ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เข

   
173 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข-, *เข*
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
admit (แอ็ดมิท) (vi ) เข้าเป็นผู้ป่วยใน (นอนค้างคืนที่โรงพยาบาล)

Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - อังกฤษ (EN)
บักเขียบ (n ) Sugar apple

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
*โง่เขลา, ขลาดเขลา* (n vi vt modal ver) Fool

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
งานเข้ (colloq ) to be in trouble.
See also: R. ซวย
ฉันจะเข้ามาใช้บ่อยๆนะคะ (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ฉันจะเข้ามาใช้บ่อยๆนะคะ
ปอกกล้วยเข้าปาก (idiom ) fell off the log
ป่าไม้เขตร้อน[/ˈtɹɒp.ɪ.kəl ɹeɪn ˈfɒɹᵻst/ หรือ ทรอพพิเคิล เรน เฟอเรสท] (n ) Tropical Rain Forest
วิชาการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (n phrase ) Business English Writing

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตื้นเขิ (n ) shoal river
ลำนำตื้นเขิ (n ) shoal river

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข[V] squint, See also: be cross-eyed, Syn. เหล่, เอก, ส่อน, Example: ถ้าสังเกตให้ดี ตาดำของหนูคนนี้จะเขไปนิดนึง, Thai definition: เหล่น้อยๆ (ใช้แก่ตา)
เข[N] species of plant, Syn. กะแล, ต้นเข, Example: สีเหลืองของไหมได้มาจากแก่นของต้นเข, Thai definition: ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner ในวงศ์ Moraceae ขึ้นในป่าดิบ ต้นมีหนาม แก่นเหลืองใช้ย้อมผ้าและทำยา
เข[ADJ] walleyed, See also: cross-eyed, squint-eyed, Syn. เหล่, เอก, ส่อน, Example: เธอไม่มีวันสบตากับคนตาเขอย่างเขาหรอก, Thai definition: ที่เหล่น้อยๆ (ใช้แก่ตา)
เข[N] a kind of tree, See also: Maclura eochinchinensis (Lour.), Corner in Moraceae Family, Syn. กะแล, ต้นเข, แกแล, Example: สีเหลืองของไหมได้มาจากแก่นของเข, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner ในวงศ์ Moraceae ขึ้นในป่าดิบ ต้นมีหนาม แก่นเหลืองใช้ย้อมผ้าและทำยา
เข[V] wall-eyed, See also: cross-eyed, squint-eyed, Example: ถ้าสังเกตให้ดี ตาดำของหนูคนนี้จะเขไปนิดนึง, Thai definition: เหล่น้อยๆ (ใช้แก่ตา)
เข[V] knock, Syn. โขก, Example: นักเรียนต้องเขกโต๊ะคนละ 20 ครั้งตามคำสั่งของครู, Thai definition: งอนิ้วมือเข้าแล้วเคาะลงไปโดยแรง
เข[N] area, See also: boundary, border, region, zone, Syn. อาณาบริเวณ, บริเวณ, เขตแดน, แถบ, ถิ่น, ย่าน, อาณาเขต, แนว, Example: แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นตัวแบ่งเขตกรุงเทพและเขตธนบุรี, Count unit: เขต, Thai definition: แดนหรือแนวที่กำหนดขีดคั่นไว้
เข[N] shield attached to the forearm, See also: round shield, rectangular shield, Syn. เกราะกำบัง, โล่, Example: คนในสมัยก่อนใช้เขนเป็นเครื่องมือต่อสู้กับศัตรู, Thai definition: เครื่องมือสำหรับป้องกันอาวุธ
เข[N] son-in-law, See also: brother-in-law, male relative by marriage, Example: เจ้าเงาะเป็นเขยของท้าวสามล เพราะเป็นสามีของนางรจนา, Count unit: คน, Thai definition: ผัวของลูก เรียกว่า ลูกเขย, ผัวของญาติ เช่น ลุงเขย หลานเขย
เข[V] distort, See also: misunderstand, Syn. ไขว้เขว, หลงผิด, Example: คุณอาจจะเขวไปได้ เพราะคำพูดหว่านล้อมของเขา, Thai definition: เหออกไปนอกทาง, ผิดทาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขน. จระเข้. (ดู จระเข้).
เขว. เหล่น้อย (ใช้แก่ตา).
เขดู แกแล ๒.
เขก. ใช้ด้านหลังของข้อนิ้วที่งอเข้าด้วยกันเคาะลงไป เช่น ใช้มะเหงกเขกหัว.
เข็งน. ปลาหมอ. (ดู หมอ ๓).
เข่งน. ภาชนะสานอย่างหนึ่งมีรูปและขนาดต่าง ๆ เช่น เข่งลำไย เข่งปลาทู
เข่งชื่อขนมอย่างหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเหนียวกับนํ้าตาล ใส่กระทงวางในเข่งเล็ก ๆ นึ่งให้สุกเรียกว่า ขนมเข่ง.
เขจร(-จอน) ก. บินไป, เหาะไป.
เข็ญ(เข็น) ว. ยาก, ยากจน, เช่น ลำบากแสนเข็ญ.
เข็ญใจว. ยากจนข้นแค้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
zoneเข[คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
zoneเขต, ภาค [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
zoneเขต, ภาค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zoneเขต, ภาค, ส่วนชั้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
districtเขต, เขตการปกครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
zoneเขต, โซน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
zoneเขต, โซน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domainเขต, โดเมน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
domainเขต, โดเมน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
free trade zoneเขตการค้าเสรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fieldเขตข้อมูล
เขตข้อมูล (field) คือ พื้นที่ที่กันไว้สำหรับเก็บข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรมฐานข้อมูล ซึ่งเป็นหน่วยย่อยรองลงมาจากระเบียน เป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละระเบียน เช่น เขตข้อมูลปีที่พิมพ์จะเป็นส่วนที่บอกได้ว่าระเบียนที่ค้นคืนได้ หรือที่แสดงผลอยู่นั้นจัดพิมพ์ในปีใด หรือเขตข้อมูลชื่อเรื่องช่วยจำกัดผลการค้นให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น

