ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฮิสทีเรีย

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฮิสทีเรีย-, *ฮิสทีเรีย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮิสทีเรีย[N] hysteria, Syn. โรคฮิสทีเรีย, Example: บุคลิกภาพแบบฮิสทีเรียจะมีลักษณะพึ่งพิงผู้อื่น อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย, Thai definition: โรคจิตชนิดหนึ่ง มีอาการแสดงออกได้หลายแบบ โดยไม่มีความพิการของอวัยวะส่วนใดๆ ของร่างกายผู้ป่วยเป็นโรค, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฮิสทีเรียน. โรคจิตชนิดหนึ่ง มีอาการแสดงออกได้หลายแบบโดยไม่เกี่ยวข้องกับความพิการของอวัยวะส่วนใด ๆ ของร่างกาย ผู้ป่วยเป็นโรคนี้เพราะในจิตสำนึกหวังได้รับผลประโยชน์ เช่น หวังการหลุดพ้นจากสภาพแวดล้อมที่บีบคั้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It falls to me now to appeal to you... the members of the jury, not to get caught up in this... tide of mass hysteria.ว่าตรงกับผมตอนนี้ อุทธรณ์ต่อคุณ ... สมาชิกของคณะลูกขุน, ที่จะไม่ได้รับจมอยู่นี้ ... น้ำขึ้นน้ำลงของฮิสทีเรียมวล In the Name of the Father (1993)
Possible hysterical personality.บุคลิกภาพเป็นโรคฮิสทีเรีย Don Juan DeMarco (1994)
Ifigure it's like mass hysteria, you know?ฉันว่ามันเป็นเหมือนโรคฮิสทีเรียนะว่ามั้ย In the Mouth of Madness (1994)
I guess she had a fit of hysteria.ผมว่า เธออาจเป็นพาหะของโรคฮิสทีเรีย [Rec] (2007)
When the hysteria reaches academia, I guess it's time to call it a career.ตอนที่มหาลัยให้ฮิสทีเรียเรียน/คงเรียกด้ว่าเป็นอาชีพได้นะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
If you smile too much, you're delusional or you're stifling hysteria;ถ้าคุณยิ้ม พวกเค้าก็จะว่าคุณเห็นภาพหลอน ไม่ก็เป็นโรคฮิสทีเรีย Changeling (2008)
Teddy thinks it's hysterical, but this may actually kill me.เท็ดดี้คิดว่ามันเกี่ยวกับฮิสทีเรีย แต่มันกำลังจะฆ่าฉันจริงๆ Blink (2010)
They make up diseases, like hysteria.พวกเค้าคิดโรคขึ้นเอง อย่างเช่นโรคฮิสทีเรีย Rubber Man (2011)
Yeah, just a, erm, hysterical dyke, apparently.อืม, แค่ เอิ่ม โรคฮิสทีเรียของเลสเบี้ยนกำเริบน่ะ Fire: Part 1 (2013)
was hysterical.บอกว่าภรรยาของเขาเป็นฮิสทีเรีย One Angry Fuchsbau (2013)
She's being hysterical. D-Does she think I'll be scared?หล่อนเป็นโรคฮิสทีเรีย นึกหรือว่าฉันจะกลัวหล่อน Episode #1.4 (2013)
Hysteria.ฮิสทีเรีย Stonehearst Asylum (2014)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hysteria(ฮิสที'เรีย) n. โรคฮิสทีเรีย,โรคจิตประสาทซึ่งไม่มีโรคที่เกี่ยวกับอาการที่แสดงออก
hysteric(ฮิสเทอ'ริค) n. การหัวเราะหรือร้องไห้ที่ควบคุมไม่ได้,คนที่เป็นโรคฮิสทีเรีย. adj. ดูhysterical (ดู), Syn. hysteria
hysterical(ฮิสเทอ'ริคัล) adj. เกี่ยวกับหรือทำให้เกิดฮิสทีเรีย,ซึ่งมีอาการหัวเราะหรือร้องไห้ที่ควบคุมไม่อยู่,ขบขันมาก,ซึ่งทำให้อดหัวเราะไม่ได้., See also: hysterically adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
hysteria(n) โรคประสาทประเภทหวาดผวา,โรคฮิสทีเรีย
hysterical(adj) เป็นโรคประสาท,เป็นโรคฮิสทีเรีย,ชอบตีโพยตีพาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top