ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เข้าอยู่

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้าอยู่-, *เข้าอยู่*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นั่งซังเข้าอยู่ในที่ซึ่งไม่มีใครจะทำอันตรายได้แล้ว, ขึ้นซัง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was a long walk and as they got farther and farther from their mountains, they began to die.มันเป็นการเดินที่ไกลมาก และเมื่อพวกเข้าอยู่ห่างออกไป ห่างไกลจากภูเขาของพวกเขา เริ่มมีการล้มตาย The Education of Little Tree (1997)
I shall place the Sorting Hat on your head and you will be sorted into your houses.ฉันจะสวมหมวกคัดสรรไว้บนหัวเธอ และเธอจะถูกคัดให้เข้าอยู่ตามบ้าน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
- Where is he?เข้าอยู่ไหน? The Matrix Reloaded (2003)
He must not have seen the wanted posterหมู่บ้านข้างหน้าประกาศจับตัวเข้าอยู่ นี่พวกเจ้าไม่รู้บ้างรึไงฮะ The Great Jang-Geum (2003)
We need to get Jim alone.เราต้องไปพบจิมตอนเข้าอยู่คนเดียว The Forgotten (2004)
But now that he's in sixth grade, he's ready to learn English...ตอนนี้เข้าอยู่เกรด6 พร้อมที่จะเรียนภาษาอังกฤษแล้วหล่ะค่ะ Nobody Knows (2004)
No, they won't. Access point is here.ไม่, ไม่รู้ ทางเข้าอยู่นี่ Mission: Impossible III (2006)
If you keep your head about you, I think you have him.ถ้าคุณมีสมาธิ กวาดเข้าอยู่ มันจบแล้ว Casino Royale (2006)
- Where are they?-พวกเข้าอยู่ไหน? Firewall (2006)
- [Richard] Where's the entrance?-ทางเข้าอยู่ไหน Little Miss Sunshine (2006)
It's a great feeling inside, Ben.รู้สึกดีที่ได้เข้าอยู่ใน เบ็น Cashback (2006)
My men are in place, and we're setting the entry charges.คนผมเข้าที่แล้ว ติดระเบิดทางเข้าอยู่ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mediate(มี'ดิเอท) vt.,vi.,adj. ไกล่เกลี่ย,เป็นสื่อ,เข้าอยู่ระหว่างกลาง., See also: mediateness n., Syn. reconcile,settle

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top