ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เซียว

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เซียว-, *เซียว*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เซียวว. มีเนื้อแข็งเป็นแกน (ใช้แก่หัวเผือกหัวมัน).
เซียวว. ซีดเพราะป่วยไข้เป็นต้น, ไม่สดใส, ไม่สดชื่น, (ใช้แก่หน้า).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I told Alicia I was taking a walk.ผมบอกอลิเซียว่าผมจะไปเดินเล่น Field of Dreams (1989)
And you look pale. Oh, Jane, how much you must have gone through!เธอดูซีดเซียวมากเลย โอเจนเธอต้องเจอกับเรื่องนี้ขนาดไหนนะเนี่ย Episode #1.5 (1995)
Pale, pasty, pastrami-eating, cracker motherfucker.ซีดเซียว กินพาสตรามี ขนมปังกรอบ อย่างมึง American History X (1998)
Seo Eun-Ji!เซียว อึน-จิ! Christmas in August (1998)
Paris and Helen of Troy!เอี้ยก้วย เซียวเหลียงนึ่ง Kung Fu Hustle (2004)
I'm one of the 10 most eligible bachelors in the city. Can you believe it?ฉันติดอันดับ 1 ใน 10 คนดังที่สุดในเมืองเซียวนะ นายเชื่อไหม Mr. Monk and the Other Detective (2005)
coral reefs all over the world, because of global warming and other factors, are bleaching and they end up like this.แนวประการังทั่วโลก เนื่องจากภาวะโลกร้อนและปัจจัยอื่นๆ กำลังซีดเซียวและมีจุดจบเช่นนี้ An Inconvenient Truth (2006)
You have been looking quite pale these days.หน้าคุณดูซีดเซียวลง ทุกวัน ๆ Letters from Iwo Jima (2006)
-They're sore, and doctor say... -Oh, cut it out, Xiao-Mei.-มันเจ็บ และหมอบอกว่า โอ้ หยุดเลยนะ เซียว เม Listen to the Rain on the Roof (2006)
Jj, tell garcia we'll call her from the car.เจเจ บอกการ์เซียว่าเราจะโทรหาเธอจากในรถ Paradise (2008)
If you can tell me the Russian for "apply your own bloody suntan lotion.""ทาครีมกันแดด" ภาษารัสเซียว่ายังไงล่ะ The Dark Knight (2008)
You are just a giant person.เธอโตขึ้นเป็นกองเซียวBound (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เซียว[adj.] (sīo) EN: pale ; wan ; sickly   FR: pâle ; blafard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pasty-faced(เพส'ทีเฟสทฺ) adj. มีสีหน้าซีดเซียว
peak(พีค) n. ยอด,จุดสุดยอด, See also: paeked adj. vi. ผอมลง,ซีดเซียว,อ่อนแอลง,เล็กลง peakish adj. peakly adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
haggard(adj) หน้าเศร้า,ซีดเซียว,โหลเหล,แห้งเหี่ยว,ซูบผอม
lurid(adj) ซีดเซียว,สลัวๆ,ขมุกขมัว,แดงฉาน
wan(adj) หน้าซีดเซียว,ไม่มีเลือด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top