ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เกี่ยวกับกษัตริย์

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกี่ยวกับกษัตริย์-, *เกี่ยวกับกษัตริย์*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She had a dream about the King of Swedenเธอได้ฝันเกี่ยวกับกษัตริย์ของคนสวีเดน The Blues Brothers (1980)
What is wrong with King Daeso?มีอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับกษัตริย์แทโซงั้นรึ The Kingdom of the Winds (2008)
The thing you need to understand about Kings is...สิ่งที่เจ้าต้อง เข้าใจเกี่ยวกับกษัตริย์คือ Fire and Blood (2011)
About Kings.เกี่ยวกับกษัตริย์น่ะ Fire and Blood (2011)
You said, "the thing you need to understand about Kings..."ท่านบอกว่า"สิ่งที่เจ้าต้อง เข้าใจเกี่ยวกับกษัตริย์คือ" Fire and Blood (2011)
Why not? Is it the king?ทำไมล่ะ เกี่ยวกับกษัตริย์เหรอ? The Diamond of the Day: Part Two (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monarchic[ADJ] เกี่ยวกับกษัตริย์
monarchical[ADJ] เกี่ยวกับกษัตริย์
regal[ADJ] เกี่ยวกับกษัตริย์หรือราชินี, See also: ของกษัตริย์หรือราชินี, แห่งกษัตริย์หรือราชินี, Syn. noble, kingly or queenly, royal
royal[ADJ] เกี่ยวกับราชวงศ์, See also: เกี่ยวกับกษัตริย์, เกี่ยวกับราชสำนัก, Syn. majestic, kingly, queenly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basilic(บะซิล'ลิค) adj. เกี่ยวกับกษัตริย์, Syn. kingly
kingly(คิง'ลี) adj. ราช,เกี่ยวกับกษัตริย์ adv. อย่างกษัตริย์., See also: kingliness n. ดูkingly, Syn. noble
regal(รี'กัล) adj. เกี่ยวกับกษัตริย์,เกี่ยวกับเจ้า,ราชา,โอ่อ่า,หรูหรา,สง่าผ่าเผย, See also: regally adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
kingly(adj) เกี่ยวกับกษัตริย์,เกี่ยวกับขัตติยะ,ในฐานะกษัตริย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top