ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เคร่งศาสนา

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เคร่งศาสนา-, *เคร่งศาสนา*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The slightest religious act by anyone will be punished..."กฎหมายเคร่งศาสนาเบาที่สุด by anyone จะถูกลงโทษ... "... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Then, passion consumed, the Professor seemed to realize his idol no longer inspired such religious fervourต่อมา, กิเลสที่บริโภค, professor seemed ที่จะเข้าใจ... ...จินตนาการของเขา .ไม่ใช่ inspired such ความอบอุ่นมากเคร่งศาสนาอีกต่อไป Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'm not religious.ผมไม่ใช่คนเคร่งศาสนา Oh, God! (1977)
-I'm not even religious.ผมไม่ใช่คนเคร่งศาสนาด้วย Oh, God! (1977)
Of course. You're the nonbeliever who spoke to God, twice, I believe.จำได้ คนไม่เคร่งศาสนา ที่พูดเรื่องพระเจ้า Oh, God! (1977)
She seemed to have something about her which urged religious people to persecute her.ดูเหมือนมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับนาง ที่ทำให้พวกเคร่งศาสนาตามล่าประหัตประหารนาง. Suspiria (1977)
We Westerners have a weakness for these spiritually inclined men of India.คนอินเดียที่เคร่งศาสนา Gandhi (1982)
There are these religious Jews I've been talking to.ผมได้คุยกับพวกเคร่งศาสนายิวบางคน Pi (1998)
This Buddhist says to a hot dog vendor, "Make me one with everything."คนเคร่งศาสนา เดินไปหาคนขายฮอทดอก พูดว่า"ขอหนึ่งเดียว พร้อมทุกอย่างแก่ข้า" Bicentennial Man (1999)
I dated this guy once... actor, cute southern came from this real religious family.ชั้นเคยเดทกับผู้ชาย เป็นนักแสดง หล่อมากเป็นคนใต้ มาจากครอบครัวที่เคร่งศาสนา Latter Days (2003)
That Bible-thumping bullshitter, he's doing his penance in the Sudan.ไอ้หมอเคร่งศาสนานั่นน่ะหรอ ไปทรมานตัวเองไถ่บาปที่ซูดานแล้ว The Constant Gardener (2005)
Chris's dad was a bit of a religious fanatic. Oh, Christ.พ่อของคริสออกจะเคร่งศาสนา Match Point (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Pharisaic[ADJ] เคร่งระเบียบ, See also: เคร่งศาสนา
Pharisaical[ADJ] เคร่งระเบียบ, See also: เคร่งศาสนา
puritanical[ADJ] เคร่งศาสนามาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
devout(ดิเวาทฺ') adj. มีใจศรัทธา,เคร่งศาสนา,ใจจริง,ซื่อสัตย์., See also: devoutness n., Syn. pious
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์,เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,เหนือมนุษย์,เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา,พระ, See also: the Divine พระเจ้า,เทพเจ้า,จิตวิญญาณ vi.,vt. ทำนาย,คาดการณ์,พยากรณ์. divin
heavenly-mindedadj. เคร่งศาสนา,ธัมมะธัมโม
holily(โฮ'ลิลี่) adj. ศักดิ์สิทธิ์,น่าเคารพ,เคร่งศาสนา, Syn. self-righteous
holy(โฮ'ลี) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพบูชา,เคร่งศาสนา,ใจบุญอย่างยิ่ง,อย่ายิ่ง,เหลือเกิน,น่ากลัว. n. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,สิ่งศักดิ์สิทธิ์,สิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. pious,consecrated
quaker(เคว'เคอะ) n. สมาชิกสมาคมReligious Society of Friendsในอังกฤษเป็นสมาคมที่เคร่งศาสนา. -Quakerish adj. -Quakerism n. -Quakerly adj.,adv.
religious(รีลิจ'เจิส) adj. เคร่งศาสนา,เลื่อมใสในศาสนา,ออกบวช,n. นักบวช,นักพรต,สมาชิกของนิกายศาสนาหนึ่ง, See also: religiousness n., Syn. devout,pious,faithful

English-Thai: Nontri Dictionary
godliness(n) ความเลื่อมใสในศาสนา,ความเคร่งศาสนา
godly(adj) มีศาสนา,เลื่อมใส,เคร่งศาสนา,เคร่งศีลธรรม
pious(adj) ใจบุญ,ใจกุศล,มีศรัทธาแก่กล้า,เคร่งศาสนา
religious(adj) เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับศาสนา,เลื่อมใส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top