ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เขี้ยวเล็บ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เขี้ยวเล็บ-, *เขี้ยวเล็บ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขี้ยวเล็บ[N] abilities, See also: power, Syn. กำลัง, อำนาจ, ความเก่ง, Example: เขาซ่อนเขี้ยวเล็บไว้ภายใน ยากที่จะเดาได้, Thai definition: ความสามารถหรือความเก่งกาจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขี้ยวเล็บน. กำลัง, อำนาจ, ความเก่ง, เช่น ถอดเขี้ยวเล็บ หมดเขี้ยวเล็บ กองทัพต้องมีเขี้ยวเล็บ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anyone who was once the MVP of the National Football League must have a great deal of expertise to offer.คนที่เคยเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของ NFL ย่อมต้องมีเขี้ยวเล็บมาช่วยเราได้ The Longest Yard (2005)
- Don't touch me! - Look, Willy, kitty's got claws.อย่ามาแตะต้องฉันนะ ดูสิ วิลลี แม่สาวน้อยมีเขี้ยวเล็บเหมือนกันแฮะ V for Vendetta (2005)
An old tiger who has lost all its teeth is still a tiger.เสือแก่ที่สูญเสียเขี้ยวเล็บก็ยังเป็นเสือ Episode #1.42 (2006)
I was your dog,and I still got a lot of bark left in me.ฉันเป็นหมาของแก และฉันก็ยังมีเขี้ยวเล็บอยู่ Good Fences (2007)
It'll take the fight ight out of you.ฉันถอดเขี้ยวเล็บแกแน่ Paradise (2008)
Listen Cujo, I got some pretty wicked claws under these mitts, do not, I beg of you, do not make me bring out these bad boys!ฟังนะ คูโจ ฉันมีเจ้าอุ้งเท้าที่แฝงไปด้วยเขี้ยวเล็บน่ารักๆ อย่าให้ฉัน.. ขอร้องละ อย่าทำให้ฉัน ... Bolt (2008)
In the cold, dark night before the battle when the steely fangs of evil are sharpened and poised to strike the hero must go and face his greatest challenge alone.ในคืนที่เมฆหมอกมืดมิด อากาศหนาวเย็นยะเยือก ก่อนที่จะเกิดสงคราม \เมื่อตอนที่เขี้ยวเล็บที่เหมือนดั่งเหล็กกล้าของฝ่ายปีศาจ ได้ถูกลับให้คมและถูกจัดวางไว้ให้พร้อมรบนั้น ฮีโร่จำเป็นที่จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้เพียงลำพัง Bolt (2008)
Spoiled cub with a spike in its paw. Riven with resentment.เหมือนลูกสัตว์ป่าที่ถูกตามใจ พร้อมที่จะใช้เขี้ยวเล็บจิกข่วนไปทั่ว The Other Boleyn Girl (2008)
Well, this kitten's got a whip. Meow!อ๊ะ ลูกแมวตัวนี้ก็มีเขี้ยวเล็บนะ เมี้ยว! The Love Guru (2008)
It will sharpen it. It will give it spice.มันจะเหลารักให้แหลมคมขึ้น ทำให้รักมีเขี้ยวเล็บ The Reader (2008)
The IWC has presided over one of the greatest environmental catastrophes of all time.เป็นองค์กรเดียวที่ทำงาน เกี่ยวกับการล่าวาฬ และได้รับการรับรองอย่าง เป็นทางการจาก ยูเอ็น โดยพื้นฐานแล้ว องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ไม่มีเขี้ยวเล็บ The Cove (2009)
Something with claws and sympathy.สิ่งที่มีเขี้ยวเล็บ แล้วก็ความเห็นใจ Mommy Dearest (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unarmed(อันอาร์มดฺ') adj. ไม่มีอาวุธ,ไม่ได้ติดอาวุธ,ไม่มีเขี้ยวเล็บ,ไม่มีหนาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top