Search result for

ำืพൠืำ

(135 entries)
(2.0052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ำืพൠืำ-, *ำืพൠืำ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ำืพൠืำ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: enr กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enrage[VT] ทำให้โมโห, See also: ทำให้เกรี้ยวกราด, ทำให้เดือดดาล, ทำให้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ, Syn. anger, infuriate, madden
enrich[VT] ทำให้ดีขึ้น, See also: ทำให้มีคุณค่ามากขึ้น, ประเทือง, Syn. elevate, enhance, improve
enrich[VT] ทำให้รวยขึ้น, See also: ทำให้มั่งคั่ง, ทำให้เพิ่มพูน
enrich[VT] ประดับ, See also: ตกแต่งให้สวยงามขึ้น, Syn. adorn, decorate, embellish
enrobe[VI] แต่งชุดพิธีการ (คำทางการ), See also: แต่งตัวอย่างเป็นทางการ
enrobe[VT] แต่งชุดพิธีการ (คำทางการ), See also: แต่งตัวอย่างเป็นทางการ
enrobe[VT] ทำให้สูงส่ง (ทางวรรณคดี), See also: ทำให้งามสง่า
enroll[VT] สมัคร, See also: ลงทะเบียน, Syn. enter, join, register
enroll[VI] สมัคร, See also: ลงทะเบียน, Syn. enter, join, register
enrol in[PHRV] ทำให้เข้าร่วม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enrage(เอนเรจ') vt. ทำให้โกรธแค้น, See also: enragedly adv. ดูenrage enragement n. ดูenrage -pl. enragement n. ดูenrage
enrapturevt. ทำให้ปีติยินดีมาก,ทำให้หลงใหล., See also: enrapturedly adv.
enrich(เอนริชฺ') vt. ทำให้ร่ำรวย,ทำให้อุดมสมบูรณ์,ประดับ,ตกแต่ง,เพิ่มคุณค่า,เพิ่มความสำคัญ,ทำให้คุณภาพดีขึ้น, See also: enricher n. ดูenrich enrichingly adv. ดูenrich, Syn. improve
enrichment(เอนริชฺ'เมินทฺ) n. การทำให้ร่ำรวย,การทำให้อุดมสมบูรณ์,การประดับ,การตกแต่ง,การเพิ่มคุณค่า,ภาวะที่ดีขึ้น,สิ่งที่เพิ่มคุณค่า, Syn. adornment,decoration
enrobevt. แต่งตัว,สวมเสื้อคลุมยาว., See also: enrober n. ดูenrobe
enrol(เอนโรล') vt.,vi. ดูenroll
enroll(เอนโรล') {enrolled,enrolling,enrolls} vt. ลงทะเบียน,บันทึก,ห่อ,ม้วนขึ้น. -vi. สมัครเข้า, See also: enroller n. ดูenroll, Syn. register
enrollee(เอนโรลี') n. ผู้เข้าลงทะเบียน,ผู้สมัครเข้าเรียน
enrollment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน,การลงชื่อ,การสมัครเข้าเรียน,การสมัครเข้าเป็นทหาร
enrolment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน,การลงชื่อ,การสมัครเข้าเรียน,การสมัครเข้าเป็นทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
enrage(vi) เดือดดาล,โกรธ,บ้าคลั่ง,โหมกระหน่ำ,ลุกลาม
enrage(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล,ทำให้เคือง
enrapture(vt) ทำให้ปลาบปลื้มยินดี,ทำให้ปีติยินดี,ทำให้อิ่มเอิมใจ
enrich(vt) ทำให้รวย,ทำให้บริบูรณ์,ประดับ,ตกแต่ง,ทำให้งดงาม
enrichment(n) การทำให้บริบูรณ์,การทำให้ร่ำรวย,การประดับ,การทำให้งดงาม
enroll(vt) ลงทะเบียน,ลงชื่อ,จดทะเบียน,บันทึก
enroute(adv) ระหว่างทาง,ในระยะทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enregistrement (Fr.)การจดทะเบียน [ดู registration] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enrichmentการได้เป็นลาภ, การได้ลาภงอกขึ้น, การได้ลาภงอกเงย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enrichment, undueลาภมิควรได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enrollmentการขึ้นทะเบียน, การเข้าสารบบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enrollmentการขึ้นทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enrollment ratioอัตราส่วนผู้ลงทะเบียนเรียน (ต่อประชากรในวัยเรียน) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enragedโกรธจัด [การแพทย์]
