Search result for

เกา

(103 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกา-, *เกา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกา[V] scratch, See also: scrape, Example: พ่อพรานนั่งนิ่งส่วนลูกพรานเกาหัวยุกยิกจนห้างโยก, Thai definition: เอาเล็บหรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายเล็บครูดผิวหนังเพื่อให้หายคัน
เกา[N] island, See also: isle, Example: ไทยน่าจะร่วมมือกับอินโดนีเซีย โดยเปิดการท่องเที่ยวร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยวในเกาะสุมาตราเหนือ, Count unit: เกาะ, Thai definition: ส่วนของแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบโดยตลอด และมีขนาดเล็กกว่าแผ่นดินที่เป็นทวีป
เกา[V] hold, See also: cling, arrest, catch, grab, take, Syn. จับ, ยึด, Ant. ปล่อย, Example: ภาพธรรมชาตินั้นประกอบด้วยต้นไม้ที่ต้นไม้มีนกเกาะอยู่ตัวหนึ่ง, Thai definition: จับหรือยึดสิ่งใดไว้เพื่อทรงอยู่
เกา[V] adhere, See also: attach, stick, bind, Syn. จับ, ติด, เกาะติด, Ant. ปล่อย, Example: ไฟล์โปรแกรมก็เป็นเพียงชุดของตัวอักษรที่เกาะเรียงตัวกันโดยมีลักษณะเฉพาะตัวเท่านั้น, Thai definition: อาการที่เข้าไปติดแน่นอยู่หรือเข้าเป็นหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน
เกาต์[N] gout, Syn. โรคเกาต์, Example: กลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือ อาจเกิดจากภาวะผิดปกติหรือโรคที่เป็นอยู่แล้ว เช่น เกาต์ เบาหวาน พิษสุราเรื้อรัง รูมาตอยด์, Thai definition: ชื่อโรคอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นเพราะมีกรดยูริกในเลือดมากเกินไป เป็นผลให้เกิดการตกตะกอนเป็นเกลือยูเรตในเนื้อเยื่อบริเวณข้อ ทำให้มีอาการบวมและปวด, Notes: (อังกฤษ)
เกาลัด[N] chestnut, Syn. ต้นเกาลัด, ลูกเกาลัด, Example: ปัจจุบันเยาวราชได้กลายเป็นศูนย์รวมร้านค้า แผงลอยขายซุบหูฉลามซุปรังนก และ เกาลัดที่ใหญ่ที่สุดของโลก, Count unit: ต้น, ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Sterculia nobilis Smith ในวงศ์ Sterculiaceae ขอบใบเรียบ เปลือกผลหนา ไม่มีหนาม เมื่อแก่จะปริแยกออกจากกัน เมล็ดเกลี้ยง สีน้ำตาลแกมแดง เปลือกไม่แข็ง เนื้อในสีขาว กินได้
เกาลิน[N] Kaolin, See also: china clay, Syn. เกาเหลียง, ดินเกาลิน, ดินเกาเหลียง, Example: ดินเกาลินเกิดจากจากการแปรสภาพของหินแกรนิตเป็นหินฟันม้า มีความบริสุทธิ์สูง, Thai definition: ชื่อดินชนิดหนึ่ง ใช้ปั้นทำเครื่องเคลือบดินเผาได้ดี, Notes: (จีน)
เกาหลี[N] Korea, Syn. ประเทศเกาหลี, Example: รัฐบาลควรเร่งรีบเจรจาหาข้อแลกเปลี่ยนและข้อตกลงให้ไทยสามารถส่งออกไก่เนื้อเข้าเกาหลีได้, Thai definition: ชื่อประเทศ อยู่ในคาบสมุทรทางตะวันออกของทวีปเอเชีย
เกาหลี[N] Korean, Syn. ชาวเกาหลี, คนเกาหลี, Example: ชาวอเมริกัน 2 คนและชาวเกาหลี 4 คนซึ่งเติบโตในญี่ปุ่น กลับแสดงรูปแบบการทำงานของสมองแบบญี่ปุ่น, Count unit: คน, Thai definition: ชื่อชนชาติหนึ่ง อยู่ในคาบสมุทรทางตะวันออกของทวีปเอเชีย
เกาะกุม[V] linger, See also: stick, hold, cover, Syn. กุม, เกาะ, Ant. ปล่อย, Example: ความรู้สึกตอนที่ถูกจับไปเมื่อสองปีกำลังหวนกลับเข้ามาเกาะกุมจิตใจแกอีกครั้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกาก. เอาเล็บหรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายเล็บครูดผิวหนังเพื่อให้หายคันเป็นต้น, อาการที่สมอเรือครูดไปตามพื้นท้องน้ำ ไม่ยึดอยู่กับที่.
