Search result for

เฒ่า

(38 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฒ่า-, *เฒ่า*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทำเฒ่า[ทำ-เฒ่า] (vi vt slang ) ชอบเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่น มิใช่หน้าที่ของตน
See also: S. เสือก, สาระแน, แส่,
ทำเฒ่า[ทำ-เฒ่า] (vt slang ) ชอบเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่น มิใช่หน้าที่ของตน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฒ่า[V] be old, Syn. แก่, ชรา, Example: แกเฒ่ามากแล้ว อย่าไปเอาเรื่องเอาราวกับแกเลย, Thai definition: มีอายุมาก
เฒ่า[ADJ] old, See also: aged, elderly, Syn. แก่, ชรา, อาวุโส, Example: สถานการณ์เช่นนี้ ต้องทำให้เสือเฒ่าถอยหนีอย่างไม่เป็นท่า, Thai definition: ที่มีอายุมาก
เฒ่าแก่[N] matchmaker, See also: a go-between who arranges a marriage, Syn. เถ้าแก่, Example: เขาเป็นเฒ่าแก่ไปสู่ขอผู้หญิง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการหมั้นและขันหมาก
เฒ่าแก่[N] matchmaker, See also: a go-between who arranges a marriage, Syn. เถ้าแก่, Example: เขาเป็นเฒ่าแก่ไปสู่ขอผู้หญิง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการหมั้นและขันหมาก
เฒ่าหัวงู[N] dirty old man, Syn. คนแก่เจ้าเล่ห์, เฒ่าเจ้าเล่ห์, เสือผู้หญิง, Example: ชายแก่คนนั้นเป็นพวกเฒ่าหัวงู, Count unit: คน, Thai definition: คนแก่หรือคนมีอายุมากที่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือกลอุบายหลอกเด็กผู้หญิงในทางกามารมณ์
เฒ่าหัวงู[N] dirty old man, Syn. เฒ่าเจ้าเล่ห์, Example: ชายแก่คนนั้นเป็นพวกเฒ่าหัวงู, Count unit: คน, Thai definition: คนแก่หรือคนมีอายุมากที่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือกลอุบายหลอกเด็กผู้หญิงในทางกามารมณ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฒ่าว. แก่, มีอายุมาก, เถ้า ก็ใช้.
เฒ่าหัวงูน. ชายสูงอายุที่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือกลอุบายหลอกหญิงสาวเพื่อกามารมณ์.
เฒ่าแก่น. สตรีสูงอายุที่พระเจ้าแผ่นดินโปรดให้ตั้งไว้ในตำแหน่งข้าราชการ มีหน้าที่ดูแลสตรีฝ่ายในในพระราชสำนัก
เฒ่าแก่ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการสู่ขอและการหมั้น, เถ้าแก่ ก็ใช้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hi, old-timer?ฮู้วว ไงครับ ท่านผู้เฒ่าเต่า? Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Muten-Roshi seems as healthy as always-ตาเฒ่าลามก ดูเหมือนจะแข็งแรงดีนะค่ะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I've seen this bloke on the TV. The old perv (pervert).ฉันเคยหมอนี่ในทีวี ตาเฒ่าวิตถาร The Bank Job (2008)
Rise up, old man!ยืนขึ้น พ่อเฒ่าThe Curious Case of Benjamin Button (2008)
Old Man Kangaroo...จิงโจ้เฒ่า... .. The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You got your sea legs, old man?นายทรงตัวบนเรือได้รึเปล่า? พ่อเฒ่า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Well, get in line, old man.ตื่นได้แล้ว ตาเฒ่า Inkheart (2008)
"And the old creator finally got his wish disappearing into the world he had only dreamed about."และเฒ่าผู้สร้างก็สมหวังในที่สุด... ...เมื่อเขาหายไปยังโลกที่ตน ฝันถึงมาตลอด Inkheart (2008)
Man kills wife on 63rd anniversary, walking up stairs.เฒ่าฆ่าเมียครบรอบวันแต่งงาน 63 ปี ด้วยการขึ้นบันได New York, I Love You (2008)
An old folks'... Id people. Id people.ผู้เฒ่าผู้แก่ในครอบครัว คนที่มีอายุเยอะๆ The House Bunny (2008)
Out of the way, old fool.ถอยออกไป \ ตาเฒ่ายาจก The Forbidden Kingdom (2008)
An old man and a boy had tea here. A soldier monk rides with them.ไอ้เฒ่ากับเด็กหนุ่ม มาทานน้ำชาที่นี่ The Forbidden Kingdom (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฒ่า[adj.] (thao) EN: old ; elderly ; aged   FR: vieux ; âgé ; très vieux ; sénile

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dirty old man[IDM] ชายแก่เซ็กส์จัด, See also: เฒ่าหัวงู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frosty(ฟรอส'ที) n. หนาวจัด,ซึ่งจับตัวเป็นน้ำแข็ง,ขาดความรู้สึกที่อบอุ่น,ผมหงอก,แก่เฒ่า., See also: frostily adv. frostiness n., Syn. icy,hoary
geezer(กี'เซอะ) n. คนแก่,คนประหลาด,เฒ่าประหลาด
grand old manผู้อาวุโสที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง,รัฐบุรุษผู้เฒ่า
matriarch(เม'ทริอาร์ค) n. ผู้เฒ่าหญิงผู้ปกครองครอบครัวหรือเผ่า,แม่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว., See also: matriarchal,matriarchic adj. matriarchalism n.
old(โอลดฺ) adj. แก่,เก่าแก่,ชรา,อายุมาก,เฒ่า,อดีต,คร่ำ,เดิม,โบราณ, Syn. aged
old boy(โอลด'บอย) n. เฒ่าทารก,คนแก่ที่ร่าเริงแจ่มใส
old goatn. อ้ายเฒ่าลามก,ชายชราที่น่ารำคาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
elder(n) ผู้อาวุโส,ผู้เฒ่า,ผู้สูงอายุ,คนที่แก่กว่า,คนพี่,คนโต
frosty(adj) เย็นจัด,มีน้ำค้างแข็ง,เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,หนาวจัด,แก่เฒ่า,เฉื่อยชา
graybeard(n) คนแก่,คนชรา,ผู้เฒ่า
hag(n) หญิงชรา,ยายแก่,ยายเฒ่า,แม่มด,หนอง,บึง,หล่ม
patriarch(n) พระราชาคณะ,พระสังฆราช,บาทหลวง,หัวหน้าครอบครัว,ปรมาจารย์,ผู้เฒ่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top