ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เงินภาษี

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงินภาษี-, *เงินภาษี*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll get the Penguin's tax money.พวกเราจะได้เงินภาษีของ นกเพนกวิน The Blues Brothers (1980)
Jake and Elwood are donating the band's share of the door money... to pay the taxes on the St. Helen's orphanage... in Calumet City.แจยคและเอลวุด กำลังบริจาคให้ส่วนของวงของเงินค่าผ่านประตู เพื่อการจ่ายเงินภาษี ซนทเฮเลนส สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า ในเมืองแคลูเมท The Blues Brothers (1980)
Don't waste my tax dollars!รับงาน! ไม่ต้องเสียเงินภาษีของฉัน! Contact (1997)
It's tough you know they're putting some taxpayer shareholder money into helping and who can say?มันเป็นเรื่องยาก คุณก็รู้ พวกเขาเอาเงินภาษีบางส่วนของผู้ถือหุ้นไปทำสังคมสงเคราะห์ แล้วใครจะว่าอะไรได้? The Corporation (2003)
Why are you stopping me from using the bathroom when the building was built with taxes paid by citizens?ทำไมคุณต้องห้ามฉัน ไม่ให้ใช้ห้องน้ำด้วย ในเมื่อตึกนี้ก็สร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน Sweet 18 (2004)
They have no real use and they waste the publics' tax money.ตัดคอ พวกเค้าน่ะไม่เห็นทำประโยชน์อะไรเลย แล้วยังผลาญเงินภาษีอีก Episode #1.1 (2006)
Your tax dollars allow Zomcon new ways to protect our homeland from the zombie threat, giving us more time to relax and be with our families.การพัฒนาซอมคอนด้วยเงินภาษีของคุณ จะช่วยป้องกันเมืองของเราจากมหันตภัยซอมบี้ได้ ให้พวกเราได้มีเวลาพักผ่อน อยู่กับครอบครัวได้มากขึ้น Fido (2006)
Putting my tax dollars to work,chuck.- ใช้เงินภาษีให้คุ้มไง Chuck Versus the Sandworm (2007)
There's my tax dollars at work, coming to arrest me.พวกกินเงินภาษีของฉัน กำลังจะมาจับฉัน National Treasure: Book of Secrets (2007)
For all the taxes we pay you'd think they'd make it more difficult... to hack into the police personnel file.กับเงินภาษีที่เราจ่ายให้หลวง เขาต้องทำระบบคอมพิวเตอร์ของกรมตำรวจ แอบเข้าไปเจาะแฟ้มบุคคลทำให้ยากกว่านี้ Mr. Brooks (2007)
-Announced it plans to put taxpayers, money to work by allocating one billion dollars for an anti-bioterror program.ได้มีการประกาศแผนจัดสรรเงินภาษี กว่าพันล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับโครงการต่อต้านมหันตภัยชีวภาพ Resident Evil: Degeneration (2008)
You also gave away $4.5 million in taxpayer money.นายเสียเงินไป4.5ล้าน มันเป็นเงินภาษีเรา. Chuck Versus the Break-Up (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rebate(รี'เบท,ริเบท') n. เงินคืน,ส่วนลด,เงินลด,ส่วนหัก,เงินภาษีที่ต้องหักคืนให้ vt. หักคืน,ให้ส่วนลด,ลดส่วน,หักออก,ทำให้ทู่,ทำให้ไม่คม, See also: rebatable,rebateable adj. rebater n.
tax(แทคซฺ) n. ภาษี,เงินภาษี,ภาระหน้าที่. vt. จัดเก็บภาษี,ทำให้เกิดภาระหน้าที่,ประณาม,ด่า,ตำหนิ,ประเมินค่า., See also: taxer n. taxingly adv., Syn. duty,impost,levy
tribute(ทริบ'บิวทฺ) n. เงินบรรณาธิการ,ของขวัญ,ค่าเช่าหรือเงินภาษีที่ต้องจ่ายให้ผู้ปกครอง,ภาระหน้าที่ดังกล่าว,คำสรรเสริญ, Syn. testimonial,compliment,gift,tax

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top