ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อ่อนไหว

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่อนไหว-, *อ่อนไหว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนไหว[ADJ] blown, See also: bland, mild, Syn. หวั่นไหว, Example: ปัญหาทางอารมณ์ของวัยรุ่นคือด็กวัยรุ่นมีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายและมักพะวักพะวงเรื่องสังคมและกลุ่มเพื่อนมาก, Thai definition: มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
อ่อนไหว[ADJ] sensible, See also: susceptible, receptive, responsive, changeable, Example: ลายกนกสะบัดปลายบิดไปมาราวกับธรรมชาติของเถาไม้และใบไม้ที่อ่อนไหว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ่อนไหวว. มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายตามเหตุการณ์.
ละเอียดอ่อนอ่อนไหวง่าย, สะเทือนใจง่าย, เช่น บางคนถือเรื่องส่วนตัว เรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know. Ringo's just a sentimentalist.ฉันไม่รู้ ริงโก้ เพียงแค่อารมณ์ อ่อนไหว Yellow Submarine (1968)
Dr.Jones, we are all vulnerable to vicious rumors.Dr.Jones เราทุกคนที่อ่อนไหวกับข่าวลือหิน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I dunno, their sensitivity that makes me do it.ฉันไม่รู้ ความรู้สึกอ่อนไหวของพวกเขาที่ทำให้ฉันลงมือไป Akira (1988)
I'm especially sorry for Satsuki she's so sensitiveโดยเฉพาะซาสุเกะ เธอค่อนข้างอ่อนไหว ถูกแล้ว My Neighbor Totoro (1988)
It's against his religion to stick his neck out.หัวหน้าทีมของเราช่างอ่อนไหวอย่างที่เห็นเลยจิงๆ Hero (1992)
Don't go sentimental on me now.อย่าไปมีอารมณ์อ่อนไหวที่ฉันตอนนี้ In the Name of the Father (1993)
I hardly know you. You must be a very sympathetic guy.ฉันแทบไม่รู้จักคุณเลย คุณคงเป็นคนอ่อนไหวมาก Junior (1994)
Can't allow it! He's in a very delicate condition.ฉันไม่ยอมหรอก เขาอยู่ในสภาวะที่อ่อนไหวมาก Junior (1994)
You're too sensitive. You're an intellectual.นายอ่อนไหวเกินไป นายมันเด็กแก่เรียน Wild Reeds (1994)
You're too sensitive.อ่อนไหวเกินไปแล้ว Wild Reeds (1994)
The security cameras show only two people but remember how sensitive the sensors on the entrance doors are?ภาพจากกล้องรักษาความปลอดภัยมีแค่ 2คน แต่อย่าลืมว่าระบบเซ็นเซอร์ตรงประตูทางเข้าอ่อนไหวแค่ไหน? Ghost in the Shell (1995)
And you people are supposed to be sensitive?เป็นเกย์นี่จะต้อง อ่อนไหวเสมอไปเหรอ As Good as It Gets (1997)

English-Thai: Longdo Dictionary
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response. , S. touchy, huffy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feeling[ADJ] อ่อนไหวง่าย, See also: รับรู้ได้ง่าย
thin-skinned[IDM] อ่อนไหวง่าย, See also: หงุดหงิดง่าย
think-skinned[SL] อ่อนไหวกับคำวิจารณ์
susceptible[ADJ] มีความรู้สึกไว, See also: อ่อนไหวง่าย, รับความรู้สึกไว, Syn. impressionable, sensitive, receptive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shuttlecock(ชัท'เทิลคอค) n. ลูกขนไก่,กีฬาแบดมินตัน,การตีลูกขนไก่,สิ่งที่โต้แย้งกัน,บุคคลที่ลังเล,บุคคลที่มีอารมณ์อ่อนไหว. vt. ส่งไปส่งมา,ส่งกลับไปมา. vt. เดินไปมา,ส่งไปมา adj. ไป ๆ มา ๆ ,ลังเลใจ
sloppy(สลอพ'พี) adj. เป็นเลน,เป็นโคลน,เปื้อนเลน,เปื้อนโคลน,ทำอย่างลวก ๆ ,ลวก ๆ ,สุกเอาเผากิน,สะเพร่า,มีอารมณ์อ่อนไหว., See also: sloppily adv. sloppiness n., Syn. splashy,slushy,slovenly
softy(ซอฟ'ที) n. คนที่ถูกชักชวนได้ง่าย,คนที่มีอารมณ์อ่อนไหว,คนหูเบา,คนโง่,คนอ่อนแอ., Syn. softie
soppy(ซอพ'พี) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก,เปียกชื้น,มีฝนตกมาก,มีอารมณ์อ่อนไหวมากเกินไป,ซาบซึ้งใจมากเกินไป,เศร้าหมอง., See also: soppiness n.
tender(เทน'เดอะ) adj.,vt. (ทำให้) อ่อน,อ่อนนุ่ม,นิ่ม,นิ่มนวล,ประสาทไว,ระวัง,บรรจง,ละมุนละไม,รักใคร่,เป็นห่วง, (ใจ) อ่อนไหวง่าย vt.,n. (การ) เสนอ,มอบ,ยื่น,จัดให้,จ่าย vi. ยื่นประมูล,การประมูล,ใบประมูล, See also: tenderness n. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
sensitive(adj) ประสาทไว,รู้สึกไว,ไวต่อแสง,อ่อนไหวง่าย
sensitiveness(n) ความรู้สึกไว,ความอ่อนไหว
sentimental(adj) ซาบซึ้ง,เห็นใจ,มีอารมณ์อ่อนไหว
sentimentalist(n) ผู้มีอารมณ์อ่อนไหว
susceptibility(n) ความรู้สึกไว,ความอ่อนไหว,ความอ่อนแอทางใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
zartbesaitet(adj) |zarter besaitet, am zartesten besaitet| จิตใจอ่อนไหวและบาดเจ็บง่าย(มนุษย์หรืออารมณ์), See also: S. empfindsam

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top