Enriched foods ; Foods, Fortifiedอาหารเสริมสุขภาพ [TU Subject Heading]
Enriched materialวัสดุเสริมสมรรถนะ, วัสดุที่มีสัดส่วนของไอโซโทปที่ต้องการ ถูกทำให้เพิ่มสูงขึ้นกว่าสัดส่วนที่พบตามธรรมชาติ เช่น ยูเรเนียมตามธรรมชาติจะประกอบด้วยยูเรเนียม-238 ประมาณร้อยละ 99.3 และยูเรเนียม-235 (ซึ่งเกิดฟิชชันได้) ประมาณร้อยละ 0.7 ส่วนยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ จะมีไอโซโทปยูเรเนียม-235 สูงกว่าร้อยละ 0.7 (ดู isotope separation ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Enrichmentการเติมสารอาหารลงไปให้มีปริมาณเท่ากับที่เคยมี [การแพทย์]
Enrichment plantโรงงานเสริมสมรรถนะ(ยูเรเนียม), โรงงานผลิตยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ โดยการทำให้ยูเรเนียม-235 มีสัดส่วนสูงขึ้นกว่าที่พบตามธรรมชาติ เช่น โรงงานแบบหมุนเหวี่ยงแก๊ส โรงงานแบบแพร่แก๊ส [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've been making money enrolling in drug trials.ผมก็เลยหาเงินโดยการไปเป็นหนูลองยา Adverse Events (2008)
It's worthless. Invest heavily in Enron.มันไร้ค่า แล้วไป เล่น Enron ให้หมด Superhero Movie (2008)
The defeat of Cao's forces enraged Cao.ความฟ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้โจโฉโกรธ. Three Kingdoms (2008)
Thank you for the wonderful, enriching opportunity..."ขอบคุณสำหรับ โอกาสแห่งความร่ำรวยที่มอบให้ผม Five the Hard Way (2008)
You're already enrolled.พ่อลงวิชาเรียนให้แล้ว Chapter Three 'Building 26' (2009)
Burkett% Randle Wash and Grow Shampoo, enriched with activated Partizonol.แชมพูรักษาเส้นผมเบอร์เก็ตแอนด์แรนเดิล เส้นผมหนาขึ้นด้วยสารพาร์ทิโซนอล Duplicity (2009)
-You and I are vaches enragees. -That's exactly what we are. Mad cows.พวกเราคือ "vaches enrag้es" / นั่นคือเราเลยละ "วัวบ้า" Julie & Julia (2009)
Yes, thousands of lives have been enriched by your wisdom.ใช่ เป็นพันๆคน ที่คุณช่วยเอาไว้ด้วยความเฉลียวฉลาด The Ugly Truth (2009)
You and your private army enriching uranium, selling it to unstable countries.นายและกองกำลัง ส่วนตัวของนาย กำลังจะรวย เพราะการขายยูเรเนี่ยม ให้กับต่างชาติ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
SOMEONE PROBABLY ENROLLED IN CRIMINOLOGY CLASSES.มีความเป็นไปได้ว่า จะศึกษาอาชญวิทยา Zoe's Reprise (2009)
GARCIA FOUND 3 MALE STUDENTS ENROLLED IN CRIMINOLOGY CLASSES WITH FELONY RECORDS.การ์เซียเจอชื่อนักเรียนชายสามคน เข้าเรียนอาชญวิทยาและมีประวัติอาชญากรรม Zoe's Reprise (2009)
TELL GARCIA TO CHECK ENROLLMENT IN ONLINEบอกการ์เซีย เช็ครายชื่อที่สมัครเรียน ทางไปรษณีย์ หรืออีเลิร์นนิ่ง Zoe's Reprise (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enrI'd like to enroll you as a member of our club.
enrThe confidence man and his blonde call girl make a perfect match in enraging his landlady.
enrYou should enrich your mind when young.
enrThe members of the opposition party were enraged against the bill.
