ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เชื้อไข

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชื้อไข-, *เชื้อไข*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชื้อไข[N] lineage, See also: descendant, pedigree, parentage, clan, Syn. เชื้อสาย, ลูกหลาน, เลือดเนื้อเชื้อไข, สายโลหิต, สายเลือด, Example: พวกเขามีเชื้อไขเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Haemophilus influenzaeเชื้อไข้หวัดใหญ่ฮีโมฟิลัส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Flesh and blood whose eyes weren't yet openedเลือดเนื้อเชื้อไขที่ยังไม่ทันได้ลืมตาดูโลก Sorry, I Love You (2004)
That's how you're supposed to react when you free your loins does not uncool the world to pep for himself, okay?เป็นยังไงล่ะ มันต้องเป็นอย่างงี้ เวลาเลือดเนื้อเชื้อไข จะจากไปดิ้นรนเผชิญโลกเพียงคนเดียว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
They supersized the common cold, which, as it turns out, is disgusting.พวกเขาจับเชื้อไข้หวัดมาขยายขนาด ซึ่งออกมาน่าขยะแขยงมาก Bound (2009)
Killing epidemiologist with the common cold.ด้วยการฆ่านักระบาดวิทยาด้วยเชื้อไข้หวัดธรรมดา Bound (2009)
You're the one with his blood running through your veins.เธอเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเขานี่ Seep (2009)
If it was your flesh and blood, you would have thrown yourself in front of a bullet.ถ้าหากเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเธอ เธอคงจะเอาตัวเองไปบังลูกกระสุนปืนสินะ Turning and Turning (2010)
We're your blood.เราเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของปู่ Caged Heat (2010)
She is our flesh and blood, and she's out there!เธอเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเรานะ แล้วตอนนี้เธอก็อยู่ข้างนอกนั่น! Truly Content (2010)
There had to be another option than just abandoning your own flesh and blood by the side of the road.มันน่าจะมีทางเลือกอื่น แทนที่จะทิ้งเลือดเนื้อเชื้อไข ของลูกข้างถนนแบบนี้ Safe Haven (2010)
You are the daughter of Agent X, the founder of all the A.S.S.es.หนูเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของสายสืบเอ็กซ์ ผู้ค้นพบเหล่า A.S.S Agents of Secret Stuff (2010)
The bond between us, is much more than flesh and bone.ความผูกพันระหว่างพวกเรามันมีมากกว่าเลือดเนื้อเชื้อไขนะ Clash of the Titans (2010)
Is there any way someone could weaponize the bird flu?มันมีวิธีใดไหม/N ที่ใครสามารถจะทำอาวุธชีวภาพจากเชื้อไข้หวัดนก Contagion (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flesh and bloodn. ญาติพี่น้อง,ลูกในไส้,เลือดเนื้อเชื้อไข,ร่างกาย,เนื้อหนังมังสา,โลกีย์,ความเป็นจริงแห่งโลก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top