ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เก็บภาษี

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เก็บภาษี-, *เก็บภาษี*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The son of a bitch didn't say nothin' about getting the whiskey tax taken off, the price of corn, nor nothin' else of value.เจ้าบ้านั้นไม่พูดอะไรเลย เกี่ยวกับเรื่องงดเก็บภาษีเหล้า ราคาข้าวโพด หรือแม้แต่อะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ The Education of Little Tree (1997)
Where are we with the irs?เรื่องสนง. จัดเก็บภาษีไปถึงไหนแล้ว? I Lied, Too. (2009)
They expedited our charitable tax-exempt status based on sam arsenault's verbal commitment, so as soon as he makes it official, we're off to the races.พวกเขาเร่งรัดเรื่องการยกเว้นเก็บภาษีเงินบริจาค โดยอ้างอิงจากคำบอกของแซม อาร์เซนอลท์ ทันทีที่เค้าทำเรื่องเป็นทางการ เราจะหลุดจากการแข่งขัน I Lied, Too. (2009)
She's close to losing her fortune now that we're being taxed by the IRS.เธอใกล้จะหมดอนาคตเต็มที ตอนนี้เราก็กำลังจะโดนสรรพากรเรียกเก็บภาษี อืม 9 Crimes (2010)
The local tax collector said that falls had movedคนเก็บภาษีท้องถิ่นบอกว่าฟอลส์ย้ายออกไป Johari Window (2010)
Working in Phoenix as a CPA.ทำงานในฟีนิกซ์อย่างกับพวกเก็บภาษี Furt (2010)
The pattern on the screen reflects the pattern of atoms in the target.ซึ่งยิงอิเล็กตรอนที่เป้า หมายของอะตอมไฟท์ และหน้าจอการจัดเก็บภาษี Is There a Creator? (2010)
It's as if the electrons are not dots, but spread out.รูปแบบการจัดเก็บภาษีบนหน้าจอ ก็จะป้ายสุ่มของรูกระสุน Is There a Creator? (2010)
If we go to a church, they'll probably ask for cash, and at the temple, an offering.โบสถ์จะเก็บภาษี ส่วนวัดจะบอกให้เราหมั้น Episode #1.6 (2010)
And the tax collectors steer clear of me and my customers.แล้วพวกเก็บภาษีก็หายไปจากข้า และจากลูกค้าของข้า Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
And go and collect more taxes.งั้นก็ไปเรียกเก็บภาษีให้มากขึ้นสิ Mirror Mirror (2012)
She takes more to them who have nothing.เธอเก็บภาษีเพิ่มทั้งที่ผู้คนไม่มีจะกิน Mirror Mirror (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก็บภาษี[v. exp.] (kep phāsī) EN: levy taxes   FR: collecter les impôts ; percevoir une taxe

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excise[VT] เรียกเก็บภาษี, See also: เก็บภาษี
levy[VI] เก็บภาษี, See also: จัดเก็บภาษี
levy[VT] เก็บภาษี, See also: จัดเก็บภาษี
overtax[VT] เก็บภาษีมากเกินไป
tax[VT] เก็บภาษี, See also: เรียกภาษีจาก, Syn. assess, impose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cessn. ภาษี,การประเมิน,โชค,ดวง -vt. เก็บภาษี,ประเมิน
derate(ดีเรท') vt. ลดอัตราภาษี,ยกเลิกการเก็บภาษี,ยกเลิก, See also: deration n. ดูderate
excise(เอค'ไซซ) n. ภาษีสรรพสามิต,ภาษีสินค้า,ภาษี vt. (เอ็คไซซ') เรียกเก็บภาษีสรรพสามิต,เรียกเก็บภาษีสินค้า,เรียกเก็บภาษี,ตัดทิ้ง,ตัดออก,ตัดตอน,ตัดข้อความออก., See also: excisable adj. ดูexcise
impose(อิมโพซ') vt. จัดเก็บภาษี, กำหนด, กำหนดให้มี, กำหนดโทษ, บังคับเอา, นำไปใส่, ยัดเยียดให้, เรียกร้อง, รบกวน, หลอกลวง, เอาเปรียบ. -vi. ประทับใจ, รบกวน, ยัดเยียดให้., See also: imposer n., Syn. place, intrude
imposition(อิมพะซิซ' เชิน) n. การจัดเก็บภาษี, การกำหนดภาษี, การกำหนดโทษ, การกำหนดให้มี, การบังคับเอา, การนำไฟใส่, การยัดเยียด, การรบกวน, การหลอกลวง
leviable(เลฟ'วิอะเบิล) adj. ซึ่งอาจเก็บภาษีได้,ซึ่งต้องเสียภาษี
levier(เลฟ'วีเออร์) ผู้เรียกเก็บภาษี
levy(เลฟ'วี) {levied,levying,levies} n. การจัดเก็บ,การชักส่วน,การเกณฑ์,การเก็บภาษี,ทหารเกณฑ์. v. จัดเก็บ,จัดเก็บภาษี,เกณฑ์,เรียกระดม,ชักส่วน,หักเงินส่วนแบ่ง,ยึดทรัพย์สิน,อายัดทรัพย์สิน., See also: levier n. ดูlevy, Syn. asses
progressive(พรเกรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเจริญก้าวหน้า,เจริญ,ก้าวหน้า,รุดหน้า,คืบหน้า,เพิ่มขึ้น,ตามลำดับ,เป็นขั้นตอน,เกี่ยวกับการเก็บภาษีแบบก้าวหน้า (เป็นร้อยละเพิ่มขึ้นเมื่อฐานภาษีเพิ่มขึ้น) ,ทวีความรุนแรง. n. นักปฏิรูป,ผู้ยึดถือลัทธิเจริญก้าวหน้า.
protect(โพรเทคทฺ') vt. ป้องกัน,พิทักษ์,รักษา,อารักขา,คุ้มกันอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้า. vi. ป้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
collector(n) ผู้รวบรวม,พนักงานเก็บภาษี,ผู้สะสม,นักสะสม
excisable(adj) ที่ต้องเสียภาษี,ที่ต้องเก็บภาษี
imposition(n) การก่อกวน,การลงโทษ,การหลอกลวง,การเอาเปรียบ,การเก็บภาษี
overtax(vt) เก็บภาษีเกินควร,ใช้เกินกำลัง
rate(vt) กำหนดชั้น,ตีราคา,ประเมิน,เก็บภาษี,กะ,ต่อว่า
tax(vt) ตำหนิ,ด่า,ประณาม,เก็บภาษี,ประเมินค่า
taxation(n) การเก็บภาษี,ภาษีอากร,การเสียภาษี,รายได้จากภาษี
tithe(vt) เก็บภาษีชัก 1 ใน 10 ของรายได้
toll(vt) เคาะระฆัง,เก็บภาษี,เก็บค่าธรรมเนียม,เก็บค่าขนอน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top