ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อุปการะคุณ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุปการะคุณ-, *อุปการะคุณ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปการะคุณ[N] support, See also: grace, favour, Example: เด็กจะถูกสอนให้กตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่ ผู้มีอุปการะคุณ, Thai definition: บุญคุณอันได้ช่วยเหลือเกื้อกูล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Check stand one is now open, taking all customers...จุดหนึ่งเปิดให้บริการแล้ว ขอเชิญผู้มีอุปการะคุณ... A Little Night Music (2010)
Attention shoppers.ผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบ Formality (2011)
So much could be said for the remarkable benefactors that I've been asked to introduce tonight.ฉันดีใจมากที่จะพูด เกี่ยวกับผู้ที่อุปการะคุณ เป็นอย่างมาก Guilt (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุปการะคุณ[v.] (uppakārakhun) EN: support ; grace ; favour   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top