Syn. เด็กเร่ร่อน, Example: แยกนี้มักมีเด็กจรจัดมาคอยขอเงินจากรถที่ติดไฟแดง, Count unit: คน, Thai definition: เด็กที่ไม่มีอาชีพและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vagrant childrenเด็กจรจัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And also, put on a Santa Claus outfit, and take all of this to the homeless kids.แล้วก็ ไปใส่ชุดซานตาคลอสซะ แล้วเอาของทั้งหมดนี่ไปให้เด็กจรจัด Episode #1.14 (2010)
I never understood why my brother brought trash into the palace.ข้าไม่เคยเข้าใจ ทำไมพี่ชายข้า ถึงได้เอาเด็กจรจัดเข้ามาอยู่ในวัง Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
He was homeless, so our troop took him in.เค้าเป็นเด็กจรจัด กองพลเราก็เลยเอาเค้ามาเลี้ยง The Flowers of War (2011)
If these kids are homeless, there's no way they got out of the spice shop without being noticed.ถ้าพวกนั้นเป็นเด็กจรจัด ไม่มีทาง ที่พวกเขาจะออกจากร้านสมุนไพร โดยไม่มีใครสังเกตุเห็น Lost Boys (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กจรจัด[n. exp.] (dek jønjat) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gamin[N] เด็กเร่ร่อน, See also: เด็กจรจัด, Syn. ragamuffin
waif[N] เด็กที่ถูกทอดทิ้ง, See also: เด็กจรจัด, เด็กข้างถนน, Syn. homeless, orphan, street child

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaminn. เด็กจรจัด. เด็กที่ถูกทอดทิ้งให้เป็นเด็กจรจัดตามถนน
waif(เวฟ) n. บุคคลที่ไร้บ้านไร้เพื่อน,เด็กจรจัด,ของเก็บตก,ของตกหาย,ของไม่มีเจ้าของ,สัตว์หลงทางหรือไม่มีเจ้าของ,สัญญาณ, Syn. urchin,gamin

English-Thai: Nontri Dictionary
gamin(n) เด็กกลางถนน,เด็กจรจัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top