ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฮั่น

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฮั่น-, *ฮั่น*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฮั่นน. เรียกชนชาติโบราณกลุ่มใหญ่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตอนกลางของทวีปเอเชีย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got a plaque right here That says I kicked Hun bootyข้าขอจารึกไว้ตรงนี้ ข้าจะเตะก้นชาวฮั่นทุกๆคน Mulan 2: The Final War (2004)
The land of the Hans is large.แผ่นดินของฮั่นกว้างใหญ่ Episode #1.41 (2006)
You are telling me that Prince Ju-Mong is going to the Hans as a peace treaty?เจ้าบอกว่าองค์ชายจูมงกำลังจะไปฮั่น ตามข้อตกลงสันติภาพงั้นเหรอ Episode #1.41 (2006)
I heard that you are going to the Hans as a peace treaty.ข้าได้ยินว่าท่านกำลังจะไปฮั่นเพื่อเป็นตัวประกัน Episode #1.41 (2006)
Even if I am in the land of the Hans,แม้ข้าจะต้องไปอยู่ในดินแดนของฮั่น Episode #1.41 (2006)
You must not send Prince Ju-Mong.ท่านต้องไม่ส่งองค์ชายจูมงไปฮั่น Episode #1.41 (2006)
Mother, brother Dae-So is trying to send me as a peace treaty.เสด็จแม่, เสด็จพี่พยายามที่จะส่งให้ข้าไปเป็นทูตเจริญสัมพันธไมตรีกับฮั่น Episode #1.41 (2006)
Prince Dae-So is going to send Ju-Mong to the Hans as a peace treaty.องค์ชายแดโซจะส่งจูมงเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับฮั่น Episode #1.41 (2006)
The Hans want a peace treaty for the past battle.ฮั่นต้องการความสงบสุขหลังจากผ่านสงครามมา Episode #1.41 (2006)
Is it true that you are sending Ju-Mong to the Hans as a peace treaty?จริงเหรอที่เจ้าจะส่งจูมงไปฮั่นเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี Episode #1.41 (2006)
Will you make BuYeo yield to the Hans?เจ้าจะให้พูยอยอมแพ้ฮั่นงั้นหรือ Episode #1.41 (2006)
Ever since the last battle, the Hans have been planning on another war with us.ตั้งแต่สงครามคราวที่แล้ว ฮั่นก็ได้วางแผนจะทำสงครามกับเราอีก Episode #1.41 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮั่นแน่[X] (hannaē) EN: so   FR: ainsi

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top