ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เจ้าข้า

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ้าข้า-, *เจ้าข้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าข้า[END] yes, Syn. เจ้าค่ะ, Thai definition: คำของผู้น้อยที่เป็นผู้หญิงรับคำของผู้ใหญ่
เจ้าข้า[INT] sir/madam, Thai definition: คำร้องบอกกล่าว
เจ้าข้าวแดงแกงร้อน[N] benefactor; benefactress, Syn. เจ้าบุญนายคุณ, Thai definition: ผู้มีบุญคุณที่เคยอุปการะเลี้ยงดูมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าข้าว. คำของผู้น้อยรับคำของผู้ใหญ่
เจ้าข้าคำร้องบอกกล่าว.
เจ้าข้าวแดงแกงร้อนน. ผู้มีบุญคุณที่เคยอุปการะเลี้ยงดูมา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I saw something I think.ข้าเห็นอะไรในตัวเจ้าข้าคิดอย่างนั้น Rapa Nui (1994)
Of course.พระเจ้าข้า Seven Years in Tibet (1997)
Dear Lord please let me meet a younger man next timeพระเจ้าข้า ได้โปรดให้ข้าได้พบกับ ชายคนนั้นอีก Oldboy (2003)
Your Majesty, we all invented it.ฝ่าบาท เราช่วยกันทำพระเจ้าข้า Around the World in 80 Days (2004)
Angel! People, there's robbers in the house!แองเจิล เจ้าข้าเอ๊ย มีโจรปล้นบ้านนี้ Four Brothers (2005)
You, there. What is your profession?- ช่างแกะ เจ้าข้า 300 (2006)
- But not all of us were made to be soldiers.- เจ้าข้า ? - จงเก็บศพในสนามรบ 300 (2006)
Tell Daxos that I want him and 20 of his best eager, sober and ready for the next charge.ราชันลีโอนายเดิส ! - สเตลิโอส พักหายใจก่อนเถิด - เจ้าข้า ฝ่าบาท 300 (2006)
Lead my soldiers to the hidden path that enters behind the cursed Spartans and your joys will be endless.เจ้าข้า ข้าต้องการทั้งสิ้น ทรัพย์ ผู้หญิง และอีกสิ่งหนึ่ง 300 (2006)
I want it all. Wealth. Women.ได้เจ้าข้า 300 (2006)
Yes.เจ้าข้า 300 (2006)
Good.เจ้าข้า ฝ่าบาท 300 (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top