เกาต์น. ชื่อโรคอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นเพราะมีกรดยูริกในเลือดมากเกินไปเป็นผลให้เกิดการตกตะกอนเป็นเกลือยูเรตในเนื้อเยื่อบริเวณข้อ เช่น ที่ข้อนิ้วมือนิ้วเท้า ข้อเท้า หรือ บริเวณอวัยวะอื่น ทำให้มีอาการบวมและปวด.
เกาทัณฑ์น. ธนู, กุทัณฑ์ หรือ โกทัณฑ์ ก็ใช้.
เกาทุมพร(-ทุมพอน) น. ผ้าทอด้วยขนสัตว์เนื้อละเอียด เช่น เกาทุมพรแพงค่าควรแสน (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
เกาบินน. ผ้าปิดของลับ.
เกาบิล(-บิน) น. ชื่อแหวนคู่กับสายธุรำในพิธีพราหมณ์.
เกามาร(-มาน) น. กุมาร เช่น กูจะขอพระราชทานเกามารท้งงสองพระองค์ (ม. คำหลวง กุมาร).
เกาลัดน. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Sterculia monospermaVent . ในวงศ์ Sterculiaceae ขอบใบเรียบ ดอกเล็ก สีชมพูอมเขียว เปลือกผลหนา ไม่มีหนาม เมื่อแก่จะปริแยกออกจากกัน เมล็ดเกลี้ยง สีนํ้าตาลแกมแดง เปลือกไม่แข็ง เนื้อในสีขาว กินได้.
เกาลัดจีนน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Castanea mollissima Blume ในวงศ์ Fagaceae ขอบใบจักแหลม ดอกเล็ก สีน้ำตาลอ่อน เปลือกหุ้มผลหนามีหนามแหลม เมื่อแก่จะปริแยกออกจากกัน เมล็ดเกลี้ยง เปลือกแข็ง สีนํ้าตาลแกมแดง เนื้อในสีขาว กินได้.
เกาลินน. ดินเกาเหลียง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Gaussianเกาส์เซียน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
agglomerateเกาะกลุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conglomerateเกาะกลุ่มแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barrier islandเกาะสันดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stackเกาะหินโด่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
repentเกาะเลื้อย [มีความหมายเหมือนกับ creeping ๑] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
skerryเกาะโขดหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bali Island (Indonesia)เกาะบาหลี (อินโดนีเซีย) [TU Subject Heading]
Easter Islandเกาะอีสเตอร์ [TU Subject Heading]
Goutเกาท์ [TU Subject Heading]
Islandsเกา[TU Subject Heading]
Komodo Island (Indonesia)เกาะโคโมโด (อินโดนีเซีย) [TU Subject Heading]
Koreaเกาหลี [TU Subject Heading]
Korea (South)เกาหลี (ใต้) [TU Subject Heading]
Mindanao Island (Philippines)เกาะมินดาเนา (ฟิลิปปินส์) [TU Subject Heading]
Okinawa Island (Japan)เกาะโอกินาวา (ญี่ปุ่น) [TU Subject Heading]
Island เกา
ส่วนของแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบโดยตลอดและมี ขนาดเล็กกว่า แผ่นดินที่เป็นทวีป อาจเกิดขึ้นจากการกัดเซาะของคลื่นและ กระแสน้ำจนทำให้แผ่นดินบางส่วนถูกตัดขาดออกจากแผ่นดินใหญ่ เกิดจากการกระทำของภูเขาไฟใต้ทะเล เกิดจากการดันของเปลือกโลก ให้สูงพ้นน้ำ หรือเกิดจากการก่อตัวของปะการัง จำแนกตามสถานที่ตั้งได้ 2 ประเภท คือ Continental Island และ Oceanic Island [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Drugs could have set offa dormant neurological condition.ยาสามารถไปเกาะตัวที่ระบบประสาท Adverse Events (2008)
Why don't you just tell Chung King to take a hike?ทำไมนายไม่บอกไอ้เกาจิ้ง ให้ไปพักผ่อน Pilot (2008)
I got six busloads of Korean tourists coming in.ฉันมีรถทัวร์มาลงหกคัน นักท่องเที่ยวชาวเกาหลี Pilot (2008)
Knight Valiant of the Western Isles.อัศวินวาเลียนท์แห่ง เกาะตะวันตก Valiant (2008)
