ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เกยฝั่ง

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกยฝั่ง-, *เกยฝั่ง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hear it in my sleep.มีโลมาหลายร้อยตัวที่ ว่ายมาเกยฝั่ง The Cove (2009)
Miss, I'm a foreigner on your shores.ผมเป็นแค่ชาวต่างชาติ.. ถูกพัดมาเกยฝั่ง.. Melbourne (2010)
And, uh, half a woman's body washed up onshore.และ อ่า ศพครึ่งท่อนผู้หญิง ถูกซัดมาเกยฝั่ง Silent Night (2011)
His body washed up on shore yesterday.ศพเขาเพิ่งเกยฝั่งเมื่อวานนี้ Saturn Returns (2012)
A two year operation undone because a young playboy happened to wash up on the shore, and now here you are-- a killer.การดำเนินงานตั้งสองปีเต็มมาพังพินาศหมด เพราะเด็กหนุ่มเพลย์บอยที่มาเกยฝั่งเเค่คนเดียว เเละตอนนี้ นายก็มาเป็น Sacrifice (2013)
I didn't, uh, wash up on shore here after a boating accident;ฉันไม่ได้ เอิ่ม โดนพัดมาเกยฝั่งหลังจากเรือเกิดอุบัติเหตุ Haunted (2015)
"Omitted, all the voyage of their life "is bound in shallows and in miseries.""หากรั้งรอลีลาจนพลั้งพลาด ชีวันอาจเกยฝั่งนาวาพาระทม" Rules Don't Apply (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ashore[ADV] เทียบฝั่ง, See also: เกยฝั่ง, Syn. on shore, on land, Ant. afloat, at sea

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strand(สแทรนดฺ) n. ชายหาด,ริมแม่น้ำ,ริมทะเลสาบ,เกลียว,เกลียวเชือก,สายเชือก,ด้าย,เส้นลวด,เส้นใย. vt.,vi. เกยหาด,เกยฝั่ง,ติด,ทำให้อยู่ในฐานะที่ทำอะไรไม่ได้,เกลียว,ฟั่น,ควั่น., Syn. desert,maroon,reject

English-Thai: Nontri Dictionary
aground(adv) บนบก,บนพื้นดิน,เกยฝั่ง, เกยตื้น,เกยหาด
ashore(adv) บนบก,เกยฝั่ง,จอดเทียบฝั่ง,ขึ้นฝั่ง,ขึ้นบก
strand(vt) เกยฝั่ง,เกยหาด,ฟั่นเกลียว,ควั่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top