ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เจ้าระเบียบ

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ้าระเบียบ-, *เจ้าระเบียบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าระเบียบ[V] be methodical, See also: be orderly, be meticulous, be precise, Syn. ละเอียด, ถี่ถ้วน, Example: เขามักจะเจ้าระเบียบในทุกๆ เรื่อง
เจ้าระเบียบ[V] be strict, See also: be severe, be meticulous, be scrupulous, Syn. เข้มงวด, พิถีพิถัน, กวดขัน, Example: คนปกติทั่วไปอาจมีบางเวลาที่ผัดผ่อนงาน แต่บางเวลาเจ้าระเบียบในบางเรื่องบ้าง
เจ้าระเบียบ[ADJ] strict, See also: meticulous, scrupulous, Syn. เข้มงวด, พิถีพิถัน, Example: บิดาของเขาเป็นคนเจ้าระเบียบ ทุกคนในบ้านต้องทำงานในนาเพื่อช่วยกันปลูกข้าวได้มากๆ
เจ้าระเบียบ[ADJ] methodical, See also: pharisaical, formal, orderly, meticulous, precise, Syn. ละเอียด, ถี่ถ้วน, Example: เขาเป็นคนเจ้าระเบียบ จะรำคาญตาทุกครั้งเมื่อเห็นนอนห้องไม่เป็นระเบียบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าระเบียบว. ที่ถือระเบียบอย่างเคร่งครัด, ระเบียบจัด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compulsiveเจ้าระเบียบมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I told you this whole thing about structure and discipline, right?ฉันเล่าให้ฟังเรื่องความเจ้าระเบียบของเขาแล้วใช่มั้ย American Beauty (1999)
Of course, I got kicked out.แน่นอน เขามันเจ้าระเบียบ American Beauty (1999)
I run a tight house.ฉันมันเจ้าระเบียบ The Time Machine (2002)
Yeah, it's your basic environmental laundry list.ใช่ มันเป็นข้อมูลเบื้องต้นของนักอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเจ้าระเบียบอย่างคุณ Mr. Monk and the Blackout (2004)
- Bye. - Oh, yes! A date for the dragon lady.บาย โอ้ ใช่ เดทสำหรับหญิงเจ้าระเบียบ Just My Luck (2006)
Eri's middle school cram school teacher.- ครูเจ้าระเบียบของเอริสมัยม.ต้นน่ะ Operation Proposal (2007)
Must you always be such a priss?แล้วคุณต้องทำตัวเจ้าระเบียบเกินไปตลอดรึไง Marry Me a Little (2009)
I'm a neat freak, remember?ชั้นเป็นพวกเจ้าระเบียบ จำได้ไม๊? Pilot (2009)
I don't know.เป็นคน เจ้าระเบียบเพี้ยนๆ ฉันไม่รู้ อย่างบางอย่าง Scary Monsters and Super Creeps (2009)
and neat, like all military men.และเจ้าระเบียบ เหมือนทหารทั่วไป Sherlock Holmes (2009)
- Well, your mother is a prude.- แม่เธอน่ะเจ้าระเบียบเกินไป We All Deserve to Die (2010)
His hairstyle, the way he speaks, his dress sense... and his obsession with tidiness...oh!ทรงผม การพูดของเขา การแต่งตังของเขา และความมกหมุ่นเจ้าระเบียบเกินไป... ไม่นะ Finding Mr. Destiny (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prissy[ADJ] เจ้าระเบียบ, Syn. prudish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
formal(ฟอร์'เมิล) adj. เป็นพิธีการ,ตามรูปแบบ,พิธีรีตองมาก,เจ้าระเบียบ,เหมาะสม,สอดคล้อง n. งานสังคมที่ต้องใส่ชุดราตรี. adv. ในชุดทางการ,ในชุดเครื่องแบบ., See also: formalness n., Syn. ceremonious
pharisaic(เฟริเซ'อิค) adj. เกี่ยวกับPharisees (ดู) ,เจ้าระเบียบ,เคร่งในรูปแบบ,เคร่งในวินัยศาสนา แต่รูปแบบภายนอก,เคร่งในพิธีการทางศาสนา,แสร้งทำ,จอมปลอม,ปากกับใจไม่ตรงกัน., Syn. pharisaical
pharisee(แฟ'ริซี) n. ผู้ที่มีปากกับใจไม่ตรงกัน,เจ้าระเบียบ,พวกมือถือสากปากถือศีล,สมาชิกยิวโบราณที่เคร่งครัดในวินัยศาสนาแต่รูปแบบภายนอก,ผู้ที่หลอกลวง,สุภาพบุรุษจอมปลอม, See also: phariseeism n.
prig(พริก) n. คนพิถีพิถัน,คนเจ้าระเบียบ., See also: priggery n. priggish adj. priggishly adv. gishness n.
prissy(พริส'ซี) adj. พิถีพิถันเกินไป,เจ้าระเบียบเกินไป,ทื่อ., See also: prissily adv. prissiness n., Syn. fussy,prim
prude(พรูด) n. คนเจ้าระเบียบ,คนพิถีพิถัน
prudery(พรู'ดะรี) n. ความเจ้าระเบียบ,ความพิถีพิถันเกินไป,การกระทำหรือถ้อยคำที่พิถีพิถันเกินไป, Syn. priggishness
prudish(พรู'ดิช) adj. เจ้าระเบียบเกินไป,พิถีพิถันเกินไป, See also: prudishness n., Syn. reserved
punctilious(พังคฺทิล'เลียส) adj. หยุมหยิม,ระเบียบหยุมหยิม,เจ้าระเบียบ,เจ้ายศเจ้าอย่าง., See also: punctiliousness n.
purism(เพียว'ริสซึม) n. ลัทธิบริสุทธิ์,ความพิถีพิถันในภาษา รูปแบบหรืออื่น ๆ ,ความเจ้าระเบียบแบบแผน., See also: purist n. puristic adj. puristical adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
formalism(n) ความเป็นพิธี,การกระทำตามแบบ,นิสัยเจ้าระเบียบ
prig(n) คนพิถีพิถัน,คนเจ้าระเบียบ,คนอวดดี
punctilio(n) ความเจ้าระเบียบ,มารยาท,ข้อปลีกย่อย,เรื่องหยุมหยิม
punctilious(adj) เจ้าระเบียบ,เจ้ายศเจ้าอย่าง,หยุมหยิม
purist(n) ความพิถีพิถัน,ความเจ้าระเบียบ
puritan(n) คนเคร่งคัดในศีลธรรม,คนเจ้าระเบียบ
puritanical(adj) เคร่งคัดในศีลธรรม,เจ้าระเบียบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top