Knight Valiant of the Western Isles, my lord.อัศวินวาเลียนท์แห่งเกาะตะวันตก, ฝ่าบาท Valiant (2008)
The sinner is to be banished to Isle of Geojeแต่ให้เนรเทศนักโทษไปยังเกาะเกียวจี Portrait of a Beauty (2008)
Go to the place that men call the Isle of the Blessed, where the power of the ancients can still be felt.เจ้าจงไปยังเกาะภาวนา ที่ที่อำนาจเก่าแก่ยังคงตกทอด Le Morte d'Arthur (2008)
There is an island beyond the white mountains...มีเกาะแห่งหนึ่งตั้งอยู่หลังภูเขาสีขาว.. Le Morte d'Arthur (2008)
The Isle of the Blessed - you know it?เกาะแห่งภาวนา ท่านรู้จักหรือ? Le Morte d'Arthur (2008)
'You must travel to the place that men call the Isle of the Blessed, 'beyond the white mountains, through the Valley of the Fallen Kings."เจ้าต้องมุงหน้าไปยังเกาะแห่งภาวนา" ข้ามผ่านเทือกเขาสีขาว ผ่านสุสานแห่งบรรพกษัตริย์ Le Morte d'Arthur (2008)
This cannot happen! Who did you meet at the Isle of the Blessed? Nimueh.เป็นไปไม่ได้ เจ้าไปพบใครที่เกาะแห่งภาวนานั่น นิมูเอ Le Morte d'Arthur (2008)
Yes. I will return to the island.ข้าจะกลับไปที่เกาะแห่งภาวนา Le Morte d'Arthur (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกา[v.] (kao) EN: scratch ; scrape   FR: gratter ; se gratter
เกาลัด[n.] (kaolat) EN: chestnut   FR: châtaigne [f]
เกาลิน[n.] (kaolin) EN: kaolin ; china clay   FR: kaolin [m]
เกาหลี[n. prop.] (Kaolī) EN: Korea   FR: Corée [f]
เกาหลี[adj.] (Kaolī ) EN: Korean   FR: coréen
เกาหลีเหนือ[n. prop.] (Kaolī-Neūa) EN: North Korea ; Democratic People's Republic of Korea   FR: Corée du Nord [f]
เกาหลีใต้[n. prop.] (Kaolī-Tāi) EN: South Korea ; Republic of South Korea   FR: Corée du Sud [f]
เกา[n.] (kǿ) EN: island ; isle   FR: île [f]
เกา[v.] (kǿ) EN: stick (to) ; adhere ; cling ; depend on   FR: adhérer
เกาะกระดาน[n. prop.] (Kǿ Kradān) EN: Koh Kradan ; Kradan Island   FR: Koh Kradan

English-Thai: Longdo Dictionary
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
coagulant(n) ตัวหรือสารที่ทำให้เกิดการเกาะเป็นก้อน
tube top(n) เสื้อเกาะอก เช่น This seamless tube top is made with a delicately soft microfibre that gently caresses your body like a second skin.
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agglomerate[VI] จับรวมเป็นกลุ่มก้อน, See also: เกาะตัว
agglutinate[VI] เกาะติดกัน
ait[N] เกาะขนาดเล็กในแม่น้ำ
ait[N] เกาะเล็กๆ, Syn. small island
apprehend[VT] จับกุม, See also: เกาะกุม
atoll[N] เกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากหินประการัง
Bali[N] เกาะบาหลี
cay[N] เกาะเล็กๆ, See also: สันดอน, โขดหิน, Syn. small island
chestnut[N] เกาลัด
clutch[VI] จับแน่น, See also: เกาะ, กำแน่น, Syn. seize, grip, grab

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adhere(แอดเฮียร์') vi. ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือทิฐิ,ร่วมเป็นภาค ี, Syn. cling, stick, join, unite ###A. separate, split)
adhesion(แอดฮี' เชิน) n. ภาวะการเกาะติด, ความศรัทธา, การติดตาม,การร่วมเป็นภาคี (assent, coherence ###A. separation)
agglomerate(อะกลอม' เมอเรท) vi.,adj.,n., จับเป็นกลุ่มเป็นก้อน, เกาะกัน,การเกาะตัว, ก้อนใหญ่. -agglomerative adj.