enrThe discovery of oil enriched the country.
enrHe was not allowed to enroll in the college.
enrThey enrolled him as a jury member.
enrTraveling will immensely enrich our mind.
enrSo. Having had all that done to him it would be stranger if he wasn't enraged.
enrI want to have a full and enriching student-life.
enrThose two are blindly enraptured with each other right now but they say first meeting someone is the first step toward goodbye. I wonder if they're aware of that.
enrHis encounter with her is enriching his inner life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเทืองปัญญา[V] enrich one's mind, See also: broaden one's mind, Example: หนังสือของผู้เขียนล้วนมีคุณค่าและประเทืองปัญญาให้กับผู้อ่าน, Thai definition: ทำให้สติปัญญาดีขึ้น
รับสมัคร[V] enrol, See also: accept, recruit, join up, sign up, Example: โรงเรียนของกรมสามัญศึกษาจะรับสมัครเด็กเข้าเรียนในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
ลงทะเบียนเรียน[V] enroll in, Syn. ลงทะเบียน, Example: นักศึกษาปริญญาโทจะต้องลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยภายใน 1เดือนหลังเปิดภาคเรียน, Thai definition: จดลักษณะวิชาเพื่อแสดงความประสงค์ว่าจะเรียนวิชานั้นๆ พร้อมชำระเงินตามจำนวนที่กำหนด
ขึ้นทะเบียน[V] register, See also: enroll, Syn. ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Ant. ถอนชื่อ, Example: กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบสถ์หลังนี้เป็นโบราณสถาน, Thai definition: เอาเข้าไว้เป็นหลักฐาน
จดทะเบียน[V] register, See also: enroll, Syn. ลงทะเบียน, ลงบัญชี, ขึ้นทะเบียน, ลงนาม, ลงชื่อ, Example: หนุ่มสาว 2 คนพากันไปจดทะเบียนแต่งงานที่อำเภอ, Thai definition: (กฎ) ลงบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จดทะเบียนรถยนต์ จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ยั่วยวน[V] enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ยั่วยวน[V] enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
บำรุง[V] enrich, See also: nourish, Example: การใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์จะช่วยบำรุงให้พืชเจริญเติบโตได้ดี, Thai definition: ทำให้งอกงาม, ทำให้เจริญ
ใบกองเกิน[N] enroll certificate, Example: ใบกองเกินเป็นใบสำคัญทางทหารที่ต้องเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบสำคัญทหารกองเกิน ที่นายอำเภอออกให้แก่ชายซึ่งมีสัญชาติไทย และมีอายุย่างเข้า 18 ปี ที่ได้ไปลงบัญชีทหารกองเกิน, Notes: (กฎหมาย)
ประเทือง[V] enhance, See also: enrich, improve, broaden, flourish, Syn. เพิ่มพูน, เสริม, ทำให้ดีขึ้น, ทำให้รุ่งเรืองขึ้น, ส่งเสริม, เพิ่มเติม, Example: ข้อเขียนนั้นประเทืองปัญญาแก่ผู้อ่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัด[v.] (at) EN: record ; copy ; duplicate   FR: enregistrer
อัดคำปราศรัย[v. exp.] (at khamprāsai) EN: record a speech   FR: enregistrer un discours
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind   FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f]
แบบพิเศษ[n. exp.] (baēp phisēt) EN: peculiar style ; singular style   FR: style particulier [m] ; genre particulier [m]
ใบดำ[n.] (baidam) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)   
ใบกองเกิน[n. exp.] (bai køngkoēn) EN: enroll certificate   
บ้าคลั่ง[adj.] (bākhlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged   FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
บำรุง[v.] (bamrung) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up   FR: nourir
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute   FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; sauvegarder
บันทึกภาพ[v. exp.] (bantheuk phāp) FR: enregistrer une image

CMU English Pronouncing Dictionary
ENRO    EH1 N R OW0
ENRON    EH1 N R AA0 N
ENRILE    EH0 N R IY1 L EY2
ENRICH    AH0 N R IH1 CH
ENRICH    EH0 N R IH1 CH
ENRICA    EH0 N R IY1 K AH0
ENRICO    EH0 N R IY1 K OW0
ENROLL    AH0 N R OW1 L
ENRILE    EH0 N R IY1 L
ENROLL    EH0 N R OW1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enrol    (v) (i1 n r ou1 l)
enrage    (v) (i1 n r ei1 jh)
enrich    (v) (i1 n r i1 ch)
enroll    (v) (i1 n r ou1 l)
enrols    (v) (i1 n r ou1 l z)
enraged    (v) (i1 n r ei1 jh d)
enrages    (v) (i1 n r ei1 jh i z)
enroled    (v) (i1 n r ou1 l d)
enrolls    (v) (i1 n r ou1 l z)
enraging    (v) (i1 n r ei1 jh i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Faltenrock(n) |der, pl. Faltenröcke| กระโปรงที่จับจีบ, กระโปรงอัดพลีท
Taschenrechner(n) |der, pl. Taschenrechner| เครื่องคิดเลข
Menschenrecht(n) |das, pl. Meschenrechte| สิทธิมนุษยชน เช่น Das Menschenrecht auf Freiheit ist die Basis des Staates.