การลงรายการทรัพยากรห้องสมุดนั้น เขตข้อมูล (field) เป็นการกำหนดว่าแต่ละเขตข้อมูลนั้นจะมีความยาวเท่าไร และตำแหน่งเริ่มต้นที่ตำแหน่งใด โดยแต่ละระเบียนจะประกอบไปด้วยเขตข้อมูลจำนวนมากรวมกัน และจัดกลุ่มหรือประเภทของเขตข้อมูลด้วยหมายเลขประจำเขตข้อมูล โดยใช้เลข 3 หลัก เริ่มต้นจาก 001 ถึง 999 แทนชื่อเขตข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านข้อมูล ค้นหา และประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว

<b>เข</b>ตข้อมูล (field)

ตัวอย่างเขตข้อมูลโดยหมายเลขประจำเขตข้อมูล 3 หลัก ที่จำเป็น เช่น

  • 020 หมายเลขมาตรฐานหนังสือสากล (International Standard Book Number)
  • 100 ชื่อบุคคลที่เป็นรายการหลัก (Personal name main entry)
  • 245 ชื่อเรื่อง (Title information)
  • 260 ข้อมูลการพิมพ์(Publication information)
  • 300 ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ (Physical information)
  • 440 ชื่อชุด/รายการเพิ่ม (Series statement/added entry)
  • 500 หมายเหตุ (Note (s))
  • 650 หัวเรื่อง (Tropical subject headings)

นอกจากนี้ ยังทำให้ฐานข้อมูลมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

อ้างอิง :

คูคิน, แดน และวัง, เวลเลซ. (2539). พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับอ่านสนุก. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ทักษิณา สวนานนท์ และฐานิศรา เกียรติบารมี. (2546). พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (พิมพ์ครั้งที่ 10 ฉบับปรับปรุงใหม่ตลอดเล่ม). กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น. 

มหาวิทยาลัยบูรพา. (2548). สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Accessเข้าถึง
การเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำงาน หรือเข้าถึงโปรแกรมเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานให้ [คอมพิวเตอร์]
Subfieldเขตข้อมูลย่อย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Zone of peace เขตสันติภาพ [TU Subject Heading]
Zone melting เขตหลอมละลาย [TU Subject Heading]
Brackish zoneเขตน้ำกร่อย
บริเวณที่น้ำจากแม่น้ำไหลมาบรรจบกับน้ำทะเล เนื่องจากเขตน้ำกร่อยเป็นบริเวณที่ผสมผสานกันระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม เขตน้ำกร่อยจึงเป็นพื้นที่ที่รวมของบรรดาสัตว์น้ำจากท้องทะเลมากมายหลายชนิดจนอาจเรียกได้ว่าเป็นอู่ชีวิตของทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Zone of dischargeเขตของการระบายน้ำทิ้ง
บริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของน้ำชะมูลฝอยลงสู่น้ำใต้ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Biosphere reservesเขตสงวนทางชีวภาพ [TU Subject Heading]
Boundariesเขตแดน [TU Subject Heading]
Contiguous zones (Maritime law)เขตต่อเนื่อง (กฎหมายทะเล) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kneel!คุกเข่า! Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Come in.เข้ามา Malèna (2000)
C'monเข้ามา Spirited Away (2001)
Whoa.- เขาทำอะไร I Heart Huckabees (2004)
Yeah.เข้า Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Have written it.คุณเขียนมัน Masterpiece (2008)
Take him away.พาเขาออกไป Lancelot (2008)
I understand.ข้าเข้าใจ Excalibur (2008)
Kneel.คุกเข่าลง Agora (2009)
I see.เข้าใจล่ะ Bound (2009)
Excuse me.เขา... Conflicted (2009)
Well, he did.ใช่ เขาทำ Mama Spent Money When She Had None (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข[v.] (khē) EN: squint ; be cross-eyed   FR: loucher ; bigler (vx)
เข[adj.] (khē) EN: oblique ; squint ; cross   FR: bigleux (fam.) ; bigle (vx)
เข[v.] (khēk) EN: knock ; rap with the knuckles   FR: cogner ; frapper fort
เขกกบาล[v. exp.] (khēk kabān) EN: give s.o. a little knock on the head   
เข่ง[n.] (kheng) EN: basket ; round crate made of bamboo ; platter-like basketwork   
เข่ง[n.] (kheng) EN: unit of capacity   
เข็ญ[n.] (khen) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship   FR: pauvreté [f] ; détresse [f] ; souffrance [f]
เข็ญใจ[adj.] (khenjai) EN: poverty-stricken   FR: dans le dénuement
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear   FR: craindre ; appréhender ; redouter
เข็ดขยาด[v. exp.] (khet khayāt) EN: be afraid of doing something   

