ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฮัก

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฮัก-, *ฮัก*
Longdo Dictionary ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH)
ฮัก (vt ) รัก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮัก[ADV] repeatedly, Syn. ฮักๆ, Example: พอวิ่งแข่งขันเสร็จ เขาก็นั่งหอบฮักอยู่กลางสนาม, Thai definition: อาการที่หอบ หรือสะอื้นถี่ๆ
ฮัก[V] love, See also: adore, Syn. รัก, Thai definition: รัก, Notes: (ถิ่นเหนือ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฮัก ๑, ฮักว. อาการที่หอบหรือสะอื้นถี่ ๆ เรียกว่า หอบฮัก ๆ สะอื้นฮัก ๆ.
ฮักก. รัก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Can I have my food, please?ตกลงชั้นจะได้กินไหมฮักกี้ Good Will Hunting (1997)
=Cold Blooded Hak Do=ฮักดูผู้เลือดเย็น Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
And vingt-quatre Haxo, it's not an ID stamp.และ ฮักโซ ที่ว่า มัีนไม่ใช่ชื่อคนหรอกค่ะ The Da Vinci Code (2006)
Hey, I got a woman-- Diane Huxley-- says she has info for CTU.มีผู้หญิงชื่อไดแอน ฮักซ์ลีย์ บอกว่ามีข้อมูลให้ CTU Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Ms. Huxley...ขอร้องล่ะค่ะ... / คุณนายฮักซ์ลีย์ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
This is Derek Huxley.นี่เดเรค ฮักซ์ลีย์ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
He saves everyone's life.เขาช่วยชีวิตทุกคน คุณนายฮักซ์ลีย์ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
One more thing. A woman is going to contact you.มีผู้หญิงคนนึงจะติดต่อหาคุณ ชื่อไดแอน ฮักซ์ลีย์ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Hey, Curtis, I need to ask you a favor.ผมอยากให้คุณฮักซ์ลีย์อยู่กับคุณด้วยที่หน่วยบก. Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Copy that. Hey, I got a woman, Diane Huxley, says she has info for CTU.เฮ้ มีผู้หญิงชื่อไดแอน ฮักซ์ลีย์ บอกว่ามีข้อมูลให้ CTU Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Diane Huxley. Who is she?เคอร์ติส คุณพูดว่า ไดแอน ฮักซ์ลีย์ เหรอ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
But I know he has a connection to one of the hostages-- a 15-year-old boy named Derek Huxley.ไม่ แต่ผมรู้ว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับตัวประกันคนนึง เด็กผู้ชายอายุ15ปีชื่อเดเรค ฮักซ์ลีย์ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hug(ฮัก) vt. กอด,รัด,ชอบ,ยึดมันใน,เลียบ,ฝั่ง. vi. ใกล้ชิด,ยึดติด. -n. การกอด การรัด, See also: huggable adj. hugger n. gingly adv., Syn. press,embrace
szeged(ซี' เกด) n. ชื่อเมืองในภาคใต้ของฮัการี

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top