Menschenrecht(n) |das, pl. Menschenrechte| สิทธิมนุษยชน เช่น Gibt es ein Menschenrecht auf Wasser? Und wenn ja, wie kann dieses gestaltet werden?
Marionettenregierung(n ) |die, pl. Marionettenregierungen| รัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบงการอยู่ข้างหลัง เช่น Diese Marionettenregierungen waren in der Nachkriegszeit bemüht, die Folgen alliierter Gewaltherrschaft und des Völkermordes zu mildern.

Japanese-English: EDICT Dictionary
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
MOX燃料[モックスねんりょう, mokkusu nenryou] (n) mixed oxide fuel; MOX fuel [Add to Longdo]
うっとりさせる[, uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
ご遠慮ください(P);ご遠慮下さい(P)[ごえんりょください, goenryokudasai] (exp) please refrain from ~ (e.g. smoking, etc.); (P) [Add to Longdo]
ご連絡申し上げます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ... [Add to Longdo]
てこの原理;梃子の原理[てこのげんり, tekonogenri] (n) principle of leverage [Add to Longdo]
アセチレンランプ[, asechirenranpu] (n) acetylene torch [Add to Longdo]
アゾ染料[アゾせんりょう, azo senryou] (n) azo dye [Add to Longdo]
アニリン染料[アニリンせんりょう, anirin senryou] (n) aniline dye [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使﹍丰富[shǐ fēng fù, ㄕˇ ㄈㄥ ㄈㄨˋ, 使 / 使] enrich [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] enraged [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] enraged; resentful; to hate; to desist [Add to Longdo]
[wò, ㄨㄛˋ, ] enrich; moisten [Add to Longdo]
浓缩铀[nóng suō yóu, ㄋㄨㄥˊ ㄙㄨㄛ ㄧㄡˊ, / ] enriched uranium [Add to Longdo]
浓集铀[nóng jí yóu, ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧˊ ㄧㄡˊ, / ] enriched uranium [Add to Longdo]
补血[bǔ xuè, ㄅㄨˇ ㄒㄩㄝˋ, / ] enrich the blood [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
マウンテンレール[まうんてんれーる, mauntenre-ru] mounting rail [Add to Longdo]
回線利用効率[かいせんりようこうりつ, kaisenriyoukouritsu] line utilization rate [Add to Longdo]
危険領域[きけんりょういき, kikenryouiki] critical area, region [Add to Longdo]
記念論文集[きねんろんぶんしゅう, kinenronbunshuu] festschrift [Add to Longdo]
現連結集合[げんれんけつしゅうごう, genrenketsushuugou] current link set [Add to Longdo]
再現率[さいげんりつ, saigenritsu] retrieval rate [Add to Longdo]
最初の権利者[さいしょのけんりしゃ, saishonokenrisha] first owner [Add to Longdo]
消費電力[しょうひでんりょく, shouhidenryoku] power consumption [Add to Longdo]
省電力機能[しょうでんりょくきのう, shoudenryokukinou] power saver (feature) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
遠慮[えんりょ, enryo] Weitsicht, Zurueckhaltung, Reserve [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top