English-Thai: Longdo Dictionary
scale(vt) ปีน ไต่ (เขา)
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร
MFC(name) ย่อมาจากคำว่า Microsoft Foundation Classes เป็นชื่อของชุดโปรแกรมพื้นฐานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย class ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Windows , ATL WTL
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
turn in(vi slang) เข้านอน
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
grok(vt jargon) ดื่มด่ำ, เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง [เริ่มใช้โดย Robert A. Heinlein ในนิยายเรื่อง Stranger in a Strange Land.]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
access[VT] เข้า, See also: เข้าไป, Syn. get at, enter
accost[VT] ทัก (ด้วยท่าทีที่ไม่สุภาพหรือขู่ให้กลัว), See also: เข้าไปทัก
address[VT] เขียนชื่อที่อยู่, See also: จ่าถึง
agitate[VT] ทำให้สั่น, See also: เขย่า
agree[VI] เข้ากัน, See also: ลงรอยกัน, ไปด้วยกันได้, เหมาะกับ
ally[VI] รวมตัวกัน, See also: เข้าร่วมเป็นกลุ่มเดียวกัน
antler[N] เขากวาง
aphorise[VI] เขียนหรือพูดเป็นคติพจน์, Syn. aphorize
aphorize[VI] เขียนหรือพูดเป็นคติพจน์, Syn. aphorise
apprehend[VT] เข้าใจ, Syn. understand, perceive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
abash(อะแบช') vt. ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน -abashedly adv. -abashedness n. -abashment n., Syn. shame, confuse
abbreviate(อะบรี'วิเอท) vt. ย่อ, เขียนย่อ, คำย่อ, การย่อ -abbreviator n., -abbreviation n. ตัวอย่าง: *The word "inch" is abbreviated "in" คำว่า "inch" ถูกย่อเป็น "in"* (แบบ 1, 18)
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened
aberdeen angusพันธุ์วัวชนิดหนึ่งที่ไร้เข
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
abstruse(แอ็บสทรูส') adj. ยากที่จะเข้าใจ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น -abstrusity, abstruseness n., Syn. obscure, complicated)
absurd(แอบเซิร์ด', แอบเซิร์ด') adj. เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ. -absurdity, absurdness n. -absurdly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
abash(vt) ทำให้เขิน,ทำให้อาย,ทำให้ประหม่า
abashed(adj) อาย,ประหม่า,ขวยเขิน,สะเทิ้นอาย
abstract(adj) ซึ่งเข้าใจยาก,เป็นนามธรรม
access(n) วิธีเข้าถึง
accessible(adj) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
acquire(vt) ได้มา,ได้รับ,หามาได้,เข้ายึด
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา
acupuncture(n) การฝังเข็ม
adduct(vt) ดึงเข้าหากัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
comprehension (n) เข้าใจ, สรุป
conurbationเขตเมืองขยาย
EEA (abbrev ) เขตเศรษฐกิจยุโรป ย่อมาจาก European Economic Area
European Economic Area (n ) เขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area หรือ EEA)
kailas (n) เขาไกรลาศ วิมาณของพระอิศวร หรือ พระศิวะ
lese majeste (phrase) เขย่าราชบัลลังก์
lynchpin (n slang ) เข็มหรือแกนที่ยึดไว้ไม่ให้หลุด ไพ่ใบสุดท้าย หรือ สิ่งสำคัญที่ทำให้หลักคงอยู่ได้
no man's land (n ) เขตพื้นที่ทับซ้อน
personal attendanceเข้าเรียนด้วยตัวเอง
sanctuary (n) เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า, เขต/ศูนย์อนุรักษ์สัตว์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
出席[しゅっせき, shusseki] (vt) เข้าร่วมงานหรือพิธี
勘違い[かんちがい, kanchigai] (adj) เข้าใจผิด
厳しい[きびしい, kibishii] (adj) เข้มงวดกวดขัน
参加[さんか, sanka] (vt) เข้าร่วมกิจกรรม
和文[わぶん, wabun] (n) เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่น
工業地帯[こうぎょうちたい, kougyouchitai] (n) เขตอุตสาหกรรม, See also: S. 工業地域,
濃い[こい, koi] (adj) เข้ม, (รส)จัด
羅針盤[らしんばん, rashinban] (n) เข็มทิศ
自由貿易協定[じゆうぼうえききょうてい, jiyuubouekikyoutei] (n) เขตการค้าเสรี (Free Trade Area)
英文[えいぶん, eibun] (n) เขียนเป็นภาษาอังกฤษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
意味を取る[いみをとる, imiwotoru] (vt) เข้าใจความหมาย
熱帯[ねったい, nettai] (n) เขตร้อน
達する[tassu ru] เข้าถึง、บรรลุ
区域[くいき, kuiki] เขต บริเวณ พื้นที่
分かり易い[わかりやすい, wakariyasui] (adj) เข้าใจได้ง่าย
立会い[たちあい, tachiai] เข้าร่วม
犬歯[けんし, kenshi] (n) เขี้ยวสุนัข
油煙[ゆえん, yuen] (n ) เขม่า
走り書き[はしりがき, hashirigaki] (n ) เขียนหวัด
図面を引く[ずめんをひく, zumenwohiku] (vi ) เขียนแบบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
寝る[ねる, neru] Thai: เข้านอน English: to go to bed
分かる[わかる, wakaru] Thai: เข้าใจ English: to understand
書き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนใหม่ English: to write out
書き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนแก้ไขใหม่ English: to make a fair copy
取り組む[とりくむ, torikumu] Thai: เข้าคู่กัน
映る[うつる, utsuru] Thai: เข้ากันดีกับ English: to harmonize with
近づく[ちかづく, chikaduku] Thai: เข้ามาตีสนิท English: to get acquainted with
近づく[ちかづく, chikaduku] Thai: เข้าใกล้
襲う[おそう, osou] Thai: เข้าโจมตี
書く[かく, kaku] Thai: เขียน English: to write