agglutinant(อะกูล' ทินันทฺ) adj. ซึ่งเกาะตัว, ซึ่งรวมตัว, ซึ่งทำให้ติดกัน. -n. สารที่ทำให้ติดกัน. -agglutinability n.
agglutination(อะกลูทิเน' เชิน) n. การเกาะติดกัน, ก้อนที่เกาะติดกัน, การจับเป็นก้อนของแบคทีเรียเม็ดเลือดแดงหรืออื่นเนื่องจาก antibody. -agglutinative adj., Syn. adhesion of parts) -agglutinate v.
ait(เอท) n. เกาะเล็ก ๆ (โดยเฉพาะในแม่น้ำ)
alight 1(อะไลทฺ') vi. ลงจากพาหนะ, ลงเกาะ, พบ (โดยบังเอิญ), Syn. land, settle)
antifouling(แอน' ทีเฟาลิง) adj. ป้องกันเพรียงหรือสาหร่ายใต้น้ำเกา
archipelago(อาร์คิเพล'ละโก) n., (pl. -goes. -gos) หมู่เกาะ -archipelagic, archipelagian adj., Syn. island group)
arrest(อะเรสทฺ') vt. จับ,จับกุม,ดึงดูด,ทำให้หยุด,กั้น, ยับยั้ง,เกาะตัว. -n. การจับกุม,ภาวะที่ถูกจับกุม,การหยุดยั้ง,ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n., Syn. stop,halt)

English-Thai: Nontri Dictionary
accrete(vi,vt) โต,ขยาย,งอก,เพิ่มขึ้น,เกาะ,จับ,พอก
adhere(vi) เกาะติด,ยึดมั่น
agglomerate(vi) รวบรวม,จับเป็นก้อน,เกาะกัน,เก็บ
agglomeration(n) การรวมตัวกัน,การเกาะกัน
agglutinate(vi) รวมกัน,เกาะติดกัน,ประกอบกัน
archipelago(n) หมู่เกา
arrow(n) ลูกศร,เกาทัณฑ์,ลูกธนู
Britain(n) เกาะอังกฤษซึ่งรวมสก็อตแลนด์และเวลส์
Britannia(n) เกาะอังกฤษ
catch(vt) จับ,เกาะ,คว้า,ตะครุบ,ฉวย,ได้รับ,พบ,สบ(ตา),โดยสาร,ไปทัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
apprehend เกาะกุม
avalon (n) เกาะที่เชื่อว่าเป็นเกาะสวรรค์ทางตะวันตกที่กษัตริย์อาเธอร์ได้ทรงไปประทับอยู่ภายหลังจากการบาดเจ็บสาหัสจากการสู้รบและทรงสวรรคตที่นั่น บางครั้งใช้แสดงความหมายแฝงหมายความว่า เป็นที่พักพิงใจและกายเมื่อมีความทุกข์ระทม island paradise in Celtic mythology: in Celtic mythology, an island paradise in the west. King Arthur is said to have been taken to Avalon after being apparently mortally wounded. (Encarta Wold English Dictionary)
See also: S. แดนสุขาวดี,
kowloonเกาลูน เป็นพื้นที่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しま, shima] (n) เกา
接地[せっち, secchi] เกาะถนน
朝鮮[ちょうせん, chousen] (n name) เกาหลี
[くり, kuri] (n) เกาลัด

German-Thai: Longdo Dictionary
Insel(n) |die, pl. Inseln| เกาะ, เกาะแก่ง
denkbar(adj adv) ที่เป็นไปได้, ที่น่าคิด, ที่จินตนาการได้ เช่น Es wäre denkbar, daß Sonja zur Insel geschwommen sein könnte. มันอาจเป็นไปได้ที่ซอนญ่าสามารถว่ายน้ำไปถึงเกาะได้, See also: S. vorstellbar,
Käse(n) |der, nur Sg.| เนยแข็ง (ผลิตผลที่เป็นของแข็งจากนม มีหลายรสขึ้นกับสายพันธ์ของแบคทีเรียที่ใส่ลงไปหมัก) เช่น Gauda ist mein Lieblingskäse. เกาด้าเป็นเนยแข็งที่ฉันโปรดปราน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top