ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เขียนเส้น

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เขียนเส้น-, *เขียนเส้น*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm having Destiny's computer run a program that'll plot back some of these dispersion patterns.ผมได้ให้คอมพิวเตอร์ของยานDestiny รันโปรแกรม ที่เขียนเส้นรูปแบบ ของสิ่งที่กระจัดกระจายเหล่านี้ Resurgence (2010)
Um, do you start with watercolor and then outline with rapidograph...อืม คุณเริ่มด้วยสีน้ำ และ เขียนเส้นขอบ... School of Hard Knocks (2011)
I draw the line there. I'm not Amanda.ฉันเขียนเส้นไว้ตรงนั้น ฉันไม่ใช่อแมนด้า True Believer (2012)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumscribe(เซอคัมสไครบฺ') vt. เขียนเส้นรอบวง,ล้อมรอบ,กำหนดเขต,จำกัด,บังคับ,ให้คำจำกัดความ, Syn. surround
spline(สไพลน์) n. สลัก,ลิ้นสลัก,หมุดเสียบสลัก,แผ่นอุดร่อง,ไม้เขียนเส้นโค้ง. vt. เจาะรูสลัก,ทำร่องสลัก,ใช้สลักเหลี่ยมต่อติด
toolboxช่องเครื่องมือโปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมจะจัดให้มีเครื่องมือต่าง ๆ เตรียมไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกในการพิมพ์ การเขียนรูปสี่เหลี่ยม การเขียนเส้นตรง การหมุน การทำเอียง เป็นต้น ถ้าเป็นโปรแกรมประเภทวาดภาพ จะยิ่งมีเครื่องมือมาให้มากชนิด รวมทั้งการใส่สีให้ด้วย เครื่องมือระบายสี ก็มีทั้งที่เป็นเหมือนพู่กัน ลากเป็นเส้นได้ ตัดขอบได้ ละเลงสีเต็มพื้นที่ หรือจะพ่นเป็น ฝอยเหมือนสเปรย์ ก็ได้ เป็นต้น บางโปรแกรมทำเป็นปุ่ม (button) ให้ใช้เมาส์กดแทนคำสั่งต่าง ๆ ได้ เรียกว่า toolbarดู toolbar ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
circumscribe(vt) จำกัดวง,โอบล้อม,ล้อมรอบ,เขียนเส้นรอบวง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top