Search result for

เชื้อไวรัส

(30 entries)
(0.7312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชื้อไวรัส-, *เชื้อไวรัส*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Human immunodefficiency virusเชื้อไวรัสเอชไอวี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Orthomyxoviridaeเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ [TU Subject Heading]
Influenza, Virusเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ [การแพทย์]
Meningitis, Viralเชื้อไวรัสที่ทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากไวรัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a viral infection. It can infect the fetus.มันติดเชื้อไวรัส มันสามารถติดต่อไปยังตัวอ่อนได้ Joy (2008)
The virus...เชื้อไวรัส Day of the Dead (2008)
This virus has mutated in the past 20 hours.เชื้อไวรัสตัวนั้น มันกลายพันธุ์ไปเมื่อ 24 ชัวโมงที่แล้ว Death Note: L Change the World (2008)
Are you really trying to sell the virus?นี่คุณพยายามที่จะขายเชื้อไวรัสตัวนั้นจริงๆ ใช่ไหม Death Note: L Change the World (2008)
The virus must be scattered simultaneously in various areas.เชื้อไวรัสตัวนี้จะถูกปล่อยให้แพร่ออกไปในเวลาเดียวกันหลายๆ พื้นที่ Death Note: L Change the World (2008)
I met a boy who doesn't seem to be affected by the virus.ผมเจอเด็กคนหนึ่ง ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ติดเชื้อไวรัส Death Note: L Change the World (2008)
This virus... eats through the epidemic prevention filter.เชื้อไวรัสตัวนี้ ซึ่งเกาะไหม้ผิวหนังภายนอก Death Note: L Change the World (2008)
Didn't the girl have the virus?เด็กนั่นโดนเชื้อไวรัสไปแล้วไม่ใช่หรอ Death Note: L Change the World (2008)
Dr. Kujo, what kind of a virus is this?คุณหมอคุโจคะ เชื้อไวรัสตัวนี้เป็นไวรัสชนิดไหนคะ Death Note: L Change the World (2008)
This virus is extremely infectious and... there is no effective vaccine yet.เชื้อไวรัสตัวนี้เป็นชนิดที่มีการติดเชื้อระบาดอย่างรุนแรง และยังไม่มีวัคซีนใดๆ ที่สามารถป้องกันรักษาได้ Death Note: L Change the World (2008)
A girl infected by a lethal virus got off the train at this station.เด็กหญิงที่ติดเชื้อไวรัสพิฆาต ลงมาจากรถไฟที่เพิ่งออกจากสถานีนี้ Death Note: L Change the World (2008)
Witness reports on the girl infected by the virus.พยานเเจ้งพบเห็นเด็กติดเชื้อไวรัส Death Note: L Change the World (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อไวรัส[n.] (cheūa wairas) EN: virus   FR: virus [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
human immunodeficiency virus[N] เฮชไอวี, See also: เชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง, เชื้อไวรัสเอดส์
virus[N] เชื้อไวรัส, See also: โรคที่เกิดจากไวรัส, พิษของสัตว์ที่มีพิษ (เช่น พิษงู)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antiviral(แอนทีไว' รัล) adj., n. ซึ่งต้านเชื้อไวรัส, ยาต้านเชื้อไวรัส
arbovirus(อาร์บะไว'รัส) n. ชื่อเชื้อไวรัสที่มีแมลง เป็นพาหะนำโรคสมองอักเสบ, ไข้เหลือง, dengue fever
asian fluเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เคยระบาดในอาเซีย., Syn. Asian influenza, Asiatic flu, Asiatic influenza
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
feline distemperโรคร้ายของแมวที่เนื่องจากเชื้อไวรัส
pox(พอคซฺ) n. โรคแผลพุพอง (โดยเฉพาะที่เกิดจากเชื้อไวรัส) ,โรคซิฟิลิส, Syn. smallpox,syphilis
shingles(ชิง'เกิลซฺ) n. โรคงูสวัด,เริม,โรคผิวหนังเป็นเมล็ดพุพองที่เกิดจากเชื้อไวรัส, Syn. herpes zoster,zoster
viral(ไว'เริล) n. เกี่ยวกับหรือเกิดจากเชื้อไวรัส
virus(ไว'เริส) n. เชื้อไวรัส,โรคไวรัส,พิษของสัตว์ที่มีพิษ (เช่น พิษงู) pl. viruses
wart(วอร์ท) n. หูด (เกิดจากเชื้อไวรัส) ,ปุ่มต้นไม้, See also: warted adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
virus(n) เชื้อไวรัส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top