Search result for

เซรุ่ม

(37 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เซรุ่ม-, *เซรุ่ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เซรุ่ม[N] serum, Example: ูหมอฉีดเซรุ่มให้ผู้ที่ถูกงูกัด, Thai definition: ของเหลวสีเหลืองใสที่สกัดจากเลือดสัตว์ ซึ่งทำให้เกิดภูมิต้านทานเชื้อโรค แล้วนำมาฉีดในคนเพื่อให้เกิดภูมิต้านทานเชื้อโรคนั้น, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เซรุ่มน. น้ำเลือดสีเหลืองใส มีภูมิต้านทานต่อชีวพิษหรือต่อเชื้อโรค แยกได้จากเลือดที่แข็งตัวแล้วของสัตว์เช่นม้าหรือกระต่ายที่ได้รับการกระตุ้นด้วยชีวพิษเช่นพิษงู หรือเชื้อโรคเพื่อให้เกิดภูมิต้านทาน ใช้ฉีดรักษาผู้ป่วยที่ได้รับชีวพิษหรือเชื้อโรคดังกล่าวเพื่อลดพิษหรือทำลายเชื้อโรค.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
serum, immuneเซรุ่มคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immune serumเซรุ่มคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, antitetanicเซรุ่มบาดทะยัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antitetanic serumเซรุ่มบาดทะยัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, antivenomousเซรุ่มพิษงู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antivenomous serumเซรุ่มพิษงู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, hyperimmuneเซรุ่มภูมิคุ้มกันสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperimmune serumเซรุ่มภูมิคุ้มกันสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, equinumเซรุ่มม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
equinum serumเซรุ่มม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immune seraเซรุ่มภูมิคุ้มกัน [TU Subject Heading]
Antiveninsเซรุ่มแก้พิษงู, แอนติวีนิน [การแพทย์]
Immune Seraเซรุ่มภูมิคุ้มกัน, อิมมูนซีรั่ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- The Serum I've injected you with is neutralizing the T-cells within your body.- เซรุ่ม ที่ฉันฉีดเข้าไป กำจัด ที-ไวรัสเซลล์ ในร่างกายเธอ Resident Evil: Afterlife (2010)
I wanted to go over your latest serologies with you.ผมต้องการเช็คอาการหลังการให้ เซรุ่มครั้งล่าสุดของคุณ Course Correction (2010)
Careful. The wooden bullets and vervainระวังหน่อย กระสุนไม้ และเซรุ่ม Kill or Be Killed (2010)
For the vervain to leave her system.จนกว่าเซรุ่ม จะหมดจากร่างกายเธอ Kill or Be Killed (2010)
And once the vervain's worked its way out of your system,และเมื่อเซรุ่มเริ่มออกจากตัวคุณจนหมด Kill or Be Killed (2010)
About that, because you've been exposed to so many truth serums and tranquilizers and what-have-you's throughout your very long and colorful career, we're not exactly sure how long the drug's effects will last in your system,มันเกี่ยวกับที่คุณได้รับ เซรุ่มจำนวนมากจึงจะระงับประสาท และ สิ่งที่คุณมี ตลอดระยะเวลาที่คุณได้ทำอาชีพนี้มายาวนานและมีสีสัน Chuck Versus the Couch Lock (2010)
Hank, this serum that you're making, it doesn't affect abilities, right?แฮงค์ เซรุ่มที่เธอกำลังอยู่ทำเนี่ย มันไม่มีผลต่อความสามารถใช่มั้ย? X-Men: First Class (2011)
The serum works like an antibiotic, attacking the cells that cause our physical mutation.เซรุ่มตัวนี้ทำงานเหมือนยาแก้อักเสบ แต่เฉพาะเซลล์ที่ทำให้รูปร่างเราเปลี่ยนไป X-Men: First Class (2011)
Go back to the drawing board on the 112.นับหนึ่งใหม่กลับไปจุดเริ่มต้นทำ เซรุ่ม 112 ขึ้นใหม่ Rise of the Planet of the Apes (2011)
The organometals I- in the serum must have reacted w-with the phosphates in the milk.สารโลหะอินทรย์ที่อยู่ในเซรุ่มนั่น ต้องทำปฎิกิริยากับฟอสเฟตในนมนั่นแน่ๆ The Firefly (2011)
My serum was flawed.เซรุ่มของฉันมีข้อบกพร่องอยู่ The Firefly (2011)
When he gave you a knock on the head so you'd take some aspirin and wash it down with the milk so you'd ingest the serum instead of me.เขาทำให้นายได้รับ การกระทบกระเทือนที่หัว นายถึงกินยาแก้ปวดแล้วดื่มนมตาม นายก็เลยกินเซรุ่มนั่นแทนฉันไง The Firefly (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เซรุ่ม[n.] (sērum) EN: serum   FR: sérum [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serology[N] การศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติและปฏิกิริยาของเซรุ่ม, See also: เซรุ่มวิทยา
serum[N] ซีรั่ม, See also: เซรุ่ม, ของเหลวสีเหลืองอ่อนใสที่แยกออกจากเลือดที่จับเป็นก้อน, Syn. antitoxin, immunotoxin, blood serum, plasma

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
biologic(ไบโอลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับชีววิทยา n. ผลิตผลทางชีวภาพ (เช่น วัคซีน เซรุ่ม)
biological(ไบโอลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับชีววิทยา n. ผลิตผลทางชีวภาพ (เช่น วัคซีน เซรุ่ม)
serology(ซิรอล'โลจี) n. วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเซรุ่มของเลือด,เซรุ่มวิทยา, See also: serological adj.
serous(เซีย'รัส) adj. คล้ายเซรุ่ม,ประกอบด้วยเซรุ่ม,คัดหลั่งเซรุ่ม., See also: serosity n. serousness n.
serum(เซีย'รัม) n. ซีรั่ม,เซรุ่ม,ของเหลวสีเหลืองอ่อนใสที่แยกออกจากเลือดที่จับเป็นก้อนหรือเป็นลิ่ม pl. serums,sera

English-Thai: Nontri Dictionary
serum(n) เชื้อเซรุ่ม

German-Thai: Longdo Dictionary
Impfstoff(n) |der, pl. Impfstoffe| เซรุ่มหรือวัคซีนป้องกันโรค

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top