Search result for

เจอ

(64 entries)
(0.0089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจอ-, *เจอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจอ[V] meet, See also: encounter, come across, find, Syn. พบ, ประสบ, เจอะ, เห็น, Example: นักเรียนต้องเจอกับกฎข้อบังคับเข้มงวดมากมายภายในโรงเรียน
เจอ[V] meet, See also: encounter, see, face, Syn. เจอ, พบ, เห็น, ประสบ, ประจวบ, Ant. จาก, Example: เขาถือไฟฉายส่องไปข้างหน้า พอเจอะปลาก็เอามีดฟันที่หัว
เจอดี[V] suffer, See also: encounter, undergo, Example: คนโบราณกล่าวว่าเวลาเข้าป่าห้ามพูดลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธ์ไม่งั้นจะเจอดี, Thai definition: ได้รับความเจ็บตัว
เจอกัน[V] meet, See also: encounter, see, face, Syn. พบกัน, เจอะกัน, Ant. จากกัน, Example: ในสมัยก่อนเมื่อเราเจอกันเราก็ทักกันว่าไปไหนมา
เจอะกัน[V] meet, See also: encounter, see, face, Syn. พบกัน, เจอกัน, Ant. จากกัน, Example: เราสองคนไม่ได้เจอะกันเป็นเวลานานแล้ว, Thai definition: มาพบกันเฉพาะหน้า
เจอร์เมเนียม[N] germanium, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 32 สัญลักษณ์ Ge เป็นโลหะสีขาว เปราะ หลอมละลายที่ 937.4 ํ ซ. มีสมบัติเป็นกึ่งตัวนำ สารประกอบแมกนีเซียมเจอร์เมเนต ใช้ประโยชน์ในหลอดวาวแสง (fluorescent lamp), Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจอ, เจอก. พบ, เห็น, ประสบ, ประจวบ.
เจอร์เมเนียมน. ธาตุลำดับที่ ๓๒ สัญลักษณ์ Ge เป็นโลหะสีขาว เปราะ หลอมละลายที่ ๙๓๗.๔ ºซ. มีสมบัติเป็นกึ่งตัวนำ สารประกอบแมกนีเซียมเจอร์เมเนต ใช้ประโยชน์ในหลอดวาวแสง (fluorescent lamp).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Germaneเจอร์เมน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jerry.เจอร์รี่ Oh, God! (1977)
Got a hit.เจอแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
Well, not yet.อืม ยังไม่เจอ Hello, Bandit (2010)
Oh, yeah.เจอ Nebraska (2011)
See ya.เจอกันจ้า Deadline (2011)
Yeah.เจอ Dentist of Detroit (2011)
Later.ไว้เจอกัน Red Dawn (2012)
- Okay.- ครับ แล้วเจอกัน \ Upside Down (2012)
See ya.เจอกันนะ Give Me the Blame (2012)
Jer...เจอ... My Brother's Keeper (2012)
See ya.เจอกัน Out of Control (2012)
Seen her?เจอเธอเหรอ ? Now You See Me, Now You Don't (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจอ[v.] (joē) EN: meet ; encounter ; come across ; run into   FR: rencontrer ; tomber sur
เจอ[v.] (joē) EN: find ; discover   FR: trouver
เจอกัน[v.] (joē kan) EN: meet   FR: se rencontrer
เจอกัน[v. exp.] (joē kan) EN: see you again !   FR: a la prochaine fois !
เจอตีน[v. exp.] (joē tīn) EN: be kicked by   FR: recevoir un coup de pied
เจอร์เมเนียม[n.] (joēmēnīem) EN: germanium   FR: germanium [m]
เจอ[v.] (joe) EN: meet ; encounter ; see ; face   FR: rencontrer ; voir
เจอะกัน[v. exp.] (joe kan) EN: meet ; encounter ; see ; face   
เจอะเจ๊อะ[X] (joe-joe) EN: bold   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drop on[PHRV] เจอ, See also: ค้นเจอ, พบ, Syn. fasten on, pick on, pitch on
find oneself[PHRV] พบ (บางคน) ไม่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน, See also: เจอ (บางคน) ไม่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน, Syn. find in
discover[VT] ค้นพบ, See also: เจอ, พบ, ค้นหา, ตรวจพบ, ทำให้รู้กันทั่ว, Syn. find, meet, encounter
find[VT] พบ (โดยบังเอิญ), See also: เจอ, เห็น, พบปะ, ประสบ, ค้นพบ, Syn. discover, come across, encounter, Ant. miss, lose
set eyes on[IDM] เจอหรือเห็นเป็นครั้งแรก
run into[PHRV] เจอ, See also: โดน (อากาศไม่ดี)
see[VT] พบ, See also: เจอ, ประสบ, เจอหน้า, พบปะ, พบพาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjourn(อะเจอร์น') vt.,vi. เลื่อนไป, บอกเลื่อน, หยุด, เลิก, Syn. postpone, defer, put off)
adjournment(อะเจอร์น' เมินทฺ) n. การเลื่อน, ภาวะหรือระยะเวลาที่เลื่อน, Syn. postponement)
aegir(อี' เจอะ) n. ชื่อเทพเจ้าทะเลของกรีก
ageratum(แอจเจอเร' ทัม, -เจอ' ระทัม) พืชไม้ดอกชนิดหนึ่งมีดอกเล็กสีน้ำเงินหรือสีขาว
agger(แอจ' เจอะ) n. กระแสน้ำต่ำที่น้ำลดแล้วค่อย ๆ ชึ้นแล้วลดอีก., Syn. double tide
algerine(แอล' เจอรีน) โจรสลัด
armiger(อาร์'มีเจอะ) n. คนแบกอาวุธของอัศวิน, คนใช้ของอัศวิน. -armigerous adj.
arnica(อาร์'นิคะ) n. ต้นดอกยานภูเขาทอง, ทิงคเจอร์ผสมดอกยานภู่เขาทอง (ใช้ทาบาดแผลภายนอก) (genus Arnica)
astrologer(แอสทรอล'โลเจอะ) n. นักโหราศาสตร์, Syn. expert in astrology)
badger(แบค'เจอะ) {badgered,badgering,badgers} n. สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง vt. รบกวนอยู่เรื่อย,ทำให้รำคาญ, Syn. harass,nag

