ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เดินวางมาด

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เดินวางมาด-, *เดินวางมาด*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So strut!ใช่ เดินวางมาด Dirty Rotten Scandals (2012)
he'd strut around, all arms and elbows, puffed up and cocksure.เขาเดินวางมาด เบ่งแขน กางศอก มั่นใจมาก August: Osage County (2013)
See those guys over there strutting along those girders?ดูคนเหล่านั้นที่นั่นเดินวางมาด พร้อมคานเหล่านั้นหรือไม่ Some of the Things That Molecules Do (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cock[VI] เดินวางท่า, See also: เดินวางมาด, Syn. swagger, prance, strut
strut[VI] เดินวางท่า, See also: เดินวางมาด, เดินทำท่าทำทาง, Syn. peacock, swagger
strut about[PHRV] เดินวางมาด, See also: เดินเชิด, Syn. strut around
strut around[PHRV] เดินวางมาด, See also: เดินเชิด, Syn. strut about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strut(สทรัท) vi. เดินวางมาด vt. ค้ำ,ยัน,หนุน. n. การเดินวางมาด ,ไม้ค้ำ,ไม้เท้าแขน,ไม้ยัน,เสาค้ำ.

English-Thai: Nontri Dictionary
strut(vi) เดินวางมาด,เดินวางท่า,เดินอวด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top