ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เฆี่ยนตี

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฆี่ยนตี-, *เฆี่ยนตี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฆี่ยนตี[V] flog, See also: whip, beat, scourge, thrash, lash, Syn. เฆี่ยน, ตี, Example: เขาเฆี่ยนตีคนใช้ราวกับเป็นทาสในเรือนเบี้ย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทวน ๒เฆี่ยนตีด้วยลวดหนัง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His father beat the hell out of him over that wine.พ่อของเขาเฆี่ยนตีปีศาจกระหายไวน์ให้ออกไปจากตัวเขา Doubt (2008)
I blamed a squire.ข้าโทษเด็กรับใช้แทน เด็กนั่นโดนเฆี่ยนตี A Golden Crown (2011)
My leige and innocent wife, being lashed to rear and set aflame!เมียผู้บริสุทธิ์และไร้เดียงสาของข้า ต้องถูกเฆี่ยนตีและถูกจับเผาไฟ Conan the Barbarian (2011)
Who drives us mad lashes us with whips and crowns us with victory when we survive the impossible?ใครทำให้เราบ้า เฆี่ยนตีเราด้วยแส้ และมอบมุงกุฏแห่งชัยชนะให้แก่เรา เมื่อเรารอดชีวิต Sucker Punch (2011)
He locked her in a tower and sent in clerics to cleanse her soul with scourges and flaying.เขาขังนางบนหอคอย และให้นางบวชเพื่อชำระล้างจิตวิญญาณของนาง ด้วยการเฆี่ยนตีและถลกหนัง Skin Deep (2012)
Can't make the welts go away, but I can make you forget you had 'em.ฉันทำให้รอยเฆี่ยนตีพวกนั้นหายไปไม่ได้หรอก แต่ทำให้นายลืมความเจ็บปวดไปได้แล้วกัน Welcome to Briarcliff (2012)
Sister Jude's cane did little to help his habit.การเฆี่ยนตีของซิสเตอร์จู๊ด ช่วยแก้นิสัยของเขาไม่ได้มาก I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
Floggings.เฆี่ยนตี The Hunger Games: Catching Fire (2013)
There's scarring on them that indicates that the flogging took place about two months ago.นั่นเป็นแผลที่เกิดจากการเฆี่ยนตี ประมาณสองเดือนผ่านมาแล้ว The Archaeologist in the Cocoon (2013)
I had you flogged last spring for lateness!ฆ่าได้เฆี่ยนตีเจ้าช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาตอนที่เจ้ามาสาย The Evil Queen (2013)
Take this ha'penny, and buy me a cane, so that I may give your insolent brother a proper flogging.และซื้อฉันอ้อย, เพื่อที่ฉันอาจจะ ให้พี่ชายอวดดีของคุณ เฆี่ยนตีที่เหมาะสม The Electric Boy (2014)
No more driver's lash for me.ไม่มีคนมาต้อนเฆี่ยนตีฉันอีกแล้ว Free State of Jones (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฆี่ยนตี[v.] (khīen tī) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash   FR: flageller ; fouetter ; battre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flagellate[VT] เฆี่ยนตี (เพื่อจุดประสงค์ทางเพศหรือศาสนา), Syn. whip, scourge, lash
trounce[VT] เฆี่ยนตี, See also: โบย

English-Thai: Nontri Dictionary
castigate(vt) ดุว่า,ดัดนิสัย,ลงโทษ,เฆี่ยนตี
chasten(vt) เฆี่ยนตี,ลงโทษ,สั่งสอน,ตักเตือน
chastisement(n) การลงโทษ,การสั่งสอน,การเฆี่ยนตี
misuse(n) การใช้ผิด,การทารุณ,การเฆี่ยนตี
misuse(vt) ทารุณ,เฆี่ยนตี,ใช้ผิด
smite(vt) เฆี่ยนตี,ทุบตี,ฟาด,ต่อย,ตบ,ทำโทษ
thwack(vt) เฆี่ยนตี,ฟาด,หวด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top