ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เกียรติคุณ

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกียรติคุณ-, *เกียรติคุณ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ศาสตราจารย์เกียรติคุณHonorary Prof.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกียรติคุณ[N] prestige, See also: renowned deed, honor, high reputation, Syn. เกียรติ, Example: รางวัลเกียรติยศ บุคคลแห่งปี เป็นการมอบครั้งแรกเพื่อเป็นเกียรติคุณให้กำลังใจแก่บุคคลที่ได้เสียสละและมุ่งมั่นทำประโยชน์, Thai definition: คุณที่เลื่องลือ, ชื่อเสียงโดยคุณงามความดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกียรติคุณ(เกียดติคุน) น. คุณที่เลื่องลือ, ชื่อเสียงโดยคุณงามความดี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Honorเกียรติคุณ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You planted photos of yourself and your poems at Schottinger's.คุณเลยเอาภาพคุณและกลอนของคุณ ไปสอดไว้ที่ช็อตติงเจอร์ - แบรดไม่ให้เกียรติคุณ I Heart Huckabees (2004)
- Respect a man's car, a man respects you.- ให้เกียรติรถเขา แล้วเขาจะให้เกียรติคุณ Transporter 2 (2005)
- I just want to be respectful. - Oh, that's sweet.ผมอยากให้เกียรติคุณ / อุ๊ยหวานจังเลยค่ะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Congratulations on this much-deserved honor.""ขอแสดงความยินดีกับเกียรติคุณที่ได้รับ" The Holiday (2006)
And I hope you thank me in your dissertation.และฉันหวังว่าเธอจะขอบคุณฉัน ในคำประกาศเกียรติคุณของเธอด้วยนะ Chapter Two 'Lizards' (2007)
And I'm sure you feel that people have to earn your respect.และฉันแน่ใจว่าคุณรู้สึกว่า คนอื่นควรทำตัวให้เกียรติคุณด้วย About Last Night (2008)
If you make that request, we will honor it.ถ้าคุณอยากจะถามอะไร เราจะให้เกียรติคุณ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You... are a big fish and I wanted to do you the honour of sealing this deal personally.คุณเป็น... ปลาตัวใหญ่ และฉันอยากให้เกียรติคุณ Abandon All Hope (2009)
As our first customer of the day, you are entitled to a complimentary Edward G. Robinson pen.เพราะคุณเป็นลูกค้ารายแรก ของวัน คุณได้รับสิทธิ เป็นปากกาเกียรติคุณ เอ็ดเวิร์ด จี โรบินสัน Questions and Antlers (2010)
I love you, I respect you, but you know what?ฉันรักคุณ ฉันให้เกียรติคุณ แต่คุณรู้อะไรมั้ย I Guess This Is Goodbye (2010)
And I didn't get to say this to you back then, but I really respect you, you're choice in doing this the way that you did.ไม่ได้ตั้งใจจะพูดนะแต่ผมให้เกียรติคุณ The Switch (2010)
And that's Pete's honourary degree from LVSU.แล้วก็นั่นใบประกาศเกียรติคุณ จากมหาลัยลาส เวกัส Fright Night (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกียรติคุณ[n.] (kīattikhun) EN: prestige ; renowned deed ; honour = honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem   FR: réputation [f] ; renom [m] ; renommée [f]
เกียรติคุณ[n.] (kīettikhun) EN: prestige   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
air medalเหรียญเกียรติคุณสำหรับนักบินของสหรัฐ
cachet(เคเช?',แคช'เช?) n. ตราประทับ,สัญลักษณ์,เกียรติคุณ,คำขวัญที่พิมพ์บนซองหรือจดหมาย, Syn. mark
cathedral(คะธี'ดรัล) n. โบสถ์ใหญ่ adj. เกี่ยวกับโบสถ์ใหญ่,เกียรติคุณ,บารมี,เป็นทางการ
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
fame(เฟม) n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,เกียรติยศ,เกียรติคุณ,ศักดิ์ศรี,ข่าวลือ,การเล่าลือ. vt. ทำให้มีชี่อเสียง,เลื่องลือ.
popularity(พอพพิวแล'ริที) n. ชื่อเสียง,ความนิยม,เกียรติคุณ,ความแพร่หลาย
prestige(เพรสทิจฺ') n. ชื่อเสียง,เกียรติคุณ,เกียรติศักดิ์,เกียรติภูมิ,ศักดิ์ศรี,บารมี adj. มีชื่อเสียง, Syn. reputation,weight
renown(รีเนานฺ') n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,เกียรติคุณ, Syn. fame,repute,celebrity
renowned(รีเนาดฺ') adj. มีชื่อเสียง,มีกิตติ-ศัพท์เลื่องลือ,มีเกียรติคุณ

English-Thai: Nontri Dictionary
renown(n) กิตติศัพท์,ชื่อเสียง,เกียรติคุณ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top