ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เดือนมืด

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เดือนมืด-, *เดือนมืด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดือนมืด[N] waning moon, See also: moonless night, dark night, unlighted night, Example: ดวงดาวระยับในคืนเดือนมืด, Thai definition: เรียกคืนที่ไม่มีดวงจันทร์ส่องแสงว่า คืนเดือนมืด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดือนมืดน. เรียกคืนที่ไม่มีดวงจันทร์ส่องแสง ว่า คืนเดือนมืด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Lycan horde scattered to the wind in a single evening of flame and retribution.พวกไลแคนกระจัดกระจายไปในสายลม ในคืนเดือนมืด การลุกไม้ และ ผลของกรรม Underworld (2003)
The new moon was on November 10,2007.วันนั้นเป็นคืนเดือนมืด วันที่ 27 พฤศจิกายน ปี 2007 Roadkill (2009)
(Tag) It was a moonless night. I was stationed in Korea.มันเป็นคืนเดือนมืด ตอนผมไปประจำที่เกาหลี Thanksgiving IV (2012)
- Tonight's a new moon.- คืนนี้เป็นเดือนมืด Second Sons (2013)
New moon tonight.คืนนี้เดือนมืด First of His Name (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนมืด[n. exp.] (deūoen meūt) EN: waning moon ; moonless night ; dark night ; unlighted night   FR: nuit sans lune [f] ; nuit noire [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top