ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เง้า

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เง้า-, *เง้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เง้างอด[V] be displeased, See also: be angry, be annoyed, be dissatisfied, Syn. โกรธ, งอน, Ant. พอใจ, Example: ทำไมตลอดวันนี้ทั้งวันเธอจึงเง้างอดผมนัก, Thai definition: กะบึงกะบอน, โกรธอย่างแสนงอน, กระเง้ากระงอด
เง้าๆ งอดๆ[V] be distorted by anger, See also: be displeased, be angry, be annoyed, be irritated, Syn. โกรธ, งอน, แสนงอน, ไม่พอใจ, เง้างอด, Example: วันนี้อาเจือดูแปลกจังเง้าๆ งอดๆเป็นกับเขาเหมือนกัน, Thai definition: กะบึงกะบอน, โกรธอย่างแสนงอน, กระเง้ากระงอด ก็ว่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เง่าว. โง่, มักใช้พูดเข้าคู่กับคำ โง่ เป็น โง่เง่า.
เง้าว. เรียกหน้าซึ่งมีสีหน้าแสดงอาการโกรธ ไม่พอใจหรือไม่ได้อย่างใจเป็นต้น ว่า หน้าเง้า.
เง้างอด, เง้า ๆ งอด ๆว. ทำกิริยาให้เอาใจ, กระเง้ากระงอด ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You made fools out of both of us.คุณทำให้เรา ทั้งคู่ ดูงี่เง้า Pilot (2004)
Only idiots hurt themselves. Got that?คนงี้เง้าเท่านั้นที่ทำให้ตัวเองบาดเจ็บ Art of Fighting (2006)
Don't be ridiculous.อย่างี่เง้าน่า American Duos (2007)
The holiday thankfully returns to its roots--วันหยุดกลับคืนสู่รากเง้าของมันอย่างเปรมปรีย์ The Magnificent Archibalds (2008)
You know, Jim, I went way out on a limb for you.รู้มั้ยจิม ผมพยายามอย่างมากไม่ให้ดูงี่เง้า Frost/Nixon (2008)
What the... He's full of shit, man!ช่างเต็มไปด้วยเรื่องงี่เง้าสิ้นดี! Frost/Nixon (2008)
I found it under a bunch of stuff in the storage shed.ฉันเจอมันใต้กองของงี้เง้าใต้ที่เก็บของเนี่ย Legion (2010)
Script Readingห้องซ้อมนักดาบใต้เง้าจันทร์ Episode #1.10 (2010)
Hey, it's us, idiots!เห้ย! พวกเราเอง เง้างั่ง How to Train Your Dragon (2010)
♪ People will say ♪ผมมันงี่เง้า Home Invasion (2011)
And I've often admired the craven heartlessness of your pointless, vindictive back-stabbing.ชั้นล่ะชื่นชอบความเลือดเย็นแต่ขี้ขลาด ประเภทแก้แค้นแบบแทงข้างหลังแต่งี่เง้าสิ้นดีของเธอซะจริงๆ The Spanish Teacher (2012)
Gray-sama is going to dance flirtatiously behind Juvia's back...?เจ้าพวกงี่เง้า ก็แค่คำแก้ตัวของคนที่อ่อนแอ Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เง้า[v.] (ngao) EN: be displeased ; be angry ; be annoyed ; be dissatisfied   FR: bouder ; faire la tête ; faire la moue
เง้า ๆ งอด ๆ[v. exp.] (ngao-ngao ngøt-ngøt) EN: be distorted by anger ; be displeased ; be angry ; be annoyed ; be irritated   
เง่าโง่[adj.] (ngao-ngō) EN: stupid   FR: stupide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
petulance(เพค'ชะเลินซฺ) n. ความเจ้าอารมณ์,การมีอารมณ์โกรธง่าย,ความงอน,การพูดหรือการกระทำที่เง้ากระงอด, Syn. anger
petulant(เพช'ชะเลินทฺ) adj. เจ้าอารมณ์,โกรธง่าย,ใช้อารมณ์,งอน,กระเง้ากระงอด, Syn. fretful,peevish

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top