English-Thai: Nontri Dictionary
furniture(n) เครื่องเรือน,เครื่องเฟอร์นิเจอร์,เครื่องตกแต่งบ้าน
laudanum(n) ทิงเจอร์ฝิ่น
tincture(n) ยาใส่แผลสด,ยาดอง,ยาทิงเจอร์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出逢う[であう, deau] Thai: เจอ English: to encounter
出会う[であう, deau] Thai: เจอโดยบังเอิญ English: to encounter

German-Thai: Longdo Dictionary
einstครั้งหนึ่งในอดีต หรือ เมื่อก่อนนี้ (โดยมากใช้ในภาษาเขียน) เช่น Stavenger ist, wo wir einst waren. สตาเวนเจอร์คือเมืองหนึ่งที่เราเคยไป, See also: S. früher
etw./jn. treffen(vi) |trifft, traf, hat getroffen| พบเจอ
finden(vt) |fand, hat gefunden| พบ, เจอ, หาเจอ เช่น Ich hab dich überall gesucht aber nicht gefunden.
Auf Wiedersehen!(phrase) ลาก่อน, แล้วพบกันใหม่ (โดยมาก ใช้กล่าวลากับคนที่ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยหรือตามร้านค้า), See also: S. Tschüß!,
Tschüß!(phrase) ลาก่อน, บ๊ายบาย (ข้อแตกต่างจาก Auf Wiedersehen! คือ Tschüß! สามารถใช้พูดได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นสู่เพื่อน, คนสนิทหรือคนที่ทำงานที่เจอกันเกือบทุกวัน, หรือตามร้านค้าสำนักงาน), See also: S. Ciao!, Auf Wiedersehen!,
Jaเป็นคำที่เติมลงในประโยคบ่งความประหลาดใจ เช่น Du bist ja ganz groß geworden. Ich habe dich lange nicht gesehen. เธอสูงใหญ่จริงเชียว ฉันไม่ได้เจอเธอมานานแล้วสินี่
vor(prep) |+D สถานที่ (เมื่อกริยาไม่ได้บ่งอาการเคลื่อนไหว)| ข้างหน้า, หน้า เช่น Wir treffen uns vor dem Kino. พวกเราเจอกันที่หน้าโรงหนังนะ
begegnen(vi) |begegnete, ist begegnet, mit jmdm.| พบหรือเจอโดยบังเอิญ เช่น Vorgestern bin ich im Aufzug meinem Chef begegnet. , See also: Related: treffen
abmachen(vt) |machte ab, hat abgemacht, etw. mit jmdm.| ตกลงว่านัดเจอ, กำหนดการนัดพบ เช่น Um wieviel Uhr treffen wir uns? Wann habt Ihr abgemacht? เราเจอกันกี่โมงจ๊ะ พวกเธอตกลงนัดกันไว้เมื่อไหร่, See also: S. vereinbaren, festlegen,
Bis dann!บ๊ายบาย, แล้วเจอกัน (ใช้กล่าวลา ไม่ได้มีพิธีรีตองและเป็นที่รู้ว่าเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีก), See also: Related: Bis später!, Bis nachher!

French-Thai: Longdo Dictionary
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top