ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เงินสำรอง

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงินสำรอง-, *เงินสำรอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินสำรอง[N] reserve money, See also: reserve funds, Syn. เงินทุนสำรอง, Example: ธนาคารพาณิชย์ต้องกันเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำรองเพื่อใช้ในการเบิกถอนของผู้ฝากเงินด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reserveเงินสำรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy reservesเงินสำรองกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unexpired risks reserveเงินสำรองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด มีความหมายเหมือนกับ unearned premium reserve [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
claims reservesเงินสำรองค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss reserveเงินสำรองค่าสินไหมทดแทน มีความหมายเหมือนกับ claims reserves [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding claims reserveเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal reserveเงินสำรองตามกฎหมาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
technical reservesเงินสำรองทางเทคนิค [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinsurance reserveเงินสำรองประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
claims equalisation reserveเงินสำรองรักษาระดับค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bank reserveเงินสำรองของธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Price contingencyเงินสำรองเผื่อความผันผวนของราคา [เศรษฐศาสตร์]
Bank reservesเงินสำรองธนาคาร [TU Subject Heading]
Loan loss reservesเงินสำรองหนี้สูญ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One emptied his I.R.A., the other, his kid's college fund.รายนึงปิดบัญชีกองทุนสำรอง อีกรายก็เงินสำรองการศึกษาลก Sex and Violence (2009)
Irving, I'm sure that a thing like this isn't covered by Medicare.แบบนี้ โครงการประกันสุขภาพไม่คลุมหรอก และฉันรู้ว่าคุณไม่อยาก ใช้เงินสำรองนั่นด้วย Tainted Obligation (2009)
Hotel, food, incidentals... $300.โรงแรม อาหาร เงินสำรอง 300เหรียญ A Little Night Music (2010)
It'll deplete most of your reserves.ซึ่งจะใช้เงินสำรองนายเกือบหมด Withdrawal (2010)
The second team will contaminate currency at the bureau of engraving facility in Virginia in time for the monthly Reserve Bank distribution.ทีมที่ 2 จะปนเปื้อนเงิน ที่โรงกษาปณ์ในเวอร์จิเนีย ให้ทันการส่งเงินไปยังธนาคารเงินสำรอง The Beginning of the End (2011)
So shall I pay this out of petty cash?ผมควรจะจ่ายแทนด้วยเงินสำรองหรือ? The High Road (2012)
Some gaming tables, some play money for people to have a good time.เราใช้เงินสำรอง เกมต่างๆบนโต็ะไว้ให้คนมาสนุกกัน American Hustle (2013)
"under the guise of 'emergency reserves'ภายใต้ชื่อของ 'เงินสำรองฉุกเฉิน' Let the Games Begin (2013)
That's terrible. And they need to borrow from my trust fund.พวกเขาต้องการที่จะยืมเงินสำรองของฉัน Gone Girl (2014)
If you took all the oil and natural gas on Earth it would amount to but a tiny fraction of Titan's reserves.ถ้าคุณเอาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติบนโลก มันจะเป็นจำนวนเงิน แต่ส่วนเล็ก ๆ ของเงินสำรองของไททัน Some of the Things That Molecules Do (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินสำรอง[n. exp.] (ngoen samrøng) EN: capital reserve   
เงินสำรองที่ไม่ได้ปรากฏในงบดุล[n. exp.] (ngoen samrøng thī mai dāi prākot nai ngopdun) EN: hidden reserve   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reserve[N] เงินสำรอง, See also: เงินสะสม, Syn. fund, savings

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top