ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เครื่องไม้เครื่องมือ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องไม้เครื่องมือ-, *เครื่องไม้เครื่องมือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องไม้เครื่องมือ[N] tool, See also: instrument, device, gadget, machine, utensil, appliance, implement, Syn. อุปกรณ์, วัสดุ, เครื่องมือ, เครื่องมือเครื่องใช้, Example: ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมานี้เองที่เครื่องไม้เครื่องมือที่เกื้อหนุนต่อการใช้งานด้านกราฟฟิกได้เข้ามาช่วยให้งานพัฒนาไปมาก, Thai definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You pick up a tool and fix it!นายลองไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาซ่อมมั่นสิ Ending Happy (2007)
They arrested a middleman who was transporting the materials.พวกเขาจับกุมตัวชายวัยกลางคน ที่คอยส่งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ Knight Rider (2008)
They took the place, loaded in their gear and that's about the last we saw of them.พวกเขามาพร้อมกับเครื่องไม้เครื่องมือ จัดการทุกอย่างเอง เท่าที่ผมเห็นนะ Duplicity (2009)
Oh, yeah.และแม่ก็เจออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแก Down (2009)
You'll need today at least to gather supplies.ไม่ อย่างน้อยวันนี้ นายต้องเตรียมหาเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อม 4 Days Out (2009)
You'll have all the same equipment--คุณจะมีเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดครบถ้วน Abiquiu (2010)
All the same equipment?เครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดครบถ้วนเหมือนกันงั้นเหรอ อะไร Abiquiu (2010)
What-- The equipment-- ...does that mean?เครื่องไม้เครื่องมือ ...นั่นมันความว่ายังไง Abiquiu (2010)
...that you have here that you need.เครื่องไม้เครื่องมือ เหมือนกับที่คุณใช้ที่นี้ Abiquiu (2010)
Well, there are plenty of machines here.ใช่ค่ะ มีเครื่องไม้เครื่องมือมากมายที่นี่ Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
Wait! ♪ ♪ The Earth began to cool ♪พวกพันธ์พืชก็เริ่มหิว / มนุษย์ยุคหินสร้างเครื่องไม้เครื่องมือ The Bus Pants Utilization (2011)
By some real cop. With a real billyclub.โดยตำรวจจริงพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือจริง Geography of Global Conflict (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
materiel(มะเทีย'เรียล) n. วัสดุของใช้ต่าง ๆ ,อาวุธกระสุนปืน และเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top