Search result for

เจตนา

(76 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจตนา-, *เจตนา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจตนา[V] intend, See also: aim, mean, propose, object to, Syn. ตั้งใจ, มุ่งหมาย, จงใจ, Example: ในชีวิตนี้ข้าพเจ้าไม่เคยมีเจตนาจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือขุ่นเคืองใจเลย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เจตนารมณ์[N] intention, See also: aim, purpose, Syn. ความมุ่งหมาย, เจตนา, ความตั้งใจ, จุดหมาย, เป้าหมาย, Example: การปกครองในระบอบประชาธิปไตยการทำงานของรัฐจะต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ ประชาชน
เจตนาบริสุทธิ์[N] honest intention, Syn. เจตนาดี, Ant. เจตนาร้าย, Example: การสร้างพระด้วยวัตถุประสงค์ดี เจตนาบริสุทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของอานิสงส์ทำให้เกิดผลอัศจรรย์แก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง
เจตนาไม่บริสุทธิ์[N] bad faith, Syn. เจตนาร้าย, Ant. เจตนาบริสุทธิ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจตนา(เจดตะนา) ก. ตั้งใจ, จงใจ, มุ่งหมาย.
เจตนา(เจดตะนา) น. ความตั้งใจ, ความจงใจ, ความมุ่งหมาย.
เจตนารมณ์น. ความมุ่งหมาย.
โฉบเจตนาไปที่ใดที่หนึ่ง เช่น โฉบไปหน้าโรงเรียน.
ปริยายเจตนากระทำที่มิได้แสดงออกอย่างชัดแจ้งแต่อนุมานได้จากพฤติกรรมที่แสดงออก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
animus (L.)เจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intentionเจตนา, ความจำนง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premeditated designเจตนาฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intent, criminalเจตนาทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal intentเจตนาทางอาญา [ดู mens rea] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hidden intentionเจตนาที่ซ่อนอยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
animus et factum (L.)เจตนาประกอบกับการกระทำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spiritเจตนารมณ์, ความมุ่งหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law, spirit ofเจตนารมณ์ของกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spirit of lawเจตนารมณ์ของกฎหมาย [ดู intendment of law และ legislative intent] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Criminal intentเจตนาทางอาญา [TU Subject Heading]
Declaration of intentionเจตนา (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Intentionเจตนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wait. you intentionally sabotaged blair? I know you're upset,เดี๋ยวก่อน ฉันเจตนาทำแบล์รงั้นหรอ ฉันรู้ว่าคุณหัวเสีย Pret-a-Poor-J (2008)
And that--that was not my intention,และนั้น นั้นไม่เคยเป็นเจตนาของฉันเลย Pret-a-Poor-J (2008)
You used me. My motives were clear.คุณหลอกใช้ฉัน เจตนาชัดเจน Lucky Thirteen (2008)
Uncle Ono, I think it's time to tell the Viceroy about our little secret, how you never meant to leave the Republic and how you truly care what's best for your people.ท่านลุงโอโน่ ข้าคิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะ ที่จะบอกท่านอุปราช เกี่ยวกับความลับเล็กๆ ของเรา ท่านไม่ได้มีเจตนาจะผละออกจากสาธารณรัฐ Bombad Jedi (2008)
I had a row with the mirror-maker and have accidently killed himหม่อมฉันมีเรื่องทะเลาะ กับช่างทำกระจกเงา และพลั้งมือฆ่าเขาตายโดยไม่เจตนา Portrait of a Beauty (2008)
Your will is as strong as my own.เจตนารมณ์ของเจ้าแรงกล้าพอๆ กับของข้า To Kill the King (2008)
We shall mourn our sisters... and continue their legacy for world peace... through obedience, purification and hope... for the miracle we so desperately need.ขอไว้อาลัยให้กับพี่น้องของเรา และจะสานต่อเจตนารมย์เพื่อสันติสุข ด้วยความนอบน้อม บริสุทธิ์ Babylon A.D. (2008)
Murderer!ผู้ร้ายฆ่าคนตายโดยเจตนาThe Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Oh, no, of course not;แน่นอนครับ คุณไม่ได้เจตนา Changeling (2008)
Now, the government would like to return it to the Shanghai Museum as a sign of good faith to the Chinese people.รัฐบาลอังกฤษต้องการส่งคืนพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ เพื่อเป็นเครื่องแสดงเจตนาดีที่มีต่อชาวจีน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
He probably did it deliberately.บางที่เขาอาจจะไม่ได้เจตนา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
He probably cut off his finger deliberately.เขาอาจจะตัดนิ้วมือของเขาเอง โดยเจตนา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective   FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
เจตนา[v.] (jēttanā) EN: intend ; manifest intention ; mean to   
เจตนาดี[n. exp.] (jēttanā dī) EN: good intentions ; goodwill ; honest intention   FR: bonnes intentions [fpl]
เจตนาทางอาญา[n. exp.] (jēttanā thāng āyā) EN: criminal intent   
เจตนาทุจริต[n. exp.] (jēttanā thutjarit) EN: bad faith   
เจตนารมณ์[n.] (jēttanārom) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; spirit   FR: intention [f] ; volonté [f] ; esprit [m] ; idée [f] ; objet [m] ; but [m] ; dessein [m] ; projet [m]
เจตนารมณ์[v.] (jēttanārom) EN: intend ; manifest intention   
เจตนารมณ์ของกฎหมาย[n. exp.] (jēttanārom khøng kotmāi) EN: spirit of the law   FR: esprit de la loi [m]
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ[n. exp.] (jēttanārom ratthathammanūn) EN: spirit of the constitution   FR: esprit de la constitution [m]
เจตนาร้าย[n. exp.] (jēttanā rāi) EN: evil intentions ; ill-will   FR: mauvaises intentions [fpl] ; intention malveillante [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aim[VI] ตั้งใจ, See also: เจตนา, วางแผน, Syn. propose, strive, endeavor
carve up[PHRV] เจตนาทำร้าย (คำสแลง), See also: ตั้งใจทำให้บาดเจ็บ, Syn. cut up, slit up
intent[N] เจตนา (คำทางการ), See also: ความตั้งใจ, จุดประสงค์, Syn. aim, intention, purpose
mean by[PHRV] เจตนา, See also: มุ่งหมาย, ตั้งใจด้วย, ทำให้เกิดด้วย
mean well[PHRV] เจตนาดี (แต่มักไม่เป็นไปตามนั้น)
malignancy[N] การปองร้าย, See also: เจตนาร้าย, การประสงค์ร้าย, ความมุ่งร้าย
spirit[N] เจตนา, See also: ความมุ่งมั่น, Syn. enthusiasm, will
spite[N] เจตนาร้าย, See also: ประสงค์ร้าย, Syn. malice, malevolence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conscious(คอน'เชิส) adj. ซึ่งมีจิตสำนึก,มีสติ,มีเจตนา,พิชาน, Syn. sensible,aware
contemplation(คอนเทมเพล'เชิน) n. การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณาอย่างระมัดระวัง,เจตนา,ความมุ่งหมาย,การอธิษฐาน,การเข้าญาน, Syn. thought
cue(คิว) {cued,cuing,cues} n. ผมเปีย,ไม้แทงบิลเลียด,แถวคน,คำแนะนำ,คำบอกบท,สิ่งกระตุ้น,บท,เจตนารมณ์ vt. ถักเป็นผมเปีย,ใช้ไม้แทงบิลเลียดตี,บอกบท,บอกเป็นนัย,สอดแทรก,นำทาง
deliberate(ดิลิบ'บะเรท) adj. รอบคอบ,สุขุม,ใคร่ครวญ,ระมัดระวัง,โดยเจตนา, See also: deliberateness n., Syn. think
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste
despiteous(ดิสพิท'เทียส) adj. มุ่งร้าย,มีเจตนาร้าย, Syn. malicious
drift(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร,สิ่งที่ล่องลอย,ความโน้มน้าว,ความหมาย,เจตนา,, See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float,mound,wander
enmity(เอน'มิที) n. ความเป็นปฏิปักษ์,ความเกลียด,ความมีเจตนาเป็นอริ
hostile(ฮอส'ไทลฺ,ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์,ต่อต้าน,มีเจตนาร้าย,เป็นศัตรู,ไม่เป็นมิตร,ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary,antagonistic
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์,การมีเจตนาร้าย,การเป็นศัตรู,การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม,การทำสงคราม, Syn. enmity,animosity

English-Thai: Nontri Dictionary
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม
deliberately(adv) อย่างมีเจตนา,อย่างจงใจ,อย่างตั้งใจ
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ
design(vt) ออกแบบ,คิด,กำหนด,เตรียมแผนการ,มุ่งหมาย,เจตนา
designedly(adv) โดยวางแผนไว้แล้ว,โดยเจตนา,โดยระบุไว้แล้ว
expressly(adv) อย่างด่วน,โดยเจตนา,โดยแจ่มแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างชัดแจ้ง
fortuitous(adj) โดยบังเอิญ,โดยไม่เจตนา,โชคดี
ILL-ill-natured(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,ขุ่นข้องหมองใจ,มีเจตนาร้าย
intend(vi,vt) ตั้งใจ,มุ่งหมาย,เจตนา,ปรารถนา
intent(vt) ตั้งใจ,เจตนา,มุ่งมั่น,จดจ่อ,ขะมักเขม้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悪気[わるぎ, warugi] Thai: เจตนาร้าย English: ill-will
本意[ほんい, hon'i] Thai: เจตนาที่แท้จริง English: one's real intent

German-Thai: Longdo Dictionary
absichtlich(adj adv) โดยเจตนา , See also: S. mit Absicht

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top