ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฮ้วนหมู

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฮ้วนหมู-, *ฮ้วนหมู*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ฮ้วนหมู มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ฮ้วนหมู*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮ้วนหมู[N] Dregea volubilis, Syn. กระทุงหมาบ้า, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Dregea volubilis (Linn.f.) Benth. ex Hook.f. ในวงศ์ Asclepiadaceae มียางขาวเป็นพิษ ใบมนหรือรูปไข่ ปลายแหลม โคนใบเว้าหรือป้าน ออกเป็นคู่ตรงข้ามกันตามลำต้น ดอกสีเขียวอ่อนเป็นพวงกลม ใช้ทำยา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฮ้วนหมูดู กระทุงหมาบ้า.
กระทุงหมาบ้าน. ชื่อไม้เถาชนิด Dregea volubilis (L. f.) Benth. ex Hook. f. ในวงศ์ Asclepiadaceae มียางขาวเป็นพิษ ใบมนหรือรูปไข่ ปลายแหลม โคนใบเว้าหรือป้าน ออกเป็นคู่ตรงข้ามกันตามลำต้น ดอกสีเขียวอ่อนเป็นพวงกลม ใช้ทำยา, ฮ้วนหมู ก็เรียก.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผักฮ้วนหมู [n. exp.] (phak hūamū) EN: Wattgakata volubilis   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top