ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เจ่อ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ่อ-, *เจ่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ่อ[V] swell, See also: bulge, protrude, be swollen, Example: เขาโดนต่อยจนปากเจ่อไป 3 วัน, Thai definition: อาการที่ปากบวมยื่นออกมาหรือมีลักษณะเช่นนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ่อก. อาการที่ปากบวมยื่นออกมาหรือมีลักษณะเช่นนั้น.
เจ๋อ, เจ๋อเจ๊อะก. เสนอหน้าเข้าไปในสถานที่ไม่สมควรเมื่อเขาไม่ต้องการหรือมิได้เรียกหา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You're drivin' him nuts.แกอยากปากเจ่อไหม Good Will Hunting (1997)
You wanna back up off this girl... fore I knock the taste out your mouth.ออกไปห่าง ๆเธอนะ ไม่งั้นแกปากเจ่อแน่ Big Momma's House 2 (2006)
And usually I have to get all dressed up and wear a pound of makeup and act all flirty and pouty, but... with you, I can just be me.ปกติแล้วฉันต้องคอยแต่งตัว แต่งหน้าหนาๆ ทำท่าเจ้าชู้ ทำปากเจ่อๆ แต่... The Great Unknown (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top