ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เจียร

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจียร-, *เจียร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจียร[V] go, See also: move, travel, set off, Syn. จร, ไป, จากไป
เจียร[ADJ] long, See also: prolonged, lengthy, protracted, Syn. นาน, ช้านาน, ยืนนาน
เจียระไน[V] cut (gemstones, diamonds), See also: polish, Syn. แต่ง, เกลา, แปลง, ดัดแปลง, ตบแต่ง, Example: เพชรทุกเม็ดในร้านนี้เจียระไนอย่างประณีต, Thai definition: ทำเพชรพลอยหรือแก้วให้เป็นเหลี่ยมหรือรูปตามต้องการแล้วขัดเงา
เจียระบาด[N] long girdle, See also: girdle adorned with tinsel hanging, long waistband, long sash, Thai definition: ผ้าคาดเอวชนิดหนึ่ง มีชายห้อยลงที่หน้าขา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจียร(เจียน) ว. นาน, ช้านาน, ยืนนาน.
เจียร(เจียน) ก. จร, ไป, จากไป, เช่น วันเจียรสุดาพินท์ พักเตรศ (ทวาทศมาส).
เจียระบาดน. ผ้าคาดเอวชนิดหนึ่ง มีชายห้อยลงที่หน้าขา.
เจียระไนก. ทำเพชรพลอยหรือแก้วให้เป็นเหลี่ยมหรือรูปตามต้องการแล้วขัดเงา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cabochon cutเจียระไนแบบหลังเบี้ย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In Algiers, though, the French ambassador has just arrived, and the situation seems to be more stable.ในกรุงแอลเจียร์ แม้ว่า เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส มีความต้องการมาถึง และสถานการณ์ดูเหมือน จะมีเสถียรภาพมากขึ้น Wild Reeds (1994)
I taught in Algiers for 15 years.ฉันเคยสอนใน แอลเจียร์มา 15 ปี Wild Reeds (1994)
From Algiers, Oran and Constantine, from Salem and the countryside...จากแอลเจียร์ ออราน กงส์ต็องตีน เอลเมนเนีย และเชฟ พวกเขากำลังอพยพ Wild Reeds (1994)
Recut into a heart-like shape that became known as the Heart of the Ocean.เจียรนัยใหม่ในนาม "หัวใจมหาสมุทร" Titanic (1997)
Fact is, there ain't enough whiskey in the state of Georgia to get me drunk enough.จอร์เจียร์มีวิสกี้ไม่พอ ที่จะทำให้ฉันเมาพอหรอก The Legend of Bagger Vance (2000)
I want all surveillance from the AIgiers dock.ผมต้องการตรวจสอบท่าเรือแอลเจียรทั้งหมด Deja Vu (2006)
There are maximum casualties, and most of the evidence is under 1 00 feet of muddy water.มีเด็กสองคนเจอผู้หญิง คว่ำหน้าอยู่ในน้ำ ห่างจากท่าเรือแอลเจียรส์. Deja Vu (2006)
Half sick with the thrill of complete wrongness.ปนกับความตื่นเต้นจนอยากอาเจียร ความผิดอย่างสมบูรณ์ An Inconvenient Lie (2007)
–Child vomit. Aisle six. Mop it up.- เด็กอาเจียรช่องหก ไปถูซะ Hot Fuzz (2007)
At 8:00 this morning, he wired $100,000 to a bank account in Tangier.แปดโมงเชัาวันนี้ เขาโอนเงิน1แสนเหรียญไปที่บัญชีในแทนเจียร์ The Bourne Ultimatum (2007)
WILLS: He's in Tangier.เขาอยู่ในแทนเจียร์ The Bourne Ultimatum (2007)
They've just tracked Daniels' passport to a hotel in Tangier.พวกเขาเพิ่งสะกดรอยพาสปอร์ตของแดเนีลส์ไปที่โรงแรมในแทนเจียร์ครับ The Bourne Ultimatum (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจียระไน[v.] (jīaranai) EN: cut (gemstones, diamonds) ; polish ; cut and polish   FR: tailler ; façonner

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
facet[VT] เจียระไน, Syn. cut

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cabochonn. หินมีค่าขัดเป็นวาวแต่ยังไม่ได้เจียระไน
culet(คิว'เลท) n. หน้าเล็ก ๆ ที่ฐานเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว,
drove(โดรฟว) v. อดีตกาลของdrive n. ฝูงสัตว์,ฝูงชน,ที่เจียร์หิน. vt.,vi. ต้อนสัตว์เป็นฝูง,เจียร์หิน
emerald cutแบบเจียระไนเป็นรูปสี่เหลี่ยมและมุมกุด
facet(แฟส'ชิท) n. ด้าน,เหลี่ยม,หน้าของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว,หน้าประกบ,หน้า,หน้าเล็ก ๆ ของตาแมลง,แง่ปัญหา. vt. เจียระไน
foil(ฟอยลฺ) {foiled,foiling,foils} n. แผ่นโลหะบาง,กระดาษหุ้มตะกั่ว ที่ใช้ห่อบุหรี่,แผ่นบาง,ฉาบปรอทหลังกระจก,โลหะที่เป็นฐานของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว. ดูairfoil ,ดูhydrofoil ,ดาบปลายทู่ชนิดหนึ่ง,การฟันดาบด้วยดาบดังกล่าว vt. ป้องกันความสำเร็จ,กีดกัน,สกัดกั้น,ทำ
full-cutadj. ซึ่งเจียระไน58 หน้า
gemstone(เจมซฺ'โทน) n. เพชรพลอยที่ยังไม่เจียรไน
glyptographyn. ศิลปะการเจียระไนเพชรพลอย (glyptics) ,การเจียรไน เพชรพลอย., See also: glyptographer n. glyptographic adj.
jeer(เจียร์) {jeered,jeering,jeers} v.,n. (การ) เย้ยหยัน,หัวเราะเยาะ, See also: jeerer n. ดูjeer jeeringly adv. ดูjeer, Syn. mock,sneer

English-Thai: Nontri Dictionary
grind(vt) โม่,ป่น,บด,ลับ(มีด),ขบ(ฟัน),เจียระไน,ฝน,ถู
lapidary(n) ช่างเจียระไนพลอย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top