ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เกาะกัน

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกาะกัน-, *เกาะกัน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Very first light, sharks come cruising so we formed ourselves into tight groups.พอเริ่มมีเเสง ฉลามก็มาวนเวียน... เราก็เลยเกาะกันเป็นกลุ่มใหญ่ Jaws (1975)
Excuse me, is this necessary?จำเป์นด้วยรึที่ต้องเกาะกันไป The Bodyguard (1992)
... thatisbuttedup against each other.... ก้อนเนื้อที่อยู่ข้างบน เกาะกันอยู่ The Story of Us (1999)
They walk through that door, you don't say nothing.เกาะกันไว้ อย่าปริปากอะไรทั้งนั้น Transformers (2007)
Does that mean we're gonna get caught right after this?งั้นหมายความว่าเรากำลังไปที่เกาะกันเหรอ? Operation Proposal (2007)
So, there we were, huddled under this broken umbrella, and... he just kissed me.เราคบกันตอนที่เราเกาะกันอยู่ใต้ร่มที่พังแล้ว และ.. City on Fire (2008)
Come on, boys.เกาะกันไว้เด็ก ๆ 24: Redemption (2008)
But we, we've got to stick together.แต่เรา เราต้องเกาะกันไว้ ให้แน่น Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
So now we have to circle the wagons.เพระฉะนั้นตอนนี้เราต้องเกาะกันไว้ให้มั่น You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
This is everyone else's first time here. Let's take a little tour of the island.นี่เป็นครั้งแรกที่พาคนอื่นมาด้วย ไปเที่ยวรอบ ๆ เกาะกันเถอะ Episode #1.5 (2009)
Abby, we have to stick together.แอ๊บบี้ เราต้องอยู่เกาะกันไว้ Splash (2009)
Hey, us retired guys have to stick together, right?เฮ้ย, ปลดระวางแล้วก็เกาะกันหน่อย Watchmen (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agglomerate(อะกลอม' เมอเรท) vi.,adj.,n., จับเป็นกลุ่มเป็นก้อน, เกาะกัน,การเกาะตัว, ก้อนใหญ่. -agglomerative adj.
cake(เคด) {caked,caking,cakes} n.ขนมเค้ก,ก้อน vt.,vi. เกาะกันเป็นก้อน
cohere(โคเฮียร์') {cohered,cohering,coheres} vi. เกาะติด,เกาะกัน,สอดคล้อง,เชื่อมโยง,เห็นด้วย., Syn. adhere
coherence(โคเฮีย'เรินซฺ) n. การเกาะติด,การเกาะกัน,การเกี่ยวพัน,การเชื่อมโยง,ความสอดคล้อง
cohesion(โคฮี'เชิน) n. การเกาะติด,การเกาะกัน,การร่วมกัน
cohesive(โคฮี'ซิฟว) adj. ซึ่งยึดติด,ซึ่งติดเกาะ,ซึ่งเกาะกัน,เกี่ยวกับโมเลกุลที่ยึดเกาะของสาร.
concretion(คอนครี'เชิน) n. การแข็งตัว,สิ่งที่แข็งตัว,สิ่งที่เกิดจากการเกาะกัน,สิ่งที่มีตัวตน,ก้อนหรือเม็ดนิ่วในร่างกาย,ก้อนแข็งที่เกิดขึ้นในหินทรายหรือดิน, Syn. consolidation
glomerateadj. ซึ่งเกาะกันแน่น,รวมกลุ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
agglomerate(vi) รวบรวม,จับเป็นก้อน,เกาะกัน,เก็บ
agglomeration(n) การรวมตัวกัน,การเกาะกัน
cohere(vi) ติดกัน,ต่อกัน,เกาะกัน,เชื่อมโยง
cohesion(n) การติดกัน,การเกาะกัน,การร่วมกัน
gather(vi,vt) รวม,เก็บ,รวบรวม,จับกลุ่ม,สะสม,เกาะกัน,ชุมนุม
glomerate(adj) รวมกัน,เกาะกันแน่น,จับเป็นก้อน,รวมกลุ่ม
incoherence(n) ความไม่ติดต่อกัน,ความไม่เกาะกัน,ความร่วน
incoherent(adj) ไม่ติดต่อกัน,ไม่ต่อเนื่องกัน,ไม่เกาะกัน,ซึ่งร่วนซุย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top