ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เครื่องยนต์

   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องยนต์-, *เครื่องยนต์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องยนต์[N] engine, See also: motor, machine, Syn. เครื่องจักรกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์กลไก, Example: เรือที่ใช้หาปลาในปัจจุบันเป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์แทบทั้งสิ้น, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องจักรที่ให้กำเนิดพลังงานหรือทำให้วัตถุเคลื่อนที่
เครื่องยนต์กลไก[N] machinery, See also: machine, engine, motor, Example: มนุษย์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปผลิตเครื่องยนต์กลไกที่จะให้ความสะดวกสบายกับตัวเอง
เครื่องยนต์ไอพ่น[N] jet turbine, See also: jet turbine, jet propulsion, Syn. กังหันไอพ่น, Example: เครื่องบินไอพ่นคือเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นบ่อเกิดแห่งกำลังผลักดันให้เคลื่อนที่, Thai definition: เครื่องจักรกลที่หมุนอย่างกังหัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครื่องยนต์น. เครื่องจักรที่ให้กำเนิดพลังงานหรือทำให้วัตถุเคลื่อนที่.
เครื่องยนต์ไอพ่นน. กังหันไอพ่น. (ดู กังหันไอพ่น ที่ กังหัน).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
engineเครื่องยนต์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
engineเครื่องยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slant engineเครื่องยนต์กระบอกสูบเอียง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gas turbine engineเครื่องยนต์กังหันแก๊ส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
gas turbine engineเครื่องยนต์กังหันแก๊ส [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
heat engineเครื่องยนต์ความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
CI engine; compression-ignition engineเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด, เครื่องยนต์ซีไอ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
compression-ignition engine; CI engineเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด, เครื่องยนต์ซีไอ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
undersquare engineเครื่องยนต์ช่วงชักยาว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oversquare engineเครื่องยนต์ช่วงชักสั้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diesel motorเครื่องยนต์ดีเซล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gas turbinesเครื่องยนต์กังหันแก๊ส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Engineเครื่องยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Heat engineเครื่องยนต์ความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solar engineเครื่องยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Stirling engineเครื่องยนต์สเตอร์ลิงค์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Internal combustion engineเครื่องยนต์สันดาปภายใน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Air-enginesเครื่องยนต์อัดอากาศ [TU Subject Heading]
Diesel motorเครื่องยนต์ดีเซล [TU Subject Heading]
Enginesเครื่องยนต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I took her to the station to see the engines shunt.ไปที่สถานีเพื่อดูเครื่องยนต์ปัด How I Won the War (1967)
I have this engine to take apart and fix before my water runs out.ฉันต้องซ่อมเครื่องยนต์นี่ ก่อนที่น้ำของฉันจะหมด The Little Prince (1974)
No, I'd rather bet on the motor. At least we know it can work.ไม่ ฉันเสี่ยงกับเครื่องยนต์ดีกว่า อย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันใช้การได้ The Little Prince (1974)
I'm glad you've repaired your engine. Now you can go back home.ผมดีใจที่คุณซ่อมเครื่องยนต์เสร็จ ตอนนี้คุณก็กลับบ้านได้แล้ว The Little Prince (1974)
- I flew single-engine fighters.- ผมเคยบินเครื่องบินต่อสู้เครื่องยนต์เดียว Airplane! (1980)
This plane has four engines. It's an entirely different kind of flying.เครื่องบินลำนี้มี 4 เครื่องยนต์ การบินมันต่างกันโดยสิ้นเชิง Airplane! (1980)
- You ever flown a multi-engine plane?- คุณเคยขับเครื่องบินหลายเครื่องยนต์มั้ย Airplane! (1980)
The radio is all yours. Keep an eye on number three engine gauge.คุณพูดวิทยุไปนะ คอยดูมาตรวัดเครื่องยนต์ที่ 3 ไว้ Airplane! (1980)
Oh, rats! Lost number four.ให้ตายสิ เครื่องยนต์ 4 ดับ Airplane! (1980)
If that doesn't stop you, cut the four ignition switches.ถ้าเบรคแล้วยังไม่หยุด ดับสวิทช์เครื่องยนต์ที่ 4 Airplane! (1980)
It's got a cop motor, a 440-cubic-inch plant.มันมีเครื่องยนต์ตำรวจปริมาตร440ซีไอ The Blues Brothers (1980)
Yes, you. Could you fill it up with premium, and check under the hood?คุณค่ะ คุณให้เติมน้ำมันและตรวจเครื่องยนต์ได้ไหม The Blues Brothers (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องยนต์[n.] (khreūangyon) EN: motor ; engine ; machine   FR: moteur [m]
เครื่องยนต์[X] (khreūangyon) EN: [classifier : motors, engines]   FR: [classificateur : moteurs]
เครื่องยนต์ลูกผสม[n. exp.] (khreūangyon lūk phasom) EN: hybrid engine   FR: moteur hybride [m]
เครื่องยนต์แบบจรวด[n. exp.] (khreūangyon baēp jaruat) EN: rocket engine   FR: moteur de fusée [m]
เครื่องยนต์แบบเจ๊ท[n. exp.] (khreūangyon baēp jēt) EN: jet engine   FR: moteur à réaction [m]
เครื่องยนต์ไอพ่น[n. exp.] (khreūangyon aiphon) EN: jet engine   FR: moteur à réaction [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compressor[N] เครื่องยนต์ที่มีการบีบอัดก๊าซหรืออากาศ
diesel[N] เครื่องยนต์ดีเซล, See also: เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล, Syn. locomotive, diesel engine, shunter
diesel engine[N] เครื่องยนต์ดีเซล, Syn. motor, steam engine, pony engine
fanjet[N] เครื่องยนต์ที่มีใบพัดใหญ่สำหรับดูดอากาศติดด้านหน้า, See also: เครื่องบินติดเครื่องยนต์ที่มีใบพัดใหญ่สำหรับดูดอากาศติดด้านหน้า, Syn. turbofan
jet engine[N] เครื่องยนต์ชนิดหนึ่งที่ขับเคลื่อนด้วยแรงดันของก๊าซ
machine[N] เครื่องจักร, See also: เครื่องยนต์, กลไก, Syn. device, engine
motor[N] เครื่องยนต์, See also: มอเตอร์, Syn. apparatus, appliance, machine
outboard engine[N] เครื่องยนต์ที่ติดตั้งด้านหลังของเรือเล็ก, Syn. outboard, outboard motor
outboard motor[N] เครื่องยนต์ที่ติดตั้งด้านหลังของเรือเล็ก, Syn. outboard engine
ramjet[N] เครื่องยนต์ไอพ่น, Syn. ramjet engine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antiknock(แอนทินอค') adj., n. กันการระเบิดสะเทือนของเครื่องยนต์,สารที่มีฤทธิ์ดังกล่าว
antipersonnel(แอนทีเพอ' ซะเนล) adj. ใช้ต่อต้านหรือทำลายคน (แทนที่จะเป็นการต่อต้านหรือทำลายเครื่องยนต์หรือาวุธของข้าศึก) ชนิดระเบิดสังหาร (used against enemy personnel)
apparatus(แอพพะแรท'เทิส) n., (pl. -us,-uses) เครื่องมือ,เครื่องไม้,อุปกรณ์,สิ่งช่วย,เครื่องจักร,เครื่องยนต์กลไก,กลไกของรัฐหรือหน่วยงาน, องค์การ,หมายเหตุ,เครื่องสำเร็จ
backfire(แบค'ไฟเออะ) {backfired,backfiring,backfires} vi.,n. (การ) ระเบิดถัง (เครื่องยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ,เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา,เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, Syn. boomerang ###A. succeed
chassis(แ?ส'ซิส) n.โครงรถยนต์ที่รวมทั้งเครื่องยนต์และล้อ,โครงช่วงล่าง,โครงลำเครื่องบิน,ฐานะเครื่องวิทยุ,ร่างกาย,รูปร่าง -pl. chassis
compressor(คัมเพรส'เซอะ) n. ผู้อัด,สิ่งอัด,กล้ามเนื้อที่กดส่วนหนึ่งของร่างกาย,เครื่องยนต์ที่มีลูกสูบหรือเครื่องปั๊ม
cowling(คาว'ลิง) n. โลหะครอบเครื่องยนต์ของเครื่องบิน
curr(เคอ) {curred,curring,currs} vi. ส่งเสียงฟี้อย่างแมว,ส่งเสียงรัวเหมือนเครื่องยนต์
diesel(ดี'เซิล) n. เครื่องยนต์ดีเซล
engine(เอน'จิน) n. เครื่องจักร,เครื่องกล,เครื่องยนต์,หัวรถจักร,รถจักร,เครื่องดับเพลิง,รถดับเพลิง,เครื่องทรมาน.

English-Thai: Nontri Dictionary
engine(n) เครื่องจักร,เครื่องกล,เครื่องยนต์,หัวรถจักร
hood(n) ฝาครอบเครื่องยนต์
machine(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์
machinery(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์กลไก,เครื่องมือ,อุปกรณ์
mechanics(n) กลศาสตร์,ระบบเครื่องยนต์กลไก
motor(adj) ซึ่งใช้เครื่องยนต์,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่,เกี่ยวกับเครื่องยนต์
motor(n) รถยนต์,เครื่องยนต์,เรือยนต์,เครื่องจักร
motorman(n) คนขับรถประจำทาง,คนคุมเครื่องยนต์,คนขับรถราง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
autopilot (n ) เครื่องยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

German-Thai: Longdo Dictionary
eine Panne habenมีปัญหาเครื่องมอเตอร์ไม่ทำงานหรือผิดปกติ เช่น Ich habe eine Panne während der Fahrt nach Bangkok. ฉันมีปัญหาเครื่องยนต์(ของรถยนต์)ระหว่างการเดินทางไปกรุงเทพฯ
Werkstatt(n) |die, pl. Werkstätten| ห้องเครื่อง, ห้องช่าง(ช่างไม้ ช่างเครื่องยนต์ ช่างเครื่องมือ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top