German-Thai: Longdo Dictionary
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
Nagel(n) |der, pl. Nägel| ตะปู, เข็มหมุด
Rahmen(n) |der, pl. Rahmen| กรอบ, ขอบเขต, เค้าโครง
bald(adv) เร็วๆ นี้ เช่น Er kommt bald wieder. เขาจะกลับมาเร็วๆ นี้, so bald wie möglich เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
bereits(adv) เรียบร้อยแล้ว เช่น Er hat den Bericht bereits abgegeben. เขาส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว
besondersโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น Ich esse Tomaten besonders gern. ฉันชอบทานมะเขือเทศเป็นพิเศษ
darumดังนั้น เช่น Er möchte reich werden. Darum muß er viel arbeiten. เขาอยากรวย เขาจึงขยันทำงาน, See also: S. daher, deshalb
daß(Konj.) ที่ว่า (ใช้เป็นคำเชื่อมระหว่างวลี หรืออนุประโยค คล้าย that ในภาษาอังกฤษ) เช่น Ich rechne damit, daß er mich heute anruft. ฉันคาดว่า เขาจะโทรมาหาฉันวันนี้

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
schütteln (vi vt) เขย่า

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเข
Bonne nuit!ราตรีสวัสดิ์ ใช้ก่อนเข้านอน
il(n) ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์ เพศชาย,เขา,มัน
ils(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่มีเพศชายอย่างน้อย 1 คนในนั้น, พวกเขา, พวกมัน
s'appeler(vt) มีชื่อว่า เช่น 1) Je m'appelle Tout. = ผมชื่อ Tout 2) Il s'appelle X. = เขาชื่อ X 2) Vous vous appelez Jean. = ท่านชื่อ คุณช็อง
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
partir(vi) |je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent| ออกไป, ไป, เริ่มออกไป เช่น Il est parti en France à huit heures. เขาเดินทางออกไปฝรั่งเศสตอนแปดโมงแล้ว , See also: S. aller, provenir,
aller ensembleเข้ากันได้ , ไปด้วยกันได้ , เหมาะสมกัน, See also: aller
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top