ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เกี่ยวหญ้า

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกี่ยวหญ้า-, *เกี่ยวหญ้า*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา เกี่ยวหญ้า มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *เกี่ยวหญ้า*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกี่ยวอาการที่สิ่งแหลมคมขูดขีด สะกิด เป็นต้น เช่น หนามเกี่ยว ตะปูเกี่ยว, ตัดด้วยเคียว เช่น เกี่ยวข้าว เกี่ยวหญ้า เกี่ยวแฝก
ตะพุ่น ๑น. คนที่ต้องพระราชอาญาลักษณะหนึ่ง เป็นนักโทษเกี่ยวหญ้าให้ช้างหลวงหรือม้าหลวงกิน
ตะพุ่น ๑ชื่อกรมหนึ่งในสมัยโบราณ มีหน้าที่เกี่ยวหญ้าส่งให้ช้างหลวงหรือม้าหลวงกิน.
ตะพุ่นหญ้าช้างน. คนที่ทำหน้าที่เกี่ยวหญ้าส่งให้ช้างหลวงหรือม้าหลวงกิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยวหญ้า[v. exp.] (kīo yā) EN: gather grass with a sickle   FR: faucher l'herbe

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top