Search result for

เข้าปก

(23 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้าปก-, *เข้าปก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าปก[V] bind book, Syn. เย็บปก, ทำปก, Example: หนังสือกองนี้เข้าปกเรียบร้อยแล้ว เอาไปไว้ที่ชั้นได้เลย, Thai definition: เย็บปกหรือใส่ปกหนังสือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข้าปกก. เย็บปกหนังสือ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What King Daeso is trying to do is controlling the northern lands, with the help of this sword.สิ่งที่กษัตริย์แทโซกำลังพยายามจะทำ\คือเข้าปกครองดินแดนทางเหนือ ด้วยความช่วยเหลือของดาบเล่มนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
There's a storm tonight.คืนนี้มีมรสุมเข้าปกคลุม Ponyo (2008)
But Nobunaga's right-hand man, Toyotomi Hideyoshi, suppressed Mitsuhide. As Nobunaga's successor, he established the Toyotomi Administration.จากนั้นไม่นาน โทโยโทมิ ฮิเดโยชิ มือขวาของ โนบุนากะ\ ขับไล่ มัตซึฮิเดะ ออกไปได้และเข้าปกครองแผ่นดินแทน... Goemon (2009)
The giant ash cloud created by this super-volcano will first envelop Vegas and then St. Louis and then Chicago and then, at long last Washington, D.C. will have its lights go out!หมอกเถ้าถ่านมหึมา ถูกสร้างขึ้นโดยโคตรภูเขาไฟ จะเข้าปกคลุมเวกัสเป็นแห่งแรก 2012 (2009)
And the Dark would be free to over run the city.แล้วเฟย์แห่งความมืดจะเข้าปกครอง Something Wicked This Fae Comes (2011)
A hush falls over the crowd as Cooper studies the board.ความเงียบเริ่มเข้าปกคลุมฝูงชน เมื่อคูเปอร์คิดพิเคราะห์ข้อมูลบนกระดาน The Cooper/Kripke Inversion (2013)
I don't really care, Freya.ผมแค่ เอ่อ... เข้าปกป้องหนูค่ะ A Moveable Beast (2014)
Ladies and gentlemen, one year ago, a shadow fell over our city.แฟนบาสทุกท่าน หนึ่งปีที่แล้ว เงามืดเข้าปกคลุมเมืองของเรา Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
What does a Bolshevik do when he dives into the Red Sea?พวกสังคมนิยมที่เข้าปกครองรัสเซทำ when he ดำน้ำเข้าไปในทะเลสีแดงทำอะไร? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You don't know what a Bolshevik does?คุณไม่มีอะไรรู้พวกสังคมนิยมที่เข้าปกครองรัสเซทำ? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The Lifestream, gushing out over the world... took battles, ambition, and sadness...ไลฟ์สตรีมได้แผ่ขยายเข้าปกคลุมทั่วทั้งโลก มันได้ชำระล้างสงคราม ความโลภ ความทุกข์ Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
Silence fills my heartความเงียบงันเข้าปกคลุมในหัวใจ Like Stars on Earth (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bound[ADJ] หุ้มปก, See also: เข้าปก, ใส่ปก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bind(ไบดฺ) {bound,bound,binding,binds} vt.,vi.,n. (การ) ผูก,มัด,พัน,เข้าปก,เย็บเล่ม,เชื่อมผนึก,ทำให้ท้องผูก,ผูกพัน,ยับยั้ง,ยึดแน่น,แข็งตัว, See also: bindable adj. ดูbind, Syn. tie
binder(ไบ'เดอะ) n. สิ่งที่ผูกมัด,ผู้ผูก,ผู้มัด,การเย็บปก,ยาเกาะติด,เชือก,สายมัด,แผ่นปะหน้าหนังสือ,เงินมัดจำ,เครื่องเย็บเล่ม,เครื่องเข้าปก,แฟ้ม
bindery(ไบ'เดอรี) n. ร้านหรือโรงเย็บเล่มหนังสือ,ร้านหรือโรงเข้าปกหนังสือ
binding(ไบน์'ดิง) n. การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,การเข้าปกหนังสือ,การเย็บเล่มหนังสือ,การทำให้ท้องผูก,สายมัด,สายพัน,ยาเชื่อมติด adj. จำเป็น,ผูกพัน, Syn. compelling
bolshevik(บอล'ชะ วิค) n. พวกสังคมนิยมที่เข้าปกครองรัสเซียตั้งแต่ปี ค.ศ.1917,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของรัสเซีย,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์,ผู้ที่มีหัวรุนแรง, See also: bolshevism n. ดูBolshevik Bolshevism n. ดูBolshevik Boshevist n. ดูBolshevik bolshevistic
bookbindery(บุค'ไบเดอรี) n. ร้านเข้าปกหนังสือ,ร้านทำปกหนังสือ
bookbinding(บุค'ไบดิง) n. การเข้าปกหนังสือ,การทำปกหนังสือ

English-Thai: Nontri Dictionary
binding(n) การมัด,การผูก,สายมัด,การเข้าปก,การหุ้มปก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top