ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เฉพาะกิจ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฉพาะกิจ-, *เฉพาะกิจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉพาะกิจ[ADJ] specific, See also: particular, special, Syn. เจาะจง, ระบุ, Example: ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่เก่าแก่ที่สุดเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น, Thai definition: เจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น หน่วยปราบปรามเฉพาะกิจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉพาะกิจว. เจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น หน่วยปราบปรามเฉพาะกิจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ad hoc (L.)เฉพาะกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ad hoc (L.)เฉพาะกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We could put together an ad hoc SETI program.เราสามารถใส่กัน เฉพาะกิจโปรแกรม เศรษฐี Contact (1997)
Okay, hold tight. We got units coming in after you.โอเค จับแน่นๆ เรามีหน่วยเฉพาะกิจ / จะเข้าไปข้างไหนหลังจากนาย Ladder 49 (2004)
I was in the Special Forces and I saw and did things that I wanted to forget.มันเป็นคำสั่ง ผมอยู่ในกองกำลังเฉพาะกิจ ...ผมมีส่วนรู้เห็นในเรื่องนั้น... ...นั่นทำให้ผมอยากลืม... Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
f Now, the Lucarelli family's been under surveillance by a joint ATF/FBI task force for the last three months.ตอนนี้ ครอบครัวของลูคาเรลลี่อยู่ภายใต้การ ถูกจับตามองพิเศษจากทั้งรัฐบาลกลางและFBI หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Sir, we're tracking a Special Ops team under fire in Qatar.ท่านครับ ,เรารับข่าวรายงานมาว่า ทีมเฉพาะกิจที่ถูกโจมตีในกาตาร์ Transformers (2007)
Although this is a joint task force, You're all reporting to the department of homeland security.นี่เป็นทีมรวมการเฉพาะกิจ\ ต่อไปนี้พวกคุณขึ้นตรงกับ\ สนง.ความมั่นคงภายในประเทศ Pilot (2008)
[SIGHS] THEA SALINAS, SHERIFF'S COUNTY HOMICIDE.ฉันกำลังจะตั้งหน่วยเฉพาะกิจ ฉัน เจ้าหน้าที่พิเศษ จอร์แดน ทอด์ด เจ้าหน้าที่พิเศษรอสซี่ ฮอชเนอร์ เพรนทีส... Normal (2008)
Two superheroes joining forces for, like, a limited run.เล่มเฉพาะกิจ อ๋อเข้าใจแล้ว นายคิดจะทำอะไรน่ะฉันไม่เอาด้วยหรอก Jumper (2008)
Marvel Team-Up, now or never.เปิดเล่มเฉพาะกิจใช้มั้ย Jumper (2008)
Abby Collins. Homeland Security.แอบบี้ คอลลินส์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข Chapter Three 'Building 26' (2009)
The Special task force conducted raids in District 9.หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจกำลังดำเนินการจู่โจมในเขต 9 District 9 (2009)
Tri-state Border Interdiction Task Force sound?ลักลอบกระทำผิดกฏหมายชายแดน 3 รัฐ หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ Breakage (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะกิจ[adj.] (chaphǿkit) EN: specific ; particular ; special ; ad hoc   FR: ad hoc

English-Thai: Longdo Dictionary
ad hoc(adj) เฉพาะกิจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ranger(เรน'เจอะ) n. เจ้าหน้าที่สำรวจของกรมป่าไม้,เจ้าหน้าที่เฝ้าป่าหรืออุทยาน,ผู้ท่องเที่ยว,ทหารเฉพาะกิจสำหรับสงครามกองโจรหรือการจู่โจมอย่างกะทันหัน, See also: rangership n.
speciality(สเพชชิแอล'ที) n. ความชำนาญพิเศษ,สิ่งที่ชำนาญเป็นพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ,ลักษณะเฉพาะสาขา,เรื่องที่ทำได้ดีเป็นพิเศษ,เรื่องใหม่,สิ่งใหม่,เรื่องเฉพาะกิจ,นิติกรรม,สัญญาที่ประทับตรา,ข้อปลีกย่อย. adj. แสดงลักษณะเฉพาะ,เอกเทศ, Syn. specialty
task force n.กองกำลังทหารเฉพาะกิจ,คณะกรรมการเฉพาะกิจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
adhocเฉพาะกิจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
臨時[りんじ, rinji] (adj adv) เฉพาะกิจ, ชั่วคราว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top