ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เจตนาดี

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจตนาดี-, *เจตนาดี*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I understand your good intentionsข้าเข้าใจเจตนาดีของท่าน Fearless (2006)
I'm a little disappointed, but I know your heart's in the right place.ฉันผิดหวังนิดหน่อย แต่ฉันรู้ว่าคุณเจตนาดี It's Alive! (2007)
Now, the government would like to return it to the Shanghai Museum as a sign of good faith to the Chinese people.รัฐบาลอังกฤษต้องการส่งคืนพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ เพื่อเป็นเครื่องแสดงเจตนาดีที่มีต่อชาวจีน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I'd love to say he means well,but...ผมอยากบอกว่าเขาเจตนาดีแต่... Being Alive (2009)
No matter how well-intentioned. Schenk.ถึงแม้ว่าจะเจตนาดียังไงก็ตาม เชงค์ Episode #1.3 (2010)
But the girl's got heart. She means well.แต่เธอมีน้ำใจ และเจตนาดี Plan B (2010)
I know you meant well, but there is really no reason to be worried for me.ฉันรู้ว่าคุณเจตนาดี แต่ไม่ต้องมาห่วงฉันหรอก Agents of Secret Stuff (2010)
- Someone with really good intentions.คนที่มีเจตนาดี Je Suis Une Amie (2011)
I will prove my good intentions to you, Elias.ฉันจะพิสูจน์ให้คุณเห็นเจตนาดีของฉัน เอเลียส Turnabout (2011)
Whether it's for good or bad, profit or survival, we bend the truth.ไม่ว่าจะด้วยเจตนาดีหรือร้าย ผลประโยชน์หรือเพื่อความอยู่รอด เราบิดเบือนความจริง Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)
The things he said about me, the man is not in his right mind.สิ่งที่เขาพูดเรื่องผม เขาไม่ได้มีเจตนาดี One Will Live, One Will Die (2011)
But believe me when I say I was doing it for the common good.แต่เชื่อผมเถอะ ตอนที่ผมบอกว่าผมทำ เพราะผมเจตนาดี One Will Live, One Will Die (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจตนาดี[n. exp.] (jēttanā dī) EN: good intentions ; goodwill ; honest intention   FR: bonnes intentions [fpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mean well[PHRV] เจตนาดี (แต่มักไม่เป็นไปตามนั้น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
well-disposed(เวล'ดิสโพซดฺ) adj. เห็นอกเห็นใจผู้อื่น,หวังดี,มีเจตนาดี,มีอารมณ์ดี,มีนิสัยดี
well-intentioned(เวล'อินเทน'เชินดฺ) adj. มีความหมายดี,เจตนาดี,หวังดี, Syn. wellmeaning
well-meaning(เวล'มี'นิง) adj. มีความหมายดี,มีเจตนาดี,หวังด'
white(ไวทฺ) adj. ขาว,หงอก,ขาวบริสุทธิ์,สีเผือก,ผิวขาว,สีเงิน,ขาวหิมะ,มีหิมะ,ไร้สี,โปร่งใส,ว่างเปล่า,สวมเสื้อขาว,โชคดี,ไม่ได้เขียนอะไร,สะอาด,มีเจตนาดี,ซื่อตรง,ยุติธรรม,ไร้เดียงสา, (กาแฟ) ใส่นมหรือครีม n. สีขาว,ความขาว,ผิวขาว,สิ่งที่มีสีขาว,ไข่ขาว,แอลบิวเมน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top