ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เชิงประจักษ์

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชิงประจักษ์-, *เชิงประจักษ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชิงประจักษ์[ADJ] empirical

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
empiricalเชิงประจักษ์, เชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Be empirical. Look.คือเชิงประจักษ์ มอง Yellow Submarine (1968)
Empirically, it's good institution and quality of government that will allow third world countries to benefit and harvest the fruits of globalization.อย่างเห็นผลเชิงประจักษ์, มันคือการมีสถาบันที่ดี และมีรัฐบาลที่มีคุณภาพ ที่ทำให้ประเทศโลกที่สาม ได้รับผลประโยชน์ และเก็บเกี่ยวผลได้ อันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์. The Visitor (2007)
It's about collecting empirical evidence and until we can prove empirically that we were the cause,ต้องรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ จนกว่าเราพิสูจน์มันได้ด้วย การทดลองว่าเราเป็นสาเหตุจริง... A561984 (2009)
Children are not rigorous when it comes to empirical inquiry.เด็กๆ ไม่ได้อยากรู้อยากเห็น อย่างจริงจัง ตอนที่ต้องตรวจสอบ ข้อมูลเชิงประจักษ์ The Body and the Bounty (2010)
There is absolutely no empirical evidence... that ghosts or spirits or the human soul exists.ช่วงเวลานั้น มันไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ว่าผี วิญญาณ The Ghost in the Machine (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empirical[ADJ] ซึ่งได้จากประสบการณ์หรือการทดลองมากกว่าทฤษฎี, See also: เชิงประจักษ์, Syn. experiental, observation

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top