ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เคียว

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เคียว-, *เคียว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคียว[N] sickle, See also: scythe, Example: เคียวเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเกี่ยวข้าวของชาวนา, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องมือเกี่ยวข้าวและหญ้าเป็นต้น ทำด้วยเหล็ก รูปโค้ง มีคม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เคียวน. เครื่องมือเกี่ยวข้าวและหญ้าเป็นต้น ทำด้วยเหล็ก รูปโค้ง มีคม.
เคียวก. รีบไป, รีบมา, เครียว หรือ เขียว ก็ใช้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hi. I'm Kei Takyo.สวัสดี ฉัน เคย์ ตาเคียว April Story (1998)
Sun-kyu and his wife are coming over lt'll be alright I'll take care of itซัน เคียว กับเมียของเค้า จะมาที่นี้ ไม่มีอะไรหรอก ผมจะจัดการเอง A Tale of Two Sisters (2003)
I invited Sun-kyu and his wife over for dinner this weekendฉันชวน ซัน เคียว กับเมียเค้ามาทานเข้าเย็น สำหรับอาหารเย็นสุดสัปดาห์นี้ A Tale of Two Sisters (2003)
I'll go pick up Kyoko at the stationผมจะไปรับเคียวโกะ ที่สถานีน่ะครับ Nobody Knows (2004)
Kyoko!เคียวโกะ Nobody Knows (2004)
How's Kyoko supposed to do the laundry?แล้วเคียวโกะจะซักผ้ายังไงหล่ะ Nobody Knows (2004)
For the laundry, there's no choice, but for Kyoko to sneak out quietly for the laundryกรณีนั้น ไม่มีทางเลือก ยกเว้นให้เคียวโกะ ออกไปซักผ้าอย่างเงียบๆ Nobody Knows (2004)
Don't go out with her Shigeruแล้วก็อย่าออกไปก่ะเคียวโกะน่ะ ชิเกรุ Nobody Knows (2004)
Dinner's ready, Kyokoเคียวโกะ ข้าวเย็นพร้อมแล้ว Nobody Knows (2004)
then we can all live in a big house and you can all go to school and Kyoko can play the piano...แล้วทีนี้ เราทั้งหมดจะย้ายไปอยู่บ้านใหญ่ๆด้วยกัน และลูกก็จะไปโรงเรียนได้ เคียวโกะก็จะเล่นเปียโนได้ Nobody Knows (2004)
Kyoko your father was... a music producer...เคียวโกะ พ่อของลูกเป็น โปรดิวเซอร์หล่ะ Nobody Knows (2004)
With your father, Kyokoเคียวโกะ พ่อของลูกหน่ะ Nobody Knows (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคียว[n.] (khīo) EN: sickle ; scythe   FR: faux [f] ; faucille [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scythe[N] เคียวด้ามยาว, See also: เคียวตัดหญ้าด้ามยาว, Syn. sickle, shears, billhook
sickle[N] เคียว, Syn. crescent, hook, machete

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curable(เคียว'ระเบิล) adj. ซึ่งรักษาให้หายได้., See also: curability n. ดูcurable
curacy(เคียว'ระซี) n. ที่ทำงานหรือตำแหน่งของcurate
epicure(เอพ'พะเคียวร์) n. ผู้มีรสนิยมสูง,ผู้ที่พิถีพิถันในอาหารการกิน,ผู้รู้จักเลือก,ผู้รู้จักเสพย์สุข, Syn. gourmet,gourmand
hammer and sickleตราประจำชาติของรัสเซียเป็นรูปค้อนกับเคียวและมีดาวอยู่ข้างบน
hook(ฮุค) n. ตะขอ,ขอ,ตะขอแขวน,เบ็ดปลา,เคียว,สับ,กับดัก,หลุมพราง,หญิงโสเภณี,หมัดสอยดาว,คุ้งแม่น้ำ -Phr. (by hook or by crook โดยวิธีการวิธีหนึ่ง) vt. เกี่ยวติด,ใช้ตะขอเกี่ยว,ใช้เบ็ดตก,ล่อ,หลอกลวง,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,ต่อยหมัดตวัดหรือสอยดาว. vi. ยึดติดหรือเกี่ยวโดย
incurable(อินเคียว' ระเบิล) adj. ซึ่งรักษาไม่หาย. -n. บุคคลที่เป็นโรคที่รักษาไม่หาย., See also: incurability, incurableness n. incurably adv.
insecure(อินซิเคียว'เออะ) adj. ไม่ปลอดภัย,ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,น่าสงสัย., See also: insecureness n., Syn. unstable
insecurity(อินซิเคียว'ริที) n. ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นคง,ความไม่มั่นใจ,สิ่งที่ไม่แน่นอน
manicure(แมน'นะเคียวร์) n. การ (อาชีพ) ตกแต่งมือและเล็บมือ,ช่างแต่งเล็บ. v. แต่งเล็บ
manicurist(แมน'นะเคียวริสทฺ) n. ช่างแต่งเล็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
hook(n) ขอ,เบ็ด,เคียว,ห่วง,หลุมพราง
scythe(n) เคียว
sickle(n) เคียว

German-Thai: Longdo Dictionary
Haken(n) |der, pl. Haken| ตะขอ, เบ็ด, เคียว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top