ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เข้าประจำการ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้าประจำการ-, *เข้าประจำการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าประจำการ[V] serve, See also: be on active service, be on active duty, be active, be on service, enlist in the army, Syn. ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติราชการ, Example: ทหารอเมริกันนับหมื่นนับแสนคนทยอยเดินทางไปเข้าประจำการที่ชายแดนซาอุดิอาระเบีย, Thai definition: เข้าปฏิบัติหน้าที่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What we're gonna do is requisition ourselves a girl.เพื่อเสาะหาหญิงสักคน เข้าประจำการ Casualties of War (1989)
Off-duty law enforcement personnel, report for duty immediately.หน่วยรบที่ไม่ได้ประจำการ รายงานตัวเข้าประจำการด่วน Resident Evil: Apocalypse (2004)
This will sound terrible, but I'd love the alarm to ring now and everyone to run off.นี่อาจจะฟังแปลกๆ แต่ฉันอยากได้ยินเสียงสัญญาณ อยากให้ทุกคนเข้าประจำการ [Rec] (2007)
Remember when we were Stationed at the point, that Whole timeจำได้๊ไม๊ ตอนเข้าประจำการ ในเวลานั้น Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Called back for second tour of duty in Basra.ถูกเรียกตัวเข้าประจำการที่บาสร่า Confessions of a Shopaholic (2009)
Where was he stationed?เขาเข้าประจำการที่ไหน? Fracture (2009)
Served six tours in Desert Storm, four in Bosnia... three each in Angola, Somalia, Mozambique, Nicaragua and Sierra Leone.เข้าประจำการ 6 ครั้งในสงครามพายุทะเลทราย และ 4 ในบอสเนีย 3ใน แอนโกล่า,โซมาเลีย,โมซัมบิ,นิการากัวและประเทศเซียร์ราลีโอน MacGruber (2010)
With your death watch army In place,เมื่อกลุ่มผู้เฝ้าความตายของเจ้าเข้าประจำการแล้ว Duchess of Mandalore (2010)
This one here is from a buddy of mine back in Mobile.นี่มาจากเพื่อนฉัน.. ที่ยังไม่เข้าประจำการนะ Guadalcanal/Leckie (2010)
So, yeah, yeah. Where you boys stationed nowadays?ใช่ ใช่ แล้วคุณเข้าประจำการ ตอนนี้เลยหรอ Chuck Versus the Honeymooners (2010)
More men who served in the Falklands have committed suicide since than died in the war itself.มีคนอื่นเข้าประจำการอยู่ในหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ จงใจฆ่าตัวตายนับตั้งแต่นั้น มากกว่าที่จะยอมตายในสงคราม Episode #1.2 (2010)
Alert all units.- เรียกทุกหน่วยเข้าประจำการ Countdown (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be on guard[PHRV] เข้าประจำการ (ทางทหาร)
serve in[PHRV] เข้าประจำการใน, See also: รับใช้, เข้ารับภาระใน
station at[PHRV] เข้าประจำการ (ทางทหาร), See also: ตั้งฐานที่มั่น, อยู่ประจำการ, Syn. station in, station on
station in[PHRV] เข้าประจำการ (ทางทหาร), See also: ตั้งฐานที่มั่น, อยู่ประจำการ, Syn. station at
station on[PHRV] เข้าประจำการ (ทางทหาร), See also: ตั้งฐานที่มั่น, อยู่ประจำการ, Syn. station at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
militia(มิลิช'ชะ) n. กลุ่มทหารกองหนุน,ชายที่มีอยู่ในระหว่างที่เข้าประจำการทหารได้,กลุ่มทหารพลเรือน (ต่างจากทหารอาชีพ)
militiaman(มิลิช'ชะเมิน) n. ทหารกองหนุน,ทหารพลเรือน,ชายที่มีอายุอยู่ในระหว่างที่เข้าประจำการทหารได้ pl